Det er uenighet om hvorvidt anleggsarbeidet på Gaustad bør fortsettes eller stanses. Tirsdag morgen var politiet på stedet og stoppet anleggsarbeidere som satte opp gjerder rundt det planlagte området. Bildet er tatt ved en tidligere demonstrasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiet stoppet anleggsmaskiner ved Rikshospitalet

Politiet stoppet tirsdag anleggsarbeidet i forbindelse med byggingen av nytt Rikshospital i Oslo grunnet konflikt om trehogst i området.

Publisert Sist oppdatert

– Det er to motstridende interesser. Helse sør-øst ønsker å bygge, og noen ønsker å verne naturen, sier innsatsleder Magnus Strande i Oslo politidistrikt til NRK.

Tirsdag morgen hadde arbeidere begynt å sette opp gjerder for å starte anleggsarbeidet. Samtidig har også både naturvernere og sykehusaksjonister ligget i teltleir og krevd en midlertidig stopp i arbeidet. Det var Vårt Oslo som meldte saken først.

Fredag gikk aksjonistene til Oslo tingrett og krevde midlertidig stans i anleggsarbeidet.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at Oslo bystyre har lagt ned forbud mot å hogge skogholt og større trær på sine eiendommer i hekketiden av hensyn til fuglelivet.

– Dette er en sak som nå skal opp for tingretten. Det vi har blitt enige om nå, er å avvente tingrettens slutning før vi eventuelt tar stilling til hva som skjer videre, sier innsatsleder Strande.

Mandag bekreftet Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune overfor NRK at Helse sør-øst ennå ikke har fått den nødvendige tillatelsen til å jobbe på tomten. Helse sør-øst sa da at de avventer arbeidet inntil videre.

Powered by Labrador CMS