Personvern

Personvern

Behandling av personopplysninger i Dagens Medisin AS:

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta nyhetsbrev, bestille varer osv. vil Dagens Medisin behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Dagens Medisin AS, org. nr. 979 914 253 ved administrerende direktør Tone Danielsen. Kontaktinformasjonen til Dagens Medisin er pb. 2068, Vika, 0125 OSLO.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@dagensmedisin.no eller 93430200.

  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev, invitasjon til DM Arena møter, leserundersøkelser og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller avtale med deg.
  2. Oppfylle abonnementsavtaler, salg av produkter og annonser: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. Våre lesere kan fritt lese artikler på www.dagensmedisin.no. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her: cookies. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Dagens Medisin bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss skriftlig, vedlagt gyldig legitimasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Powered by Labrador CMS