Annonsering

Annonsering hos Dagens Medisin

Nå ut med ditt budskap til leger, farmasøyter, politikere, legemiddelindustri og andre beslutningstakere i helsevesenet. Vi kjenner målgruppen du ønsker å nå, og kan hjelpe deg med å sette opp en vellykket annonsekampanje som når ut med ditt budskap. Ta kontakt for å få vite mer om hva vi kan tilby.

Siden etableringen i 1998 har Dagens Medisin, som Norges største uavhengige nyhetskanal, blitt et viktig forum for helsevesenet. Vi har en egen, uavhengig stab av journalister som brenner for sitt fagområde. Dagens Medisin distribueres også ut fysisk, og gjøres tilgjengelig for alle yrkesaktive leger og spesialister i hele Norge, dette er unikt for Dagens Medisin. 64% av våre lesere diskuterer saker fra Dagens Medisin med andre kollegaer. Her kan din sak være tema.

Rådgivning

Noe av det viktigste vi tilbyr er rådgivning knyttet til annonsering. Vi har lang erfaring med kommunikasjon mot leger som målgruppe, både på egne vegne og for annonsører. Vi har også omfattende data som forteller hva som virker best i forskjellige scenarier.

Alle våre ansatte som jobber med annonsering er kurset i regelverket fra SLV og LMI.

Typiske tema vi diskuterer med kundene våre er:

 • Hvilke tema og vinklinger er det som engasjerer målgruppa?
 • Hvordan sikrer vi kortest vei til endemålet for kampanjen?
 • Hva slags ordlyd og design har best effekt?
 • Hvilken produktmiks egner seg for kampanjen?

Vi ser at de annonsørene som benytter seg av oss som sparringspartner, har høyere klikkrater og måloppnåelse enn andre annonsører. Rådgivning rundt kampanjestruktur og materiell tar vi ikke betalt for – målet vårt er at Dagens Medisin har innhold som leserne finner relevant – suksess for kundene våre er også en god brukeropplevelse.

Optimalisering

Vi følger daglig med på måloppnåelse for kampanjene som kjører. Vi optimaliserer fortløpende frekvens, plasseringer, etc. for å nå høyest mulig gjennomklikk på annonser og lesetid på annonsørinnhold. Der vi ser kampanjer som underpresterer, går vi i dialog med kunden og foreslår tiltak for å øke gjennomslaget til kampanjen.

Innholdsmarkedsføring

Her har du som annonsør muligheten til å nå ut med innhold som målgruppen oppfatter som spesielt nyttig, kreativt og det fanger oppmerksomheten til målgruppen i større grad enn tradisjonelle bannerannonser. Det handler om å gi verdi til kunden og det kan skje på mange ulike måter, som for eksempel:

 • Artikler (både trykte og digitale)
 • Quiz
 • Utdanning, gjerne med QR-koder innlagt
 • Spørreundersøkelser
 • Videoer
 • Podcast
 • Rekrutteringskampanjer
 • Ekspertintervju
 • Webinarer

DM Arena

DM Arena er en arrangementstjeneste der målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Slik ønsker vi å utfordre sentrale personer, beslutningstakere og fagfolk, til å komme på banen – både som foredragsholdere og aktører i debatten.

Blant annet kjører vi post-møter fra de store kongressene ASCO, ESMO, ESC, ECTRIMS, ASH og EASD i tillegg til andre dagsaktuelle møter innen terapiområder og politikk.

Vi arrangerer normalt rundt 15 slike møter i året og dette gjøres mulig ved hjelp av sponsorater.

Hva ligger i dette for deg som potensiell sponsor?

 • Du er med å sikre at dine interesser får nødvendig oppmerksomhet i helsesektoren. 
 • Du har mulighet til å komme med innspill til tema og vinklinger i forberedelsesfasen. 
 • Ditt firma får 5 fysiske plasser i salen på det aktuelle møtet. 
 • Du får en mulighet til å mingle med relevante folk i bransjen, både før, under og etter arrangementet. Ditt firma får logo på nett og på storskjerm før møtet.

Stillingsannonser

Stillingsannonsene kan promoteres både i avisen og på nettavisen til Dagens Medisin. Til sammen utgjør disse to kanalene en utmerket måte å nå de riktige personene med den riktige stillingsannonsen.

På nett vil stillingsannonsene promoteres både via banner på siden, via stillingskarusell på forsiden til dagensmedisin.no og gjennom en egen søkeportal på stilling.dagensmedisin.no

Avisen distribueres ut fysisk og gjøres tilgjengelig for alle yrkesaktive leger og spesialister i hele Norge, dette er unikt for Dagens Medisin. Kombinasjonen av rekkevidden på avisen og mer enn 20 000 registrerte helsepersonell på dagensmedisin.no gjør at stillingsannonsene treffer riktig målgruppe.

Se utgivelsesplan nederst på siden.

Les mer om stillingsannonser her.

Ta kontakt med Knut Birger Larsen for mer informasjon: 

@: kbl@dagensmedisin.no
m: 994 84 605

Nyhetsbrev

Gjennom våre nyhetsbrev når du ut til mer enn 9 500 mottakere som selv har valgt å motta nyhetsbrev. Mottakerlisten består av leger, spesialister, annet helsepersonell og beslutningstakere.

Åpningsraten på våre nyhetsbrev ligger på rundt 50%. Det betyr at over 5 000 mottakere åpner nyhetsbrevet hver dag, 6 dager i uken. Dette er langt over bransjestandard og vitner om både et attraktivt innhold og en motivert og relevant målgruppe.

Fordelene med annonsering i nyhetsbrev er at du når motiverte lesere i undersøkelsesmodus, det vil si at de har satt av tid til å lese om faget sitt.

Nyhetsbrevet sendes ut 6 ganger per uke, det vil si at du får mye for pengene.

Bannerannonsering

Dagens Medisin har mer enn 825 000 sidevisninger og 360 000 unike brukere hver måned. Bannerne på våre nettsider har også høy synlighet på siden (viewability). Dette fører til at annonsebannere på Dagensmedisin.no har en høy klikkrate med et gjennomsnitt på hele 0,23%. Til sammenligning er en gjennomsnittlig klikkrate på Google Display-bannere 0,05%.

Høy klikkrate gir solid branding i kampanjer hvor dette er et av målene. Det gir også økt trafikk til innholdsmarkedsføring der kundene kjøper større kampanjer.

Les mer om plasseringer og annonsetyper her.

Papiravisen

Printannonser hos Dagens Medisin står sterkt i seg selv og kan i tillegg være et flott supplement til samtidig nettannonsering i våre digitale kanaler. 

Ingen annonsekanal når bredere enn oss innenfor helsesektoren i Norge og effekten av en annonsekampanje er erfaringsmessig størst når den når ut over flere flater.

Se utgivelsesplan nederst på siden.

Innstikk i papiravisen

Innstikket er et 2-sidig produkt i A4-format, og det benyttes til  innholdsmarkedsføring/content. Det kan for eksempel være en undersøkelse eller test på den ene siden og en artikkel på den andre.

Vi bistår med utforming av artikkel og øvrig innhold dersom dere ikke har noe ferdig.

Det er kun 1 innstikk per avis – så innstikket får mye oppmerksomhet!

Tidligere undersøkelser har vist at 64% av våre lesere diskuterer saker fra avisen med andre kollegaer. De har også vist til at den gjennomsnittlige lesetiden er høy, i overkant av 20 minutter.

Se utgivelsesplan nederst på siden.

Ta kontakt med en av våre dyktige kunderådgivere for mer informasjon om hva Dagens Medisin kan tilby din bedrift.

Hilde Leitring

Seniorkonsulent

@: hilde.leitring@dagensmedisin.no

m: 986 17 161

Andreas Aas Aurdal

Key Account Manager

@: aa@dagensmedisin.no

m: 901 51 751

Knut Birger Larsen

Seniorkonsulent - stillingsannonser

@: kbl@dagensmedisin.no

m: 994 84 605

Utgivelsesplan for papiravisen - 2024

Utgave Uke Utgivelse Materiellfrist
1Uke 501.0225.01
2Uke 1007.0329.02
3Uke 1511.0404.04
4Uke 2016.0509.05
5Uke 2520.0613.06
6Uke 3422.0815.08
7Uke 3819.0912.09
8Uke 4217.1010.10
9Uke 4614.1107.11
10Uke 5012.1205.12

Powered by Labrador CMS