DM Arena

Om Dagens Medisin Arena

Dagens Medisin arrangerer fagseminarer for leger og andre beslutningstakere i helsetjenesten, politikere og helsebyråkrater. Målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Slik ønsker vi å utfordre sentrale personer, beslutningstakere og fagfolk, til å komme på banen – både som foredragsholdere og aktører i debatten. Etiske retningslinjer

Kontaktperson for sponsorer og annonsører: 

Hilde Leitring   hilde.leitring@dagensmedisin.no /
986 17 161

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Powered by Labrador CMS