DM Digitalt: se reprisen 

DM Digitalt: Hjertesvikt 2024 - opptak tilgjengelig nå!

Dato:

24. april

Tid:

14.30-16.00

Møtet ledes av Dan Atar, overlege og professor i kardiologi ved OUS Ullevål. 

Sett av 90 minutter til faglig oppdatering med våre norske og svenske eksperter innen kardiologi.

Agenda: 

Velkommen og introduksjon av tema v/ møteleder Dan Atar


Diagnose: Hjertesvikt pasienter kan ha normal pumpefunksjon. Hvordan stiller man HFpEF og HFrEF diagnosen? v/ Mai Tone Lønnebakken, overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus og professor klinisk institutt v/ Universitetet i Bergen  


Behandling: Nye retningslinjer om hjertesvikt 2023: hvordan behandler vi HFpEF og HFrEF pasienter best mulig idag? v/ Lars Lund, professor i kardiologi ved Karolinska Institutet


Prognose: Behandling av komorbiditeter hos HFpEF-pasienter v/ Maria Vistnes, overlege og postdoktorforsker ved Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål


Panelsamtale mellom ekspertene. I tillegg legger vi opp til en livechat der publikum får mulighet å stille ekspertene spørsmål. Det vil også bli besvart spørsmål underveis i programmet. 

Avslutning v/ møteleder Dan Atar

Dan Atar
Maria Vistnes
Lars Lund
Mai Tone Lønnebakken

SPONSORER:

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS