DM Arena

Post ECCMID - Se opptak nå!

07. mai 2024 arrangerte Dagens Medisin i samarbeid med Apriil Event & Congress et fagmøte der vi ble oppdatert på årets ECCMID kongress. 

På programmet hadde vi: 

- Kort oppsummering av årets ECCMID-kongress

- Luftveisinfeksjon, og sepsis og endokarditt v/ Olav Dalgard, overlege, professor, dr.med. ved Infeksjonsmedisinsk avdeling Akershus Universitetssykehus

- HIV v/ Malin Holm Meyer-Myklestad, postdoktor ved Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS, og lege i spesialisering i mikrobiologi ved Avdeling for virologi, FHI

- Parasittologi v/Hanne Brekke, overlege, spesialist i medisinsk mikrobiologi avd. for medisinsk mikrobiologi OUS Ullevål

Innblikk i antibiotikastyring på ECCMID: Intervensjon ved utskrivning (news from US) og akkreditering UK style v/ Hilde Fjeld, leder av antibiotikateam på Oslo Universitetssykehus, farmasøyt

Nå kan du se hele programmet i opptak!

DEL 1

DEL 2

SPONSORER:

Powered by Labrador CMS