DM Arena

DM Arena Post ASCO - opptak tilgjengelig nå!

Dagens Medisin inviterer til oppsummering av ASCO 11.juni

Tradisjon tro inviterer Dagens Medisin til fagmøte der du får mulighet til å oppdatere deg på årets ASCO kongress. 

Flere av Norges fremste onkologer deltar på kongressen, og vil være til stede 11.juni for å oppsummere på sitt fagfelt. Møtet finner sted på Nationaltheatret Konferansesenter. 

Det blir servert tapas fra kl. 16.00-17.00


AGENDA: 

17:00-17:05 Hei og velkommen v/ møteleder Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin


17:05-17:15 Høydepunkter fra årets ASCO v/ 

- Gro Live Fagereng, prosjektkoordinator for PRIME-ROSE

-Marius Normann, onkolog og medisinsk ansvarlig i Kreftklinikken AS


17:15-17:30 Nytt om lungekreft fra ASCO v/ Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital


17:30-17:45 Oppsummering på melanom v/ Anna Winge-Main, Overlege, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus


17:45-18:00 Oppsummering på uro-onkologifeltet v/ Jan Oldenburg, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus

18:00-18:20 Pause og enkel servering


18:20-18:40 Oppsummering GI-cancer fra ASCO v/ Halfdan Sørbye, professor og overlege, kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus


18:40-18:55 Nevroonkologi på ASCO – noe å skrive hjem om? v/ Petter Brandal, overlege ved Avdeling for kreftbehandling og Institutt for kreftgenetikk og informatikk OUS


18:55-19:10 Oppsummering på brystkreftfeltet v/ Jon Amund Kyte, ph.d., spesialist i onkologi, seksjonsleder og overlege ved avd. for kreftbehandling og forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning, OUS, professor OsloMet

19:10-19:30 Oppsummerende panelsamtale v/

- Jan Oldenburg

- Jon Amund Kyte

- Petter Brandal

- Anna Winge-Main


19:15-19:20 Takk for i dag og avslutning v/ Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin


 

Gro Live Fagereng
Bjørn Henning Grønberg Foto: Lasse Moe
Anna Winge-Main Foto: Vidar Sandnes
Jan Oldenburg Foto: Vidar Sandnes
Halfdan Sørbye Foto: Marit Hommedal
Petter Brandal
Marius Normann
Jon Amund Kyte

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS