DM Arena

Diabetes, hjerte og nyre - en ny allianse

Dagens Medisin skal holde et DM Arena fagseminar om diabetes, hjerte og nyre 21. mars 2024

Meld deg på her!

Dato:

21. mars

Tid:

17.00-19.00 (Registrering og servering er fra 16:00)

Sted:

Ullevål sykehus, store auditoriet, Midtblokka bygg 6

Type 2 diabetes, hjertesykdom og nyresykdom forekommer ganske hyppig samtidig, særlig hos personer med overvekt. Flere medikamenter med potensielle gunstige effekter er nylig blitt tilgjengelig for behandling av disse tilstandene.

- Hvordan skal vi bruke disse?

- Hva sier internasjonale og norske retningslinjer?

- Hvordan skal fastlege, endokrinolog, kardiolog og nefrolog samarbeide og fordele ansvaret for riktig medikamentbruk?

Møtet ledes av Dan Atar, overlege og professor i kardiologi ved OUS Ullevål, og forskningsleder for Medisinsk klinikk og Kåre Birkeland, overlege ved nyreseksjonen OUS og professor ved UiO. Programmet settes i samarbeid med møteledere, DMs redaksjon og Trond G. Jensen, overlege ved nyreseksjonen OUS, og professor ved UiO.

Dette blir et rent fysisk møte, og det vil ikke være tilgjengelig opptak i etterkant. 

AGENDA: 

17:00-17:05 Hei og velkommen v/ møteledere Dan Atar og Kåre Birkeland

17:05-17:15 Innledning til tema SGLT2-hemmere og GLP-1 reseptoragonister ved type 2 diabetes: Internasjonale og norske retningslinjer. v/ Kåre Birkeland

17:15-17:25 Innledning til tema SGLT2-hemmere, nye non-steroidale MRA og GLP-1 reseptoragonister: Hvilke posisjoner har de fått i kardiologien? v/ Dan Atar

17:25-17:40 Innlegg: GLP1- og GLP1/GIP-agonister: Effekter på diabetes, vekt og hjertekarsykdommer v/ Kari Anne Sveen, overlege Diabetespoliklinikken og Seksjon for preventiv kardiologi, OUS Aker

17:40-17:55 Innlegg: SGLT-2 hemmere ved hjertesykdom med eller uten diabetes v/ Peder Langeland Myhre, overlege Hjertemedisinsk avdeling v/ Ahus, og førsteemanuensis v/ UiO

17:55-18:15 Pause

18:15-18:35 Innlegg: Moderne medikamentell og ikke-medikamentell behandling av kronisk nyresykdom  v/ Trond Geir Jenssen, overlege ved nyreseksjonen OUS, og professor ved UiO

18:35-18:55 Panelsamtale

18:55-19:00 Avslutning og takk for i dag v/ Dan Atar og Kåre Birkeland

Dan Atar
Kåre Birkeland Foto: Julie Kalveland
Peder L. Myhre
Trond Jenssen Foto: Vidar Sandnes
Kari Anne Sveen

Billettpris

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Industri og kommersielle aktører

Vi åpner opp for at legemiddelindustrien og kommersielle aktører kan betale en inngangsbillett for å delta på dette møtet. Dette er et prøveprosjekt basert på ønsker og innspill fra industrien selv. Vi evaluerer i ettertid, så det vil ikke være standard løsning for de kommende DM Arena-møtene. Pris per deltaker kr 10.000,- eks mva

Husk å melde deg på i forkant og velge "betalt billett" under billettvalgene.Powered by Labrador CMS