DM Arena

Helsedagen 2023

Opptak fra Helsedagen kan du se lenger ned på siden

Dato:

1. september 2023

Tid:

10:00-16:00 ( Registrering og servering av frokost fra klokken 09:00 )

Sted:

Latter, Aker Brygge

1. september har Dagens Medisin gleden av å inviterer til en fysisk heldagskonferanse hvor vi tar pulsen på Helse-Norge, rett i forkant av kommunevalget. 

Dagen fylles med inspirerende og faglige innlegg, intervjuer, paneldebatter og sofasamtaler. Det vil bli en lang pause midt på dagen for mingling, gode samtaler og nettverking. 

Folkehelse vil være et gjennomgående tema i løpet av Helsedagen 2023. Du vil få faglige innlegg og debatter om blant annet overvekt og fedme, persontilpasset forebygging av hjerte- og kar sykdommer, blåreseptordningen- og fullmaktsgrensen. 

Meld deg på Helsedagen 2023 for påfyll av faglig kompetanse og en unik mulighet til å nettverke og mingle med de fremste og mest dedikerte fagpersonene som jobber med helse i Norge. 


Åpningsinnlegg
Truls Vasvik, konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (AP)Hva er fullmaktsgrensen og hva skal vi med den?
Audun Hågå, direktør i Statens Legemiddelverk


Samfunnsmessige konsekvenser av store medisinske gjennombrudd
Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiODebatt: Samfunnsmessige konsekvenser av store medisinske gjennombrudd
- Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved UiO
- Tine Poole, allmennlege og klinikksjef, Oslo Hodepinesenter, og styreleder i Hodepine Norge
- Mari Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige
- Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI

Kostråd engasjerer- hvordan blir 2000 sider med forskning til enkle råd for folket?
Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet


Skal BMI fortsatt være avgjørende for rett til behandling av fedmesykdommen?
Bård Kulseng, overlege ved St. Olavs hospital og professor, NTNU


Svært mye hjerte- og karsykdommer kan unngås. Hvordan forholder vi oss til det?
Kjetil Retterstøl, spesialist i medisinsk biokjemi, overlege ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus og professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Vaksinens plass i folkehelsearbeidet - hvordan kan et voksenvaksinasjonsprogram bidra til bedre helse for befolkningen?
Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet


Samtale ledet av Nard Schreurs, daglig leder i EHiN
Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere helse- og omsorgsminister, byrådsleder i Bergen, og styreleder i DIPS.


Oppspark til debatt om folkehelse
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Politikerdebatt om folkehelse

Tone Wilhelmsen Trøen, leder i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget og helsepolitisk talsperson for Høyre
Bård Hoksrud, andre nestleder i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget og helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet
Even Røed, medlem av helse- og omsorgskomitéen på Stortinget for Arbeiderpartiet

Politikerdebatt om tilgang til nye medisiner med oppspark fra:
Thomas Axelsen, seksjonsleder for Samfunnspolitisk seksjon i KreftforeningenAvslutningsinnlegg: Hva nå? Om verdier, deltakelse og mening
Henrik Syse, filosof, forfatter, foredragsholder og forsker.

--

Pris:

Helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte:

kr 1250 eks mva. 


--

Industri og kommersielle aktører

kr 5900 eks mva

Er du sponsor må du melde deg på i forkant og velge sponsorbillett under billettvalgene.

Audun Hågå

Linda Granlund
Mina Gerhardsen
Truls Vasvik
Even Amandus Røed. Arbeiderpartiet, Buskerud
Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Nard Schreurs. Arkivfoto.
DM Arena hodepine og migrene, 2023, Legenes hus
Tine Poole.
Kjetil Retterstøl
Ivar Sønbø Kristiansen.
Mari-Mette Graff.
Are Stuwitz Berg
Bård Kulseng.
Bård Hoksrud.

Marian Hussein.

Tone W. Trøen
Powered by Labrador CMS