DM Arena

Lungekreft 2024 - Se opptakene nå!

DEL 1


 DEL 2

AGENDA: 

16.00: Hei og velkommen ved Ida Susanna Fattah, lege og daglig leder i Medlytic.

16.05-16:35: Revidert handlingsprogram – hva er nytt? v/Odd Terje Brustugun, avdelingsoverlege ved Onkologisk poliklinikk i Drammen sykehus og og professor ved Universitetet i Oslo 

16.35-16.45: Revidert handlingsprogram – utredningskapittelet v/ Lars Fjellbirkeland, overlege ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

16.45-16.55: Spørsmål fra salen

16:55-17.15: Pause

17.15-17.20 Velkommen tilbake ved Ida Susanna Fattah, lege og daglig leder i Medlytic

17.20-17.40: Småcellet lungekreft - lav overlevelse og regionale forskjeller v/ Steinar Solberg, thoraxkirurg og forsker ved Kreftregisteret

17.40-18.05:  Blir behandlingen av småcellet lungekreft bedre? v/Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital

18.05-18.25: IMPRESS Status og hva kommer av systemisk behandling innenfor presisjonsmedisin v/ Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo

18.25-18-40: Tidlig oppdagelse av lungekreft – status og TIDL studien v/ Trond Eirik Strand, professor ved UiT Norges arktiske universitet

18.40-18.50: Oppspark til panelsamtale. Pasientperspektivet, hvorfor vi bør komme i gang med et screening-program og hvordan finne pasientene tidligere?  v/ Kari Grønås, leder av Lungekreftforeningen

18.50-19.10: Panelsamtale - hvordan forebygge, finne og behandle lungekreft i tide? 

Bård Hoksrud

Trond Eirik Strand

Bjørn Henning Grønberg

Kari Grønås

--

DM Arena Lungekreft, Radiumhospitalet 25. april 2023
Odd Terje Brustugun
Åslaug Helland.
DM Arena Lungekreft, Radiumhospitalet 25. april 2023
Bjørn Henning Grønberg

Steinar Solberg

Kari Grønås
DM Arena Lungekreft, Radiumhospitalet 25. april 2023
Trond-Eirik Strand

Lars Fjellbirkeland

Bård Hoksrud

SPONSORER:

Powered by Labrador CMS