DM Arena

DM Arena - Forebygging i helsetjenestene - opptak tilgjengelig nå!

Dagens Medisin inviterer til fagseminar om forebygging i helsetjenestene 18.juni

Dato:

18.juni 2024

Tid:

08.30-11.00 ( Registrering og servering fra klokken 08.00 )

Sted:

Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate 3

Regjeringen har som mål å styrke det forebyggende arbeidet i felles helsetjeneste, og å motvirke sosiale og økonomiske helseforskjeller. Stadig flere har behov for helsehjelp for sykdommer som kan forebygges, og etterspørselen etter helsetjenester øker.

Ferske OECD-tall viser at Norge scorer høyt på mange folkehelse-parametere, men når det kommer til konkrete forebyggingstiltak, sakker vi akterut.

Med et økt press på helsetjenestene, og stadig tøffere prioriteringer, hvordan skal vi klare å prioritere forebyggingstiltak i helsetjenestene?

Hva skal vi gjøre i Norge for å bli bedre til å forebygge? Og hvilke tiltak kan og bør helsetjenestene gjennomføre å forebygge sykdom? Hva kan vi vinne på å knekke forebyggingskoden? Og hva er barrierene for å få det til?

Dagens Medisin inviterer til frokostmøte om forebygging i helsetjenestene.

AGENDA: 

08:30-08:35 Velkommen v/ møteleder Martin Gray, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

08:45-08:45 Hvorfor er forebygging i helsetjenestene viktig? v/ Guri Rørtveit, direktør i Folkehelseinstituttet 

08:45-09:00 Hvordan få til en mer forebyggende helse- og omsorgstjeneste? v/ Astrid Nylenna, Fagdirektør i Helsedirektoratet

09:00-09:15 Oppspark til debatt - Om forebyggingens lønnsomhet v/ Hans Olav Melberg, Helseøkonom, professor ved Universitetet i Tromsø og forsker ved Oslo Universitetssykehus

09:15-09:40 Panelsamtale - vil vi noen gang klare å prioritere forebygging i helsetjenestene?

 • Truls Vasvik, Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

 • Erlend Svardal Bøe, Høyre, medlem i helse- og omsorgskomiteen

 • Anne Margrethe Hausken Nordberg, Seniorrådgiver folkehelse – Farmasøyt, PhD, LMI

 • Hans Olav Melberg, Helseøkonom, professor ved Universitetet i Tromsø og forsker ved Oslo Universitetssykehus

 • Tone P. Torgersen, Fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen

09:40-10:00 Kaffepause og benstrekk

10:00-10:15 Hjertehelse - forebygging og behandling av høyt kolesterol v/ Sigrun Halvorsen, avdelingsleder og professor ved Oslo universitetssykehus

10:15-10:30 Forebygging og behandling av fedme: Er medisiner veien å gå? v/ Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus Aker

10:30-10:45 Prehabilitering av kreftpasienter v/ Helle Aanesen, daglig leder Aktiv mot kreft

10:45-10:55 Spørsmål fra salen

10:55-11:00 Avslutning og takk for i dag v/ Martin Gray, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

  --

  Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

   Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.noPowered by Labrador CMS