DM Arena

LIVE: Post-ESMO 

Direkte fra Legenes hus klokken 16:00

Program: 

 16:00: Velkommen v/møteleder Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin

16:05: Slik var årets ESMO 2023

 - Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening

- Inger Johanne Zwicky Eide, overlege PhD ved Drammen sykehus

16:15: ESMO 2023 - LIS-legene sin opplevelse av kongressen

- Eline Steen, LIS ved Oslo universitetssykehus 

- Live Gran Kielland, LIS onkologi, SI Innlandet, Kreftavdelingen Lillehammer-Gjøvik 

16:25: Nyheter innen lungekreft

v/ Inger Johanne Zwicky Eide, overlege PhD ved Drammen sykehus

16:45: Nyheter innen urologisk kreft

v/ Maria Nyre Vigmostad, overlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer på Stavanger universitetssykehus

PAUSE

17:35: Velkommen tilbake v/Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin

17:40:Nyheter innen gynekologisk kreft

v/ Kristina Lindemann, overlege og professor ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus18:00: Nyheter innen brystkreft Slik var årets ESMO 2023

v/ Bjørn Naume, overlege og professor ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk brystkreftgruppe (NBCG)

 18:20: PRIME-ROSE - Nettverk av presisjonsmedisinstudier i Europa

 v/ Gro Live Fagereng, prosjektkoordinator for PRIME-ROSE

Panelsamtale:  Kongresser som katalysator for kliniske studier og internasjonalt samarbeid

- Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening

- Steinar Thoresen, medisinsk direktør i NordicRWE og konsulent i Merck AB

- Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

- Signe Fretland, leder for NorTrials koordinerende enhet, Oslo universitetssykehus

- Gro Live Fagereng, prosjektkoordinator for PRIME-ROSE

- Bjørn Naume, overlege og professor ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk brystkreftgruppe (NBCG)

Powered by Labrador CMS