REDD FOR SPREDNING: Amerikanske Moderna får statlig støtte til utvikling av en mRNA-vaksine mot fugleinfluensaviruset H5N1. Varianten har spredt seg blant melkekyr i USA.

Moderna får støtte til å utvikle mRNA-vaksine mot fugleinfluensa

Amerikanske myndigheter gir Moderna 176 millioner dollar for å få fortgang i utviklingen av en mRNA-vaksine til bruk i en eventuell fugleinfluensapandemi.

Publisert

Bakteppet er bekymring i USA for et utbrudd av fugleinfluensaviruset H5N1 hos melkekyr.

Vaksineprodusenten er allerede i gang med tester på et tidlig stadium av en vaksine som bruker den samme mRNA-teknologien som ble brukt i koronavaksinene.

De nye midlene fra det amerikanske helsedepartementet går til fortsatt utvikling av vaksinen, inkludert avsluttende tester av vaksinen om resultatene fra de innledende testene er positive.

Departementet understreker at prosjektet raskt kan dreies om til å rette seg mot et annet influensavirus dersom noe skulle anses som mer truende enn H5N1.

Fugleinfluensautbruddet blant amerikanske melkekyr ble oppdaget i mars og pågår fortsatt. Det er første gang det er oppdaget utbrudd av fugleinfluensa hos kyr, men det er ikke oppdaget smitte utenfor USA. Til nå er fire personer registrert smittet.

Utbruddet har vekket bekymring hos eksperter, selv om det stadig er få mennesker som er smittet. De frykter at en høy sirkulasjon av viruset kan legge til rette for en mutasjon som kan gjøre det i stand til å smitte mellom mennesker.Powered by Labrador CMS