VURDERER ENDRING: Helseministeren har bedt Helsedirektoratet se på hvordan man kan endre ventelisteregiestreringen på norske sykehus. Arkvifoto: Per Rangvald Corneliussen Foto:

Nå vurderer han å endre venteliste-reglene

Helseministeren ber nå Helsedirektoratet om å vurdere hvordan ventetider registreres, og å foreslå en endring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet viser i et brev til Helsedirektoratet til diskusjonen og oppmerksomheten rundt hvordan man registrerer og praktiserer reglene rundt ventetidene på sykehus.

Som Dagens Medisin har skrevet har pasienter blitt satt i interne køer som ikke har kommet frem i offentlige statistikker.

I mai 2016 skrev Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

Helseminister Bent Høie (H) ba Helsedirektoratet om å granske situasjonen.I mai 2017 var Helsedirektoratet ferdig med granskingen, og uttalte de at det var behov for å forbedre registreringen og å forenkle reglene.

Uoffisielle lister
En av tingene de foreslo, var at pasientene ikke lenger skulle settes til «utredning» eller «behandling», en praksis som har ført til at pasienten ble strøket fra den offisielle ventelisten, men fortsatt ikke hadde fått behandling.

Helseminister Høie ga sykehusene i oppdrag å bruke en ny indikator, som skulle vise hvor mange pasienter som hadde fått passert planlagt tid. Før sommeren viste denne oversikten over uoffisielle ventelister, at det var 167.907 pasientavtaler som norske sykehus ikke greier å håndtere.

- Må lage et enkelt system
Helsedirektoratet må legge vekt på å lage et enkelt system – og redusere faren for uønsket variasjon, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsbrevet.

Direktoratet skal utrede og skissere ulike modeller for hvordan helsehjelpen kan reguleres, og registreres.

Det skal utredes registreringspunkter i pasientforløpet, og regler for pasientens rett til et forsvarlig pasientforløp.

Direktoratet har fått frist til 2.juli neste år til å ferdigstille rapporten.

Dette har skjedd:

I mai 2016 skrev Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

I juni måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus, i spørretimen.
i juli krevde Ap og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen, at brudd på interne frister etableres som nasjonal ventetids-indikator.

I august ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Tallene som Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet for Dagens Medisin, viste også at det er en liknende endring innen psykisk helsevern for voksne. Også her blir flere satt i kø til utredning.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) Birgit Aanderaa, sa at fristbruddtallene blir skjult, fordi man avslutter behandlingsforløpene tidlig.

Statsråd Bent Høie har bedt Helsedirektoratet granske ventelistepraksisen. Den skal være ferdig 1.mai 2017.

Før jul skrev Dagens Medisin at det er over 160.000 forsinkede pasientavtaler ved norske sykehus.

17. mars 2017 legger helseministeren frem ferske ventelistetall, og det kommer fram at stadig flere vurderes til utredning, og ikke til behandling, og at trenden dermed fortsatte i 2016.

Samtidig forteller Johan Torgersen fra Hdir, at de nå vil gjennomgå pasientjournaler for å forsøke å få svar på hvorfor praksisen fortsetter.

Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse og omsorgskomiteen, fremmet nylig et representantforslag om å endre loven for å sikre pasientrettighetene.
3.mai 2017: Ventelistegranskingen som Helsedirektoratet utførte på oppdrag fra helseminister Bent Høie (H) ble lagt frem. Her fikk den medisinske utviklingen og implementering av prioriteringsveiledere skylda for ventelistepraksisen ved norske sykehus.

Powered by Labrador CMS