Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skal gjennomgå pasientjournaler i ventelistegranskingen

Jeg tror det er fullt mulig å peke på ulike forklaringer til hvorfor den endringen har skjedd, sier Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Annons:

Granskingen av hvorfor flere sykehuspasienter blir registrert som uavklarte, og dermed vurderes til «utredning» og ikke til «behandling», skulle vært ferdig på slutten av fjoråret.

Etter å ha blitt utsatt to ganger, mener nå Helsedirektoratet at de greier å finne svaret før 1.mai.

Torsdag presenterte helseminister Bent Høie (H) og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, nye ventelistetall for 2016.

Her kommer det frem at også i 2016 blir færre vurdert til behandling.

Skal gjennomgå journaler

Helsedirektoratet har overfor Dagens Medisin ikke villet si noe om hvordan de har tenkt å gjøre granskingen. Halvannen måned før rapporten skal leveres, er de fortsatt tilbakeholdne.

Men ifølge Johan Torgersen, mener nå Helsedirektoratet at man ved å gjennomgå pasientjournaler skal finne årsaken:

– Hvordan jobber dere med denne granskingen?

– Vi går grundig gjennom tallens vi publiserer som nasjonal venteslitestatistikk. I tillegg ser vi også på andre tall og oversikter som spesialisthelsetjenesten rapporterer inn til Norsk pasientregister, for å se om vi kan belyse det ytterligere i tillegg til de nasjonale ventelistetallene, sier Torgersen.

– Fagfolk Dagens Medisin snakker med sier at dette er en svært krevende oppgave. Nå sier dere, halvannen måned før rapporten skal leveres, at dere skal gjennomgå journaler?

– Jeg har ikke lyst å gå inn i detaljer for hvordan vi skal gå fram med journalgjennomgangen men vi har lagt en plan for dette som vi akter å følge, slik at vi kan la journalgjennomgangen og resultatet av den være en del av utredningen vi kommer med i mai.

 – Ligger det spesielle føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet i hvordan dere arbeider med rapporten?

– Nei. De har stilt oss spørsmål, som særlig går på dette med andel til utredning og andel til behandling. Og så komme vi også til å belyse ventetid fra flere vinkler enn det vi gjør i de ordinære nasjonale ventelisteoversiktene.

– Folk vi har snakket med karakteriserer dette som en tilnærmet umulig oppgave, hvordan ser dere på det?  

– Det er en umulig oppgave å tegne det hele og fulle bildet av hele pasientforløpet med alle de 2,2 millioner pasientforløpene man har. Men vi har god statistikk som legges frem årlig, og så kan vi supplere ved å gå inn i journalene å finne mer informasjon, og så kommer vi oss nærmere, og får belyst dette enda bedre.

– Er det mulig å finne årsaken til at stadig flere blir vurdert til utredning, og færre til behandling?

– Ja, jeg tror det er fullt mulig å peke på ulike forklaringer til hvorfor denne endringen har skjedd.

– Rapporten har blitt utsatt to ganger. Greier dere å levere 1.mai?

– Ja.

Dette har skjedd:

I mai 2016  skrev Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

I juni måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus, i spørretimen.

i juli krevde Ap og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen, at brudd på interne frister etableres som nasjonal ventetids-indikator.

I august ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Tallene som Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet for Dagens Medisin, viste også at det er en liknende endring innen psykisk helsevern for voksne. Også her blir flere satt i kø til utredning.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) Birgit Aanderaa, sa at fristbruddtallene blir skjult, fordi man avslutter behandlingsforløpene tidlig.

Statsråd Bent Høie har bedt Helsedirektoratet granske ventelistepraksisen. Den skal være ferdig 1.mai.

Før jul skrev Dagens Medisin at det er over 160.000 forsinkede pasientavtaler ved norske sykehus.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Forbruk 18.03.2017 15.05.40

  Se på sykehusenes medesinske forbruk går forbruket opp går behandling og lønn opp , går det ned så går lønn og behandling ned. Dette skal følge hverandre.

 • Overlege 18.03.2017 13.37.52

  Et alternativ er å lytte til de ansatte. Vi kan fortelle at det er flere som blir avvist og som blir nedprioritert. Gransking er bortkasta ressurser og gir ikke et riktig bilde. Kan ikke tro på at de årlige kuttene skal gi flere behandlinger. Det er motsatt.

 • Bjarne Hansen 17.03.2017 16.56.22

  Ganske interessant at de ikke vil si noe om metoden de skal bruke. Kan det være at de ser svakheter ved den og ikke vil fortelle om den men bare fokusere på konklusjonen?

 • Lege R 17.03.2017 15.15.58

  Ja da. Alltid etterspørsel etter bortforklaringer. Om nødvendig på overtid. Ta et ansvar og la det vandre.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: