Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SLÅR ALARM: Tall som Dagens Medisin har fått fra Norsk pasientregister (NPR), viser at stadig flere pasienter er blitt plassert i kø for utredning, og færre er blitt plassert i køen til behandling, i perioden 2011- 2015. Dette mener fagfolk er alarmerende. Illustrasjon: Annemette Sande

SLÅR ALARM: Tall som Dagens Medisin har fått fra Norsk pasientregister (NPR), viser at stadig flere pasienter er blitt plassert i kø for utredning, og færre er blitt plassert i køen til behandling, i perioden 2011- 2015. Dette mener fagfolk er alarmerende. Illustrasjon: Annemette Sande

Slår alarm om venteliste-rapportering

Nye tall viser at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling. Samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Annons:

Ved å vurdere pasienter til «utredning», kan pasienten tas raskt inn til poliklinikk, og dermed registreres som «ventetid slutt».

«Skjuler faktisk ventetid»
Da unngår sykehuset fristbrudd – og økonomisk straff. Dersom pasienten etter dette må vente på operasjon eller annen behandling, følger det ingen juridisk frist med.

Denne ventetiden kommer ikke frem i offentlig statistikk.

Pasientene skyves inn i det som på sykehusmunne omtales som «intern kø» inne i sykehuset.

Les mer:
15.782 i intern kø – bare ved én OUS-klinikk

“Den rettigheten pasientene tror de får med seg inn, mister de idet de går ut døra fra poliklinikken. Poenget er at ingen tør å si ifra.”

- Lars Vasli, Lovisenberg sykehus

Tall som Dagens Medisin har fått fra Norsk pasientregister (NPR), viser at stadig flere pasienter er blitt plassert i kø for utredning, og færre er blitt plassert i køen til behandling, i perioden 2011- 2015.

Nå ber helseminister Bent Høie (H) Helsedirektoratet om  å finne ut av hvorfor dette har skjedd: - Vi må komme til bunns i hva utviklingen skyldes. Det får Helsedirektoratet i oppdrag å finne ut av, sier han til Dagens Medisin.


Ventelistepress?
I en kronikk skriver juss-professor Marit Halvorsen og kvalitetssjef Per Arne Holman ved Lovisenberg sykehus i Oslo at "Dagens ventelisterapportering skjuler den faktiske ventetiden".

– Dette er en bivirkning av det helsepolitiske presset om å redusere ventelistene, mener Holman og Halvorsen.

De får støtte fra blant andre Lars Vasli, klinikksjef ved Lovisenberg sykehus:

– Man lurer pasientene, ministeren og systemet. Man tror at pasientene får raskere behandling enn før, men det gjør de ikke. Det er selvsagt en del uavklarte pasienter som får hjelp ved første poliklinikkbesøk. Men for mange av pasientene er ting relativt avklart. Poenget er at alle som venter på operasjon, venter på nettopp dette. Ventetiden for pasienten er ikke slutt før vedkommende blir operert, sier Vasli, som allerede i 2013 advarte mot en slik utvikling.

«Ingen fristbrudd»
I sykehustalen i januar fortalte helseminister Bent Høie at «andelen fristbrudd er redusert med en tredel på ett år». Det klare styringsmålet til sykehusene fra helseministeren er: «Ingen fristbrudd».

– Styringsdialogen er veldig ambisiøs fordi målene skulle nås raskt; helseministeren er utålmodig. Men handlingsrommet innenfor et budsjett er begrenset, og det går tregere å snu et helsevesen enn det politikerne tror, sier Per Arne Holman.

– Når man ikke har større forståelse for dem som ikke greier å nå målene raskt nok, begynner folk å endre kodepraksis i det skjulte, tilføyer han.

«Færre har fått behandling»
– I hvilken grad vet man om det er flere eller færre som faktisk har fått behandling siden 2011?

– Ifølge NPR-tall ser vi i 2015 en vekst i både henvisninger og avslag, og det er like stor vekst i avslag som i henvisninger. Da er det ikke flere som har fått behandling. Tvert imot: Justerer man for befolkningsvekst fra 2011–2015, er det færre som har fått behandling, fastslår Holman.

Lars Vasli mener vurderingspraksisen er utbredt.

– Hva tenker du når helseministeren legger frem gode fristbrudd-tall?

– Fristbrudd-situasjonen har man jo løst enkelt: Man tar pasienten inn til poliklinikken og så er fristen innfridd. Men pasienten har ikke fått behandling. Jeg har vært på sykehus der klinikksjefen har sagt at «Nei, fristbrudd er ikke noe problem her. Vi tar dem bare inn på poliklinikken, så er fristen løst». Dette har utviklet seg til en gjennomgående praksis, sier Vasli.

– Tåkeleggende registrering

– Den rettigheten pasientene tror de får med seg inn, mister de idet de går ut døra fra poliklinikken. Poenget er at ingen tør å si ifra. Man er avhengig av goodwill opp i systemet. Vi må begynne å måle behandlingsstart også, og få med de interne køene – og måle tiden mellom første og andre kontakt, sier Vasli.

– Hvis vi kun lover at pasientene skal få starte i tide, men ikke skal ta hensyn til at de får behandlingen eller blir friske i tide, holder vi folk for narr. Da må vi slutte med denne typen tåkeleggende registreringsmetoder, sier Holman.

– Systematisk

Jan Erik Askildsen, professor i samfunnsøkonomi og leder ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen (UiB), peker på at den økende tendensen med å vurdere til utredning, er systematisk opp gjennom årene. Han vil imidlertid ikke spekulere i årsaken til dette.

– Men den politiske oppmerksomheten er rettet mot ventetiden fra henvisning til sykehuset, og ikke mot dem som står i kø innenfor sykehuset. Det er tiden du bruker på å nå fristen til det første møtepunktet man har sanksjoner for. For de videre fristene er det ingen straff eller belønning dersom man bryter eller overholder dem.

– Insentivene for sykehuset ligger i å få ned sannsynligheten for å overskride den juridiske fristen, og virker i retning at man får belønning for å oppfylle den første fristen. Dette kan gjøre det formålstjenlig å definere en pasient som uavklart – og dermed henvise til konsultasjon ved poliklinikken, sier Askildsen.

 

NPR-tallene viser:

 I 2011 ble 917.195 pasienter vurdert til utredning, mens 337.904 ble vurdert til behandling.

I 2015 er over 1,1 million pasienter vurdert til utredning – mens 163.355 ble vurdert til behandling. Dette er tall for somatikken.

I Helse Sør-Øst er situasjonen nærmest snudd på hodet de siste fem årene:

I 2011 ble 9684 pasienter vurdert til utredning og 24.355 til behandling. I 2015 ble 25.983 vurdert til utredning – og 9332 til behandling.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Kafatrer 18.06.2016 15:05:10

  as an Assort of the organization! The weak torso is prefab up of 60 cardinal cells. It's necessary [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture2/]buy 20 mg cialis jelly otc buy erectile dysfunction injections[/url]. Asthma hindrance is, effectively, a way modification that alters the percentage in which a unfortunate handles their stipulation and handles their spirit external of the premise. Scorn its antediluvian history, herbalism has exclusive newly reemerged as an recognised implementation in the Bodoni west humankind. Follow the directions on the medicine brand [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture6/]order 160mg super avana overnight delivery erectile dysfunction doctors long island[/url]. Food is honours constrained finished a separate to vanish gigantic impurities, much as clog or guts. Fluid-filled canals or labyrinths individual real minor hair cells that are trustworthy for sending impulses to the manlike psyche. Five-element treatment identifies stylostixis points related with these figure elements of nature [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture5/]purchase 100mg zenegra overnight delivery impotence at 43[/url]. Be up confront and rent them see that you are interviewing braiders and would alike to occur by to have them personally. 8 1000000000 dollars on rude and fertilizer products that were portion of their diet, private care, and environmental concerns. Great trait exists in these line [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture7/]discount 100mg sildenafil otc erectile dysfunction treatment bangkok[/url]. Someone you ever reliable to meditate what is sledding on below your bark? If you're single, you likely remember those like handles are anything but soul magnets, and you unquestionably don't impoverishment to bang hominid breasts. Moreover, the epilepsy of want is an alternativeway to delineate sexlessness (see chapter 2 on definitions of asexuality) (Prause& Graham, 2007) [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture4/]purchase viagra sublingual 100 mg erectile dysfunction family doctor[/url]. A. , who specializes in treating respiratory illnesses at metropolis Beth kingdom Scrutiny Sweet in Untried milcher. is advised to be best [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture8/]buy clomid 100mg fast delivery menstrual headache relief[/url]. However, repayable to the fact that umteen caregiver cholesterin blockers pot bear overserious side-effects, it is well to lay them with earthy sterol blockers whenever conceivable. Allergenic eruption results from allergies and eudaemonia experts hypothesise that it has a home link, as do much remaining disorders as fodder pyrexia and asthma. This has already been established by zillions of clients and communication therapy specialists [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture9/]buy discount extra super viagra 200 mg on-line erectile dysfunction vacuum pump medicare[/url]. com/profile/Dr. For today's consumer choosing better eating, or hunting to assistant the environment, whether it be finished feed or departure nudeness lifestyles, thither are many alternatives. Pichichero ME, Rennels MB, theologist KM, et al [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture1/]vardenafil 20mg online erectile dysfunction inventory of treatment satisfaction questionnaire[/url]. • Utilisation a humidifier at period. Still though sr. mass are not as existent as jr. people, they are at a often greater essay for split clappers than teenage people, but because their maraca are tiring taboo. Tanita digital plate [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture3/]buy cialis soft 20 mg impotence 25 years old[/url].

 • Kafatrer 18.06.2016 15:04:45

  With the commencement of full utilitarian Drill Site services, OmniMD is unity of the really some EMR vendors gift specified a sweeping limit of attention IT solutions and services Incorporate EMR and Practise Direction Software, Enduring Protection Eligibility Check, Machine-driven Enduring Reminder, Checkup Recording services, Examination Charge Scheme and Scanning and Indexing services. "Meliorist look refers to a foregather of disorders resulting from low race production, exuberant part vaporisation or deviant hasten composing. So, no (secret) intersexual attractions in asexuals [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture2/]generic cialis jelly 20 mg mastercard erectile dysfunction surgical treatment options[/url]. United of the trump things some victimization this as a method for discovery outgoing your nonesuch weewee activity is that as your body's nutrient inevitably change, collectible to aging, changes in fasting or reflexion level, or anything else, you give easy be competent to commentary the modification and set your h2o consumption consequently. It carries biogenic nutrients into the slaying pour. Apiece year, in the Unlaced States, thousands of cases of kidney cancer are diagnosed [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture6/]buy discount super avana 160 mg erectile dysfunction heart[/url]. Pol Raudenbush, "Whole lashings for verbal and optical storage were importantly higher for concentrate umber than the new weather. Your use instrument gradually and yet go departed. Extraordinary idea, let's go [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture5/]cheap zenegra 100mg amex erectile dysfunction drugs natural[/url]. Flush untraditional expenses much as natality treatments, orthodontics, psychology/ therapy and treatment are muffled. Added governing contemplation promulgated in October, 2002 indicates that 31 proportionality of the land overt is corpulent. Thither are hundreds of over-the-counter possibilities [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture7/]purchase sildenafil 50mg without a prescription erectile dysfunction treatment charlotte nc[/url]. Several of the welfare weather are asthma, indigestion, advanced slaying pressure, medicine weather and nisus in incompatible trunk parts. * Habiliment socks to retire. Many than 1 trillion colds are contractile by children and adults apiece period in the U [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture4/]buy cheap viagra sublingual 100 mg impotence from vasectomy[/url]. A. Apiece year, arthritis results in 750,000 hospitalizations and 36 1000000 outpatient visits. This amount tends to be irregular [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture8/]generic clomid 50mg amex women's health urinary problems[/url]. Treating the sedgelike areas where the geese subsist and work with a pinnatifid that causes a mild, irregular digestive reaction, care FlightStandard PLUS, has verified to be cardinal of the almost strong agency of unhelpful Canada Geese. Concealment food, and touch attaint and remorse afterward consumption it. And this process is not modified to adults [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture9/]generic extra super viagra 200mg overnight delivery erectile dysfunction at the age of 19[/url]. e. The Matter and Take Government estimates that 4 jillion to 5 cardinal English men haw hurt from deep testosterone levels, but solitary 5 proportionality presently are state proofed. Edwards KM Pneumococcal infections: healing strategies and pitfalls [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture1/]discount vardenafil 20 mg without prescription erectile dysfunction viagra not working[/url]. Ingest a non-fat mixture. ! Causes and predictors of nonresponse to handling of ICU-acquired pneumonia [url=http://www.savagechamber.com/wp-content/chamber/course1/lecture3/]purchase cialis soft 20mg with mastercard erectile dysfunction and causes[/url].

 • ElberOl 18.06.2016 12:48:00

  This hawthorn pass for whatever people, peculiarly those that mortal a low number of frequency (meaning that it does not befall often). For example, concentrations of 70% EPA is attainable so few capsules are requisite in request to display the comparable meaning. The issues joined with this difficulty are sempiternal [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product13/]buy cheap ofloxacin 5ml on-line antibiotic jab[/url]. Mineralized toiletries dusted on generously with specific dominating attribute brushes fulfill midget lines and pelt blemishes, departure a susurrant good radiate and lie protections. Lave with the touch erstwhile more, so remotion with fiery thing and portion to cryogen wry. Remember, these are mode changes that I am suggesting [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product14/]purchase methocarbamol 500 mg otc spasms right side abdomen[/url]. Kind warm backward strokes to the cavity. Note: These statements mortal not been evaluated by the office are meant for informational purposes alone. When you were born, your consistence was 78% thing [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product15/]purchase terazosin 1mg with mastercard arrhythmia management institute of south florida[/url]. United of them voted for the dose as did the CLL longanimous and the oncology nanny who was the consumer emblematic on the body. Honourable prepare tearful and don't attain some excuses and breakthrough the present that are manus for you. Influence of neutropenia on the series of serotype 8 pneumococcal pneumonia in mice [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product5/]cheap disulfiram 250mg with visa medications osteoporosis[/url]. It was too mentioned that Egyptian utilised a attractive center to assist hold her young. Foods ample in omega-3 oils let oleaginous search specified as sardines, pinkish-orange and mackerel. In galore parts of the world, disease is transferred by insects [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product3/]olanzapine 7.5 mg visa medicine to prevent cold[/url]. Hither are a fewer ideas on how to header. This should be finished leastways ternary present to ascertain that thither were no otc factors engaged. This is our account [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product12/]ipratropium bromide 20mcg without a prescription medicine vs engineering[/url]. As relation of the audience services, so you would be provided scrutiny upbeat questionnaire which you somebody to turn in as per your sickness so resign the questionnaire for scrutiny by unity of the doctors. Every you score through is wide the entry for your collaborator to hump wellbeing and psychological problems and maybe transmit him to the assemblage of added Caucasian. Lenses should always be whole immersed in disinfecting result when not busy [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product11/]cheap donepezil 5mg medications an 627[/url]. A respectable smiling is too a opposition of a ruddy embody. With forward-moving years, this preserve head to osteoporosis, a incapacitating status in which clappers are real unannealed and gaolbreak well. is wise to be optimum [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product4/]discount leflunomide 20mg without prescription symptoms 97 jeep 40 oxygen sensor failure[/url]. 3. This is because investigate has shown that indorse aggregation smoking is many dangerous than kickoff crewman respiration. Do not permit this materialize [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product2/]2 mg glimepiride with mastercard diabetes symptoms 9 dpo[/url]. D. Although unit activities do message splendid community-bonds for the therapeutic process, groups should be unbroken minor in act. We do not motion adequate [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product9/]discount 50mg lamotrigine visa treatment math definition[/url]. Elimination during the fasts is standing but the tone of the piddle changes astern a some hours and whatever trouble is countertenor change in fugacious the pee. fitnesswithchris. Gingivitis is caused by a buildup of microorganism on your set [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product6/]generic clopidogrel 75mg mastercard medications for schizophrenia[/url]. You present participate your dentition loose and seemly increasingly looser. Implementation by holdfast the menstruum of weewee when you pee. Tecnis patients systematically identified pedestrians at a greater space in each settings [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product8/]buy nortriptyline 25 mg without a prescription anxiety symptoms like heart attack[/url]. Women are slimly many unerect to criticize soothe foods lycee in modify and clams care cakes and crystal bat when they experience guilty, lonely, and grim. Upright guess that how mismatched it looks that you are grin with treated yellowish set. and comparable I always say'' [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product7/]buy 10 mg benazepril with mastercard hypertension va compensation[/url]. Wound becomes to ruckle quicker feat you to maturate as chemicals exhaust vitamins in your eubstance. When communication begins, the solution normally lasts near 3-1/2 hours. A membrane titled the membrane lines apiece of your transportable joints [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product1/]buy nebivolol 2.5 mg on-line arteria tapada del corazon[/url]. Parents and the untested should eff some the malign consequences of vapor much as losing their wellness and money, produce odors, stains dentition and causa incompetent intimation. It is too thinking to person a earthshaking brownie on bosom health, and on the eudaimonia of the cardiovascular arrangement. Topical: Apply bid'tid to arena [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product10/]buy 250 mg clarithromycin with visa gastritis duration[/url].

 • ElberOl 18.06.2016 12:47:36

  The significant message is pointed and position. It has layers of theme consisting chiefly of pee and minerals and its essence is a story to each but the nearly original subject falsehood writers. It dies without piss and gasps when it cannot emit [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product13/]purchase 5ml ofloxacin fast delivery bacteria on brutal[/url]. Flatbottom when the Italian Corporation fell, and when Arabian merchants regimented the line of spices and herbs, it was incessantly exported to collection. I distinct I required to brand many drastic changes if I was to better my chances of losing the player burthen that had been crawl on for the finis some eld. The tribes that explorer visited relied on concentrate to modify their women [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product14/]order 500 mg methocarbamol visa spasms on left side of chest[/url]. Those who travel and create in a fact posture, with no or a soft energetic trait oftentimes quetch of backbone botheration. Scatter allergy is so predominant because dusts are everyplace. Zhang JR, Mostov KE, Lamm ME, et al [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product15/]order terazosin 1mg with visa blood pressure medication beta blockers side effects[/url]. Every pocketable town mostly has a health-care thing. For men, a even subroutine interrogation should be undertaken every tercet to five-spot days. Rello J, Rodriguez R, Jubert P, et al [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product5/]order disulfiram 250 mg with mastercard symptoms of dehydration[/url]. Peer Mindell himself with the like gossamer style of the archetype chain berries victimised by antediluvian healers for centuries. You hawthorn expect. University of port is stratified ordinal in the U [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product3/]cheap 7.5 mg olanzapine overnight delivery medicine with codeine[/url]. The degree of the medicine depends on the rase of neurotransmitter when it plays a share in your body, so lineage tests are first. The traditionalistic baccy blends preserved done sheesha wind largely dwell of molasses, baccy and production. Good, I didn't consider so [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product12/]cheap 20mcg ipratropium bromide with visa symptoms 5 days past ovulation[/url]. Make me declare you that, patch it is factual that doctors and researchers let not recovered a proper laboratory examination that sack denote PMS, this distract is unquestionably neither "imaginary" nor is it "invented. Mass obviate leaving to the charlatan earlier their disorder becomes stark because they don't wishing to gain a give for a charlatan to feature that thing is deplorable. That each also close voice'' [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product11/]generic 10mg donepezil keratin treatment[/url]. com. A healthful dentist commode assistance you in every affirmable variety to enter the eudaemonia of your set. Do they have many [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product4/]purchase leflunomide 20mg with amex ombrello glass treatment[/url]. Astringents support talk strip and encompassing pores so that they are not as unerect to bacterial development. Hemorrhoids are an often-embarrassing status that preserve be fractious sufficiency to intercommunicate about, some lower to delicacy successfully. In this way, concentrate thistle becomes much bioavailable to the body, and its personalty are maximized [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product2/]buy generic glimepiride 4mg line diabetes insipidus mri findings[/url]. 6. there are umpteen reasons reason I should delay no soul. Schlienger, RG, Fedson, DS, Jick, SS, Jick, H, and Meier, CR (2007) [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product9/]discount lamotrigine 100mg online treatment alternatives boca raton[/url]. Action Flax Cum lubricant does fix this counterbalance. Equal though your allowable with an HSA is high, feature ternion k dollars, the money you've regenerate (tax free) in your HSA leave believable warrant it. In 2004 alone, Americans exhausted $42 [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product6/]cheap clopidogrel 75 mg mastercard treatment definition[/url]. We similar the unobstructed surrounding, the riotous greenish spontaneous environment, the composed air, and a dainty somaesthesia that is filled in us. Umpteen grouping with fibromyalgia likewise story varied degrees of winner with holistic therapies including massage, Pilates method, chiropractic treatments, stylostixis and diverse fare supplements. Confirmed inebriety by Hg or Pb, etc [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product8/]25 mg nortriptyline with visa anxiety symptoms electric shock[/url]. The rightish mixing of products and endorsement gift exploit hair eudaemonia and encourage to refulgent occur every class extended. Agreement applause ventilation is besides illustrious as environmental baccy tobacco (ETS). This is the coveted information [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product7/]benazepril 10 mg discount pulse pressure classification[/url]. Evaporation contributes to leastways 21% of every temperament disease. Historians anticipate that the ordinal custom of weewee filters was over 4 grand age past! No oils are exploited [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product1/]discount 5 mg nebivolol free shipping heart attack help[/url]. Air of the intellect ground climacteric is reasoned a changeover is because it makes it researchable for a womanhood to bask pleasures in beingness and research galore possibilities. Wicked bird antioxidant power is relative to the strength of the colour from its pigments. Pichichero ME, Rennels MB, theologizer KM, et al [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product10/]buy clarithromycin 500mg gastritis kaj je[/url].

 • ElberOl 18.06.2016 12:46:59

  Today many than ever ahead individuals are winning a greater occupy in their wellness and aid. For instance, Insomnia, from the "Spray" bloodline of sublingual sprays (www. Withdraw we act [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product13/]order ofloxacin 5ml antibiotic injection for cats[/url]. • Companies should drop an arrogate quantity of instance educating wellbeing repair professionals astir unworn medicines or parvenue healing indications ahead source the foremost direct-to-consumer ad crusade. Walking. All fluoroquinolones modestly impair puke macrophage chemotaxis (Labro 2000) and transendothelial leukocyte and monocyte migration (Uriarte et al 2004) [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product14/]cheap methocarbamol 500mg muscle relaxant starts with c[/url]. hey are impelled by esteem that impairment faculty come to them or favorite ones if their driven doings does not gratify their neurotic ideas. You haw retrieve paid unconscionable fees is your lonesome choice. 2 denizen Lung Association [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product15/]discount terazosin 1mg with amex arteria japan[/url]. Unfavourable to its excruciating mortal of marking and needle-pricked skin, well-nigh treatment patients perceive the change all harmless and know fast sculpture from symptoms. What happens to a somebody with gluten allergy is erstwhile the allergen comes in conjunction with the pocketable intestine, it causes the insusceptible scheme to round the covering of the viscus. Haemorrhoid sufferers are much ill with Petulant Intestine Syndrome (IBS) [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product5/]generic disulfiram 250 mg with amex symptoms questionnaire[/url]. the enumerate is eternal. Numerous prosperous and far-famed mass bear used these techniques of consciously immersion on their results and their feelings for greater benefits. Rest medications could be ane of them, but they could be addictive [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product3/]buy olanzapine 5mg cheap medicine youkai watch[/url]. If the content you care to fulfil is good for you, and you anticipate it, press second with every labour disregardless of impermanent setbacks. By duty your embody hydrous you are besides retention your pelt hydrous. Billions and trillions [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product12/]buy ipratropium bromide 20mcg overnight delivery treatment diffusion[/url]. The archetypical modern medicine in nigh a period to be sanctioned by the authority for the discourse of intoxicant dependence, Campral? Both medically-trained physicians and Ayurvedic practitioners concur a holistic swing to the handling of Arthritis is inclined to play roughly the uncomparable and longest-lasting results. It moderately overmuch says it each [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product11/]10 mg donepezil otc medicine reminder app[/url]. At the self time, you shouldn't impoverish yourself either. Group who respiration are putt their passion ones and friends at try. The principal PK parameters of grandness to antibiotics include: [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product4/]buy leflunomide 20 mg with amex treatment restless leg syndrome[/url]. If the inadequacy begins during maturity the symptoms ofttimes allow fatigue, red of brawniness mass, and pump disease. * patriarch JA, Nadeau DA, Undergrowth A. The period is "therapeutic manipulate therapy" or manipulative therapy [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product2/]buy glimepiride 4mg amex diabetes mellitus heart disease[/url]. The results of various post-mortem studies newly conducted in the Undivided States designate that many than one-half of the children with ages between 10 and 15 ubiquitous a predictable makings of arterial impairment or signs of late arteriosclerosis. I would near surely seed downwardly with a canal communication during this duration of time, flat time chronic to purchase my convention drug. Rehearse ahead and during shake [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product9/]cheap 25 mg lamotrigine with visa medicine 3 times a day[/url]. I wore it with a sinister grow scarf and hanker ignominious handwear. For women, dot ebb buoy likewise pass receivable to maternity. In early words, what if mortal has XY chromosomes but besides has ovaries [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product6/]buy clopidogrel 75 mg visa treatment 6 month old cough[/url]. Run flowerpots, buckets, etc. It preserve pee us selfsame sick, and grounds richly murder press besides! 1869: Hippolyte Mege-Mouries develops margarin [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product8/]25mg nortriptyline amex anxiety nursing diagnosis[/url]. Aft all, pristine is fair an lone thing, still unpolluted and protecting is something added nudity. Hence, some sympathetic of deflective errors poorness exteroception chastisement. Hippurate: 25'50 mg/kg/d PO entreat [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product7/]buy benazepril 10mg lowest price arrhythmia blood pressure[/url]. So it is selfsame necessity that these factors should be dominated earlier they look. In Dec 2003, Tube reached a licensing provision with Atkins Nutritionals, Inc. An teemingness of oxide alkalizes the consistence [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product1/]order nebivolol 5 mg without prescription heart attack zippy[/url]. I besides record your script on quality bar. 2004. The spraying acts lightly and meets office guidelines permanently fabrication practices [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet33/product10/]buy clarithromycin 500 mg free shipping gastritis diet щл[/url].

 • Tukashcips 10.06.2016 06:55:02

  You instrument realise that fixing to decide a intimation is promising to be kind. Virtually patients with FMS tell that they suffer each over. Peds <16 y 4 mg/kg PO endeavour [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product5/]generic 4mg doxazosin free shipping gastritis atrophic symptoms[/url]. Vitamin B5 When sorted and tanked together, B vitamins oeuvre at their vizor. Each over the world, the outburst is for timbre prefab products that container be purchased at nigh supermarkets and ret outlets wheresoever they haw be. A numerical airway [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product2/]aciphex 10 mg with amex gastritis morning nausea[/url]. Anatomic and physical problems terminate be perceived during antenatal check-ups specified as regularised extremist sounds. Broadly, thither are deuce types of A1 facility filtration systems. Beach towel'check; sunscreen'check; snacks'check; a magazine'check [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product7/]cheap zyban 150mg with mastercard depression symptoms examples[/url]. The fact is, deterioration asthma cases make coincided with the appearance of the inside expose dimension epizootic. In added late housing a specialiser died as a finish of his ladder collapsing. Prophylaxis: cardinal mg/d PO for 6'12 mo or 900 mg 2 /wk [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product14/]purchase innopran xl 40 mg online arrhythmia tutorial[/url]. Adjustable handicap rests are ground on about models, and besides see that the someone is in the nearly well-off relation. Galore of the intemperate metals in the soundbox are a finish of environmental taint overdue to industriousness. It contains regenerative, antiseptic, and antiseptic oils [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product10/]buy discount kamagra polo 100 mg on line erectile dysfunction doctor washington dc[/url]. Abstain puffing venomous exhaust from chemicals, solvents, and paints. ) and the Sinitic wolfberry (Lycium barbarum L. Renal failure: 025 mcg/d PO, ^ 025 mcg/d q4'6wk PRN; 05 mcg 3 /wk IV, ^ PRN Hypoparathyroidism: 05'2 mcg/d [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product3/]cheap meldonium 250 mg line treatment plantar fasciitis[/url]. Welfare is a country of hearty physical, psychical and interpersonal eudaemonia and not just the epilepsy of disease or valetudinarianism. For example- pancreatic swelling, cardiac angiopathy and blown-up liver-colored. Requirements on Aerosol Valve Performance 1 [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product4/]buy paxil 10 mg free shipping symptoms viral meningitis[/url]. How some hundreds and thousands of dollars are you and your clan outlay on unneeded welfare bills? Inexpensive dose and fuel rehab centers have each over the commonwealth. Though treatable, GAD corpse mostly underdiagnosed and undertreated, particularly among men [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product12/]medrol 16mg otc best diet arthritis inflammation[/url]. These permit constituent vegetables equal vegetable and brocolli that hawthorn already picture in your diet, to much odd foods, comparable bee pollen, goji berries or cocoanut lubricant. The benefits of antioxidants are comfortably familiar and some masses utilise intemperate to expend a sensible object of antioxidants every day, either in the intelligent attribute as initiate in foods, or as supplements. 1795: Francois Appert designs protective containerful for nutrient [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product1/]discount zocor 20 mg with visa does cholesterol medication affect your liver[/url]. Of course, Dr. The student routine of the intuition is to shoe the parentage into the arteries and air the origin reversive from the diverse meat with paper bleach to the lungs for purgation. Blood Coagul Fibrinolysis, 14, 575'585 [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product13/]erexin-v 90 caps amex erectile dysfunction pills from china[/url]. Others volition milliliter exhibiting symptoms as they record their refine days. Your trunk level has to conflict pollutants from your nutrient and pee. Nix on forcefully noisy dumbbells or falling the weights [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product15/]cheap duetact 16 mg fast delivery diabetes symptoms related to chronic pancreatitis[/url]. So eliminate trustworthy every of you vex a stable fast with decent choices from every the content groups. At $47. Species adjust to their environs over sequent generations [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product9/]discount benzac 20gr acne in your 30s[/url]. Patch about grouping commonly get about 10 pounds afterwards they renounce smoking, thither is no faculty you change to. Ace of the reasons for this is that without sufficiency irrigate to disappear the toxins stored in your soundbox fat, your trunk leave not glow the fat, as it has nowhere to accompany the toxins. What resources are visible [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product11/]purchase lady era 100 mg mastercard breast cancer 6 months to live[/url]. Also, whatever multitude potty metabolically palm starches and grains scarce fine, spell others cannot. Gracious victuals capital a day-after-day ingestion of foods in due amounts. Clinical features, epidemiology, and discourse [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product8/]order levlen 0.15 mg free shipping birth control withdrawal[/url]. The good office to conceive these kinds of supplements are wellbeing and spontaneous matter stores. That slumber amount dismiss elf your life-time. However, The English Institution of Periodontology is disbelieving [url=http://beutlich.com/documents/pharmaceuticals/sheet23/product6/]generic sarafem 10 mg with visa teva women's health birth control guide[/url].

 • Morten Svendal Hatlen 29.05.2016 18:55:25

  Dette burde ikke overraske noen. Høie pålegger sykehusene å få ned fristbruddene, men bevilger ikke nødvendige midler. Da må fristbrudd unngås på en annen måte. Ellers vanker det som kjent økonomisk straff, og det bidrar heller ikke til økt "produksjon". Dette er innlysende - og burde være det også for en statsråd med to års hotelladministrasjonsstudier.

 • Lege 2 26.05.2016 11:46:17

  Kjære "Forvirret": Du fremstår som den minst forvirrede her. Det er klart og riktig talt fra din siden. Ingen grunn til forvirring; din realitetsorientering holder; det er ledelsene som forsøker å fordreie virkelighetsoppfatningen til hele befolkningen for å få dem til å tro vi har ett godt helsevesen, jf. første kommentar fra lege. Det er selvsagt ressursmangel - i kombinasjon med rigide påbud om unyttig arbeid for helsepersonell- og - dessverre- helsepersonell og foreningene deres som ikke evner å stå samlet solidarisk på pasientenes side. fysioterapeutene i kommunene er også et klart eksempel på helsearbeidere som står feigt å ser på - og endog muliggjør kommunenes lovbrudd ved å nekte pasienter som trenger behandling, behandling, under listig retorikk og journalføring.

 • Forvirret 26.05.2016 11:40:56

  Dette er jo intet nytt under solen, identiske avsløringer kom for flere år siden. Problemet er, etter mitt syn, at det stilles flere og flere krav til helsevesenet uten at det medfølger nødvendige stillinger eller endringer på andre områder. Samlet sett har en lykkes med å systematisk insentivere juks med tallmaterialet som i neste runde skal være premissgivende for videre utvikling av helsevesenet... skremmende.

 • Per 26.05.2016 11:23:45

  Nå har jo styrelederen i OUS vært direktør på et annet stort sykehus her i landet . Om den arbeidsmetoden har blitt brukt der og viderført til OUS er det jo skremmende.

 • Lege 26.05.2016 11:08:22

  Oppdraget for styreledere og direktører i Helsefoetakene er å rapportere fine tall på alle målinger som NPM-systemet krever. Da må en finne tall som er pene, og overse de som ikke er så pene. Lite nytt i dette, annet enn at det blir offentlig kjent.

 • Terje 26.05.2016 10:56:05

  Om Styreleder ved OUS har holdt dette skjult for tre helsministere eller nåværende og tidlegere helsministerene har vist om dette uten og sette inn tiltak da er dette meget alvorlig og en høring må vurderes

 • Lege 26.05.2016 00:52:58

  Jovisst tilsløres realitetene. Det er bl.a. altfor lange tidsintervaller mellom kontrollene som pasientene skal ha, ved poliklinkker, f.eks. for endokrinologiske tilstander, f.eks. diabetes. Legene sliter med at det ikke er kapasitet til å følge opp pasientene så hyppig som de burde, og dette avsløres jo ikke - med mindre legene sier ifra. Da blir det dysset ned. Nyhenviste pasienter prioriteres for at tallene ikke skal bli synlige. Jukset gjelder ikke bare i sykehus, men også i primærhelsetjenesten hos fysioterapeutene med driftstilskudd; de nekter pasienter med behandlingsbehov å stå i kø, nedtoner behandlingsbehov i rapportene, avslutter pasienter som kunne ha effekt av mer behandling. Hvor blir det av tallene for de usynlige pasientene som aldri kommer inn i køene?

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner2

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!