FLERE JENTER DRIKKER: WHO er bekymret over økende alkoholforbruk blant barn og unge. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

WHO slår alarm om barns bruk av alkohol og e-sigaretter

Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over at barn helt ned i elleveårsalderen i økende grad bruker alkohol og e-sigaretter.

Publisert

WHO har gjennomført en undersøkelse blant 280.000 barn i alderen 11, 13 og 15 år i Europa, Sentral-Asia og Canada. Bildet som tegnes, gir grunn til bekymring.

Blant 15-åringene svarte 56 prosent av guttene at de hadde drukket alkohol, 36 prosent at de hadde gjort det i løpet av den siste måneden.

Blant jentene sa 59 prosent at de har drukket alkohol, 38 prosent den siste måneden.

Mens andelen gutter som drikker, har falt noe sammenlignet med tidligere undersøkelser, har den økt blant jenter.

Selv blant 11-åringene fortalte 8 prosent av guttene og 5 prosent av jentene at de har drukket alkohol.

Alarmerende

5 prosent av 13-åringene medga at de har vært sterkt beruset minst to ganger, mens andelen blant 15-åringer er 20 prosent.

– De langvarige følgene av denne trenden er betydelige, og politikerne kan ikke overse disse alarmerende funnene, mener WHO.

– Disse funnene viser hvor tilgjengelig og normalisert alkohol er, og de viser hvor nødvendig det er med politiske tiltak som kan beskytte barn og unge mot skader forårsaket av alkohol, slår de fast.

WHO har også undersøkt barn og unges røykevaner.

11-15-åringer som har røykt tobakk, har falt fra 15 prosent i 2022 til 13 prosent i fjor.

Andelen 15-åringer som har forsøkt cannabis, har falt fra 16 prosent i 2019 til 12 prosent i fjor, viser undersøkelsen.

Risikoatferd

Bruken av e-sigaretter blant barn og unge er derimot økende. 32 prosent av alle 15-åringer sier at de har røykt e-sigaretter, og 20 prosent sier at de har gjort det i løpet av den siste måneden.

– Den utstrakte bruken av skadelige stoffer blant barn i mange land, både i Europa og andre steder, utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen, sier WHOs leder i Europa, Hans Kluge.

Han etterlyser høyere avgifter, restriksjoner når det gjelder tilgang og reklame, samt et forbud mot smakstilsetninger.

– Når man viser risikoatferd i oppveksten, så kan det også bidra til at man fortsetter i voksen alder. Bruk av vanedannende stoffer i ung alder knyttes til økt risiko for avhengighet. Følgene av dette er kostbare både for dem det gjelder og for samfunnet, sier Kluge.

Powered by Labrador CMS