Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KOMPLISERT: - Det er vanskelig å sammenstille god statistikk av tilfredstillende kvalitet, sier helseminister Bent Høie, som nå ber helseforetakene om også å inkludere sykehusenes interne frister i statistikken. Arkivfoto

KOMPLISERT: - Det er vanskelig å sammenstille god statistikk av tilfredstillende kvalitet, sier helseminister Bent Høie, som nå ber helseforetakene om også å inkludere sykehusenes interne frister i statistikken. Arkivfoto

Inkluderer de interne køene i statistikken

Helseminister Bent Høie ber helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Annons:

Som Dagens Medisin har skrevet, har flere norske sykehus praktisert en egen kø-ordning, der pasienter som har fått oppfylt den juridiske fristen, venter «inne i sykehuset» på å få behandling.

Les mer: Slår alarm om venteliste-rapportering

Med andre ord: Sykehusene har en egen frist for når de mener pasienten burde hatt behandling, etter at pasienten er plassert i sykehuskø. Dette omtales av sykehusene som «tentativ frist» eller «tentativ dato».

Denne venteliste-statistikken fremkommer ikke av offisielle tall.

I sommer kom det nye tall for hvilke sykehus og fagområder som har flest pasienter som har fått brutt fristen for behandling eller kontrolltime som sykehusene har satt - den såkalte tentative fristen.

I Helse Sør-Øst, er det 61.000 pasienter med brutt intern frist – de venter altså i sykehusets interne kø.

Flere politikere, deriblant helsepolitisk talsperson i Ap, Torgeir Micaelsen, har i gjentatte spørsmål i Stortinget bedt helseministeren legge fram tall som gir et reelt bilde av hvor mange som venter på behandling i Norge.

Micaelsen har også framsatt krav om at brudd på «intern frist» etableres som nasjonal ventetid-indikator.

Og nå skal tentativ tid til kontakt – altså sykehusets interne frist – etableres som styringsindikator fra og med andre halvår 2016, skriver Helseministeren i et svar til Micaelsen.

Det er i revidert oppdragsdokument til helseforetakene 30 juni, at Høie har bedt sykehusene om også å rapportere disse fristene.

Dette skal imidlertid gjelde utvalgte fagområder.

– Det tas sikte på at endelig definisjon av indikatoren, og sammenlignbare og kvalitetssikrede tall for utvalgte fagområder, skal foreligge i løpet av høsten, skriver Høie.

Han viser til at det er vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god nok kvalitet, fordi man ikke har nasjonalt statistikk for antall med passert tentativ tid, og antall planlagte kontakter.

Og videre:

– Når vi får kvalitetssikrede tall på denne indikatoren vil utviklingen over tid og sammenlikning mellom foretak kunne gi oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp, skriver Høie, som også svarer at han er enig med Micaelsen i at dette vil være nyttige og nødvendige tall å få frem.

 • Ifølge Helse –og omsorgsdepartementets (HOD) fagavdeling er «Tentativ kontakt» definert som «nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet».

 • Ifølge HOD har de regionale helseforetakene understreket at regionene har ulik beskrivelse av denne indikatoren og at det skal arbeides videre med å definere en entydig beskrivelse.

 • - Dette er også reflektert i revidert oppdragsdokumentet der det understrekes at endelig definisjon og tall skal rapporteres til HOD denne høsten, ifølge HOD.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ann Kathrine Lund 17.08.2016 22.23.15

  Hvorfor er det forskjellig ventelister? Er det helseministeren eller sykehus administrasjonene som fusker? Hva med menneskene som blir skadelidende?

 • velger 12.08.2016 16.58.21

  Om vel et år er det valg. Høyres og FrP sine valgkampmedarbeidere har en tung tid foran seg.

 • Helge 12.08.2016 16.36.46

  Tror nok dette er vil få både nåværende og tidlegere sykehusdirektører til og miste nattesøvnen nå kommer fusket fram så det holder.

Nyheter fra startsiden

BEHANDLINGSSTEDER FOR SPILLEAVHENGIGHET

Rapport avdekker uriktig informasjon på helsenorge.no3

HØRING OM KREFTREGISTER-ENDRING

«Alle» er for kreftdata om innvandrere3

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!