Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KOMPLISERT: - Det er vanskelig å sammenstille god statistikk av tilfredstillende kvalitet, sier helseminister Bent Høie, som nå ber helseforetakene om også å inkludere sykehusenes interne frister i statistikken. Arkivfoto

KOMPLISERT: - Det er vanskelig å sammenstille god statistikk av tilfredstillende kvalitet, sier helseminister Bent Høie, som nå ber helseforetakene om også å inkludere sykehusenes interne frister i statistikken. Arkivfoto

Inkluderer de interne køene i statistikken

Helseminister Bent Høie ber helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Annons:

Som Dagens Medisin har skrevet, har flere norske sykehus praktisert en egen kø-ordning, der pasienter som har fått oppfylt den juridiske fristen, venter «inne i sykehuset» på å få behandling.

Les mer: Slår alarm om venteliste-rapportering

Med andre ord: Sykehusene har en egen frist for når de mener pasienten burde hatt behandling, etter at pasienten er plassert i sykehuskø. Dette omtales av sykehusene som «tentativ frist» eller «tentativ dato».

Denne venteliste-statistikken fremkommer ikke av offisielle tall.

I sommer kom det nye tall for hvilke sykehus og fagområder som har flest pasienter som har fått brutt fristen for behandling eller kontrolltime som sykehusene har satt - den såkalte tentative fristen.

I Helse Sør-Øst, er det 61.000 pasienter med brutt intern frist – de venter altså i sykehusets interne kø.

Flere politikere, deriblant helsepolitisk talsperson i Ap, Torgeir Micaelsen, har i gjentatte spørsmål i Stortinget bedt helseministeren legge fram tall som gir et reelt bilde av hvor mange som venter på behandling i Norge.

Micaelsen har også framsatt krav om at brudd på «intern frist» etableres som nasjonal ventetid-indikator.

Og nå skal tentativ tid til kontakt – altså sykehusets interne frist – etableres som styringsindikator fra og med andre halvår 2016, skriver Helseministeren i et svar til Micaelsen.

Det er i revidert oppdragsdokument til helseforetakene 30 juni, at Høie har bedt sykehusene om også å rapportere disse fristene.

Dette skal imidlertid gjelde utvalgte fagområder.

– Det tas sikte på at endelig definisjon av indikatoren, og sammenlignbare og kvalitetssikrede tall for utvalgte fagområder, skal foreligge i løpet av høsten, skriver Høie.

Han viser til at det er vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god nok kvalitet, fordi man ikke har nasjonalt statistikk for antall med passert tentativ tid, og antall planlagte kontakter.

Og videre:

– Når vi får kvalitetssikrede tall på denne indikatoren vil utviklingen over tid og sammenlikning mellom foretak kunne gi oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp, skriver Høie, som også svarer at han er enig med Micaelsen i at dette vil være nyttige og nødvendige tall å få frem.

 • Ifølge Helse –og omsorgsdepartementets (HOD) fagavdeling er «Tentativ kontakt» definert som «nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet».

 • Ifølge HOD har de regionale helseforetakene understreket at regionene har ulik beskrivelse av denne indikatoren og at det skal arbeides videre med å definere en entydig beskrivelse.

 • - Dette er også reflektert i revidert oppdragsdokumentet der det understrekes at endelig definisjon og tall skal rapporteres til HOD denne høsten, ifølge HOD.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ann Kathrine Lund 17.08.2016 22.23.15

  Hvorfor er det forskjellig ventelister? Er det helseministeren eller sykehus administrasjonene som fusker? Hva med menneskene som blir skadelidende?

 • velger 12.08.2016 16.58.21

  Om vel et år er det valg. Høyres og FrP sine valgkampmedarbeidere har en tung tid foran seg.

 • Helge 12.08.2016 16.36.46

  Tror nok dette er vil få både nåværende og tidlegere sykehusdirektører til og miste nattesøvnen nå kommer fusket fram så det holder.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: