Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å omgjøre DMPs vedtak om avslag på å innvilge forhåndsgodkjent refusjon for legemiddelet Vazkepa. Saken er behandlet administrativt i departementet og har dermed ikke vært på helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestres (Ap) bord.

Helse- og omsorgsdepartementet opphever DMP-avslag om hjertemedisin på blå resept

Helse- og omsorgsdepartementet opphever avslaget fra Direktoratet for medisinske produkter i behandlingen av forhåndsgodkjent refusjon for legemiddelet Vazkepa.

Publisert Sist oppdatert

«Vi har kommet til at DMP ikke har hatt en god nok saksbehandling. Som en konsekvens av dette har vi kommet til at vedtaket om avslag om forhåndsgodkjent refusjon er ugyldig, og derfor må oppheves», skriver Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

Saken dreier seg om Direktoratet for medisinske produkters (DMP) behandling av om det skal innvilges forhåndsgodkjent refusjon for hjertemedisinen Vazkepa, altså om den kan foreskrives på blå resept uten at pasienten eller legen må søke om dette hver gang.

Behandlingen av slike saker skal maksimalt ta 180 dager, men DMP brukte 614 dager på å behandle saken, som endte i vedtak om avslag.

Produsenten Amarin klaget på vedtaket i september i fjor. De mente at direktoratet ikke hadde gjort en reell vurdering av klagen, at det var brukt feil beviskrav, og at de var utsatt for usaklig forskjellsbehandling.

Enhetsleder Anette Grøvan i DMP presiserer at vedtaket er opphevet, ikke omgjort, og at den nå skal til ny behandling i DMP.

Powered by Labrador CMS