Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Marianne Pilgaard, advokat og gransker i PwCs granskingsenhet og advokatfirmaet PwC legger frem granskingen på en pressekonferanse i Tromsø. Foto: Jørn Normann Pedersen/Nordlys

Granskingen av trussel-saken: Brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis

Granskingen av trussel-saken ved UNN ble lagt fram onsdag.

Publisert: 2018-09-19 — 14.08

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helse Nord står sammen bak en gransking av prosessen rundt trussel-saken, som førte til at administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebigtsen, trakk seg. Det samme gjorde UNN-styrets leder og nestleder.

Tirsdag ble rapporten, som PwC står bak, lagt frem.

PwC påpeker brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis, og flere aktører i saken får kritikk for dette.

Det anbefales også at det bør bli en tydeligere forventningsavklaring mellom RHF-et og HF-ene.

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom helseforetakene. Særlig mellom UNN HF og Helse Nord RHF.

Det er økt behov for formelle styremøter og dokumentasjon.

Den skulle ikke ta stilling til om det var skjedd ting av strafferettslig karakter, opplyste PwCs Marianne Pilgaard, som la frem rapporten.

Det var i et styremøte i Helse Nord, 13. desember i fjor, at daværende Helse Nord-styreleder Marianne Telle fortalte at hun hadde mottatt trusler fra en ikke-navngitt person, etter avgjørelsen i PCI-saken.

PCI-saken, som hadde blitt svært betent, dreide seg om lokaliseringen av ytterligere ett hjertesenter i nord, og saken skulle behandles under nettopp dette styremøtet.

Dagens Medisin var tilstede på styremøtet, som ble holdt i Bodø. Etter at Telle hadde fortalt at hun hadde blitt truet, sa hun også at hun vurderte å politianmelde truslene.

Helse Nord-styret ble i samme møte, men for lukkede dører, informert om at det var administrerende direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, som hadde framsatt truslene mot henne.

Den 6.februar i år gikk Tor Ingebrigtsen av som direktør, en jobb han hadde hatt siden 2007. Han begrunnet det med at han hadde oppnådd de prosjekter og prosesser som han hadde blitt bedt om å gjennomføre.  

Tirsdag den 7.februar i år, bekreftet flere kilder uavhengig av hverandre - hvorav ingen ønsket å stå fram - overfor Dagens Medisin at det var Tor Ingebrigtsen som framsatte truslene.

Da Dagens Medisin samme dag ba Tor Ingebrigtsen svare på spørsmål om hvordan han så på påstandene, svarte han at han ikke ville kommentere påstander fra anonyme kilder.

I januar i år, før offentligheten ble kjent med at det var Tor Ingebrigtsen som hadde truet henne, konkluderte imidlertid Marianne Telle med at hun ikke ønsket å anmelde saken:

«Ut fra en helhetsvurdering har jeg likevel funnet det formålstjenlig å håndtere denne hendelsen utenfor rettsapparatet», skrev Telle i en pressemelding den 4. januar.

Og videre het det i pressemeldingen fra Telle:

«Truslene er erkjent av avsender, som også tar sterk avstand fra sine handlinger. Jeg har etter samtaler med vedkommende ikke lenger grunn til å tro at sanksjonene iverksettes».

Den 9.februar i år trakk hele toppledelsen ved UNN seg: Styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland trakk seg fra sine posisjoner ved UNN med umiddelbar virkning. Også Tor Ingebrigtsen, som hadde sagt opp, gikk fra jobben med umiddelbar virkning.

Styreleder Jorhill Andreassen la aldri skjul på at hun var uenig med Helse Nord-direktør Lars Vorland om hvordan trussel-saken burde vært håndtert.

Les mer: UNN-styrelederen: «Jeg ble ikke kjent med det før det verserte noe greier i forbindelse med styremøtet»

Marianne Telle trakk seg som styreleder i Helse Nord i mai i år, etter den såkalte ambulanseflysaken.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • T.B 20.09.2018 16.32.31

  Helt ordinere innleg blir slettet bare en nevner et bestemt navn i negativ ordlag, hva er da vitsen med kommetarfelt når admistrator velger ut hva som kommer på trykk eller ikke, sensur kaller vi det slik som de hadde i pravda og andre media som vi ikke liker og samenligne oss med.

 • LIS1 20.09.2018 12.55.53

  Helt hårreisende framlegg. Dette er jo bare svada, ren luft. PwC har tatt seg svært godt betalt for å si "dette er brudd på god lederpraksis", noe som var klart som dagen i utgangspunktet. Sjokkerende

 • Lovbrudd 19.09.2018 22.04.34

  Hva skjer i offentlig forvaltning når norsk lov brytes på flere punkt helseminister Høie. Tar man rapporten til orientering, etterretning eller underretning. Så kan man fortsette med lovbrudd i statlig regi hvor vi som innbyggere rammes.

 • AN 20.09.2018 13.03.36

  Godt poeng

 • Lege F 21.09.2018 13.22.45

  Det er all grunn til å spørre seg om hva som skjer i offentlig forvaltning. Riksrevisjonen, ikke en gang den, tas alvorlig. Tilsynsmyndighetene fungerer ikke. De elementene av maktfordeling og tilsyn er kortsluttet.

 • SLIK BLE FASITEN 19.09.2018 22.04.07

  Rapporten siden 12: «Så fikk jeg også beskjed om at jeg var ingenting, jeg var ikke verdt noe, jeg var en tilfeldig person som var satt som styreleder i Helse Nord.» Jeg sier ikke så mye. Ingebrigtsen blir mer og mer høyrøstet. Han nærmest roper: “Vi er rasende på deg, folk er rasende på deg, går styret for PCI i Bodø vil du bli knust. Vi vil knuse deg. Vi har media på vår side. Vi vil ta fra deg alt du har. Du vil ikke ha noen ting igjen, ingen vil ha noe med deg å gjøre, vi kommer til å ta bedriften din. Du vil ikke forstå hva som har ramma deg.” Jeg sier ikke så mye, men må innrømme at jeg var berørt.” “Han sa også at Helse Nord skulle knuses, det hører med til historien.” OG HVA SKJEDDE?

 • V:T 19.09.2018 18.11.01

  Hvem er det Anne Grete Storvik beskytter når hun til stadighet legger ned kommentarfeltet ?

 • Til H... Med UNN og HelseNord 20.09.2018 10.43.14

  Det tror jeg det er mange av oss som lurer på...

 • Skarp og alvorlig kritikk 19.09.2018 15.51.46

  Lovbrudd, brudd på taushetsplikt, manglende rolleforståelse, manglende kunnskap av forvaltningsloven osv. kameraderi og hverdagskoselig stemning. Hvor uproft kan det bli. Konsekvenser; direktør og styreleder m styre kan kanskje lære litt av feilene sine som er avdekket?? Snakk om bagatellisering på høyt nivå.

 • Lege X 19.09.2018 15.10.11

  Nå er vi altså på nivå med sannhetskommisjonene i Afrika! Undersøkelser skjer under forutsetning av at en ikke går inn på straffbare forhold! Slike trusler var vel neppe noe som skjedde kun på et tidspunkt og overfor Marianne Telle alene. Hva med de andre ofrene og hva med oppreisning? Igjen: Helseforetakene er stater i staten, står over loven. Om de får foretaksstraff, er det greit at betalingen skjer med monopolpenger (Ventelistesaken på Bærum s.h. i 2010). Stor skam at Høyre vant valget på et løfte om å legge ned RHF'ene og ikke har klart det eller forsøkt det. Å spørre dette direktørnettverket om de hadde lyst til å bli lagt ned, var en spesiell måte å gripe det an. Monopolsituasjonen i norsk helsevesen tilsvarer å gjenoppfinne Televerket og NSB. Monopolsyke, maktmisbruk, yrkesforbud.

 • Lege 20.09.2018 20.31.02

  Den som ikke forstår hvorfor det ble forhåndsbestemt at rapporten ikke skulle gå inn på evt straffbare forhold kvalifiserer antagelig til uføretrygd pga manglende intellektuelle evner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!