Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Tor Ingebrigtsen, Jorhill Andreassen og Erling Espeland (ikke på bildet) trekker seg med umiddelbar virkning.

Tor Ingebrigtsen, Jorhill Andreassen og Erling Espeland (ikke på bildet) trekker seg med umiddelbar virkning.

UNN bekrefter at direktør, styreleder og nestleder trekker seg

Styreleder, direktør og nesteleder i styret trekker seg umiddelbart.

Annons:

Saken oppdatert kl 15:20

Som Dagens Medisin skriver, er det avtroppende UNN-direktør Tor Ingebrigtsen som står bak truslene mot Helse Nord-styreleder Marianne Telle forut for et styremøte i Bodø i desember.

Fredag var det ekstraordinært styremøte ved UNN.

Nå er det klart at Tor Ingebrigtsen slutter som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

UNN bekrefter også at styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland velger å trekke seg fra sine posisjoner ved UNN med umiddelbar virkning.

Her er Ingebrigtsens begrunnelse:

 – Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått etter min oppsigelse 5. februar, er det min vurdering at det beste for pasientene og UNNs ansatte er at jeg ikke fortsetter med mine arbeidsoppgaver som administrerende direktør. Jeg har derfor i dag anmodet styret om å bli fristilt fra alle mine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden med øyeblikkelig virkning, og dette ble godkjent av styret i dagens møte.

– Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til alle ansatte som sammen med meg har stått på for pasientene og UNN gjennom min vel 10 år lange periode som direktør. Det har vært en spennende og inspirerende tid, og jeg har satt pris på samarbeidet med hver og en, i medgang som i motgang. Nå er det viktig at alle står sammen, støtter fungerende direktør, og tar vel imot den som blir ansatt som ny direktør når den tid kommer.

Viseadministrerende direktør Marit Lind er fungerende direktør ved UNN inntil videre.

Avtroppende styreleder Jorhill Andreassen, begrunner sin avgang med følgende:

– Jeg har i alle år hatt stor tillit til Tor Ingebrigtsen, og tilliten er ikke svekket etter den siste tids hendelser. Jeg opplever nå at jeg som styreleder ikke har den nødvendig tillit i Helse Nord. Jeg har dermed ingen motivasjon til å jobbe videre med saker som vi har jobbet med i fellesskap i Helse Nord.

 – Hvis vi sammen skal kjempe for det best mulige helsetilbudet i Nord-Norge, er vi avhengige av å ta tillit til hverandre. Da er det et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier avtroppende styreleder Jorhill Andreassen.

Andreassen: – Jeg blir fremstilt som løgner
– Marianne Telle, Tor Ingebrigtsen og jeg hadde et møte om den samtalen som fant sted mellom Telle og Ingebrigtsen i forkant av Helse Nords styremøte 13. desember. Vi ble sammen enige om å legge saken bak oss og at det beste for å skape ro rundt den videre prosessen i Helse Nord var å ikke omtale hendelsen offentlig, sier hun i pressemeldingen fra UNN.

–  Det sier seg selv at når Telle kommer med en annen versjon, blir jeg fremstilt som løgner, sier Andreassen.

Kritikk mot Telle
– Senest denne uken har Marianne Telle understreket viktigheten av å skape ro og jobbe sammen i samtaler med meg. Samtidig har hun bidratt til det motsatte i media, ved blant annet å navngi Tor Ingebrigtsen og samtidig offentliggjøre egne interne notater fra den omtalte samtalen med han, sier Jorhill Andreassen.

Nestleder i UNN de senere år, Erling Espeland, har også trukket seg fra sin funksjon i UNN-styret etter dagens ekstraordinære styremøte.

Hans begrunnelse er at det "blir vanskelig å fortsette når direktør og styreleder ved UNN som han har jobbet tett med og hatt full tillit til, trekker seg".

– Ensidig fra Telle
Dette sier han:

– Jeg syns også at Marianne Telles fremstilling i media de siste dagene har hatt en veldig ensidig tyngde. Da blir min begrunnelse og motivasjon for å sitte i et styre som er underlagt hennes ledelse så sterkt redusert at jeg ikke vil kunne gjøre en god jobb, fremholder Erling Espeland.

Andreassen og Espeland er enige om at de som styreleder og nestleder har et ansvar for å skape ro rundt helseforetaket slik at ansatte kan ha fokus på pasientbehandlingen.

– Vi ønsker å ta dette ansvaret ved å stille våre plasser til disposisjon i dag og samtidig være åpen om begrunnelsen for det.

 

 

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!