BER OM LOVENDRING: Regjeringen må sikre full offentlighet om ventelister i sykehus, krever Kjersti Toppe (Sp) i et representantforslag. Hun får full støtte fra Ap. Foto: Per Corneliussen

Ber regjeringen endre loven for å rydde i ventelistekaoset

I et representantforslag ber stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) regjeringen fremme forslag til endring av pasient- og brukerettighetsloven.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på stortinget, ber regjeringen vurdere å endre loven, for å få bukt med det rådende ventelistekaoset på norske sykehus.

Strykes fra ofisielle ventelister - unngår fristbrudd
I et såkalt Dokument 8-forslag som Toppe og Sp fremmer denne uken, foreslås følgende:

At regjeringen avvikler dagens skille mellom avklarte og uavklarte tilstander og at de fremmer forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven som sikrer alle pasienter forsvarlige behandlingsforløp.

At regjeringen sikrer full offentlighet om ventelister i sykehus og offentliggjøre interne ventelister, tid til tjenestestart og innføre flere målepunkter for ventetid – som måling av total forløpstid.
Full støtte fra Ap
Toppe får full støtte fra Ap og helsepolistisk talsperson Torgeir Micaelsen:

– Jeg er positiv til forslaget, det er helt i tråd med hvordan jeg vurderer situasjonen. Ap har ikke tatt stilling til om vi skal endre loven eller om praktiseringen av dagens regelverk er problemet. En ny regjering vil vurdere dette. Når det gjelder spørsmålet om hvordan ventetidene presenteres, så har jeg tatt til orde for en åpenhetsreform som skal sikre informasjon om reelle ventetider, sier Micaelsen til Dagens Medisin.

Dagens Medisin avdekket i fjor at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning.  Dermed kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling. Samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Politisk press?
Fagfolk slo alarm om registreringen, og mente at det helsepolitiske presset om å redusere ventelistene lå bak den stadig økende registreringen av pasienter som «uavklarte».

Og dette fortsetter, for de siste tallene, presentert i mars, viste at dette økte i omfang i 2016.

Fagfolk og politikere altså har i lengre tid slått alarm om at det er press fra politisk hold om å få ned ventetidene, som kan ha ført til en kreativ listeføring på sykehusene.

Gransking utsatt to ganger
Helseminister Bent Høie (H) ga derfor Helsedirektoratet i oppdrag å granske hvorfor færre blir vurdert til behandling. Fristen for denne granskingen er 1. mai, etter at den har vært utsatt to ganger.

Les mer: Helsedirektoratet gjennomgår pasientjournaler i ventelistegranskingen

Dette har skjedd:

I mai i fjor skrev Dagens Medisin at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

I juni måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus, i spørretimen.
i juli krevde Ap og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen, at brudd på interne frister etableres som nasjonal ventetids-indikator.

I august ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Tallene som Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet for Dagens Medisin, viste også at det er en liknende endring innen psykisk helsevern for voksne. Også her blir flere satt i kø til utredning.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) Birgit Aanderaa, sa at fristbruddtallene blir skjult, fordi man avslutter behandlingsforløpene tidlig.

Statsråd Bent Høie har bedt Helsedirektoratet granske ventelistepraksisen. Dette arbeidet forventes å være ferdig mot slutten av året.

Før jul skrev Dagens Medisin at det er over 160.000 forsinkede pasientavtaler ved norske sykehus.

Powered by Labrador CMS