RISIKABELT: - Mye har skjedd på 6-7 år, også innenfor Helse IKT. Det er svært risikabelt om vi bevisst eller ubevisst lukker øynene for dette, sier IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune. 84 kommuner og alle sykehusene skal inkluderes i det nye IT-systemet som planlegges i Helse Midt-Norge. På bildet ser vi St.Olavs hospital. Arkivfoto/privat.  Foto:
RISIKABELT: - Mye har skjedd på 6-7 år, også innenfor Helse IKT. Det er svært risikabelt om vi bevisst eller ubevisst lukker øynene for dette, sier IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune. 84 kommuner og alle sykehusene skal inkluderes i det nye IT-systemet som planlegges i Helse Midt-Norge. På bildet ser vi St.Olavs hospital. Arkivfoto/privat. Foto:

Retter kraftig kritikk mot Helseplattformen

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er helt avhengig av å ha de 84 kommunene med seg når den skal realiseres. Nå retter IT-sjefen i Trondheim kommune kraftig kritikk mot Helseplattformen slik den planlegges.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Nylig vedtok Helseplattformen å tildele kontrakten til amerikanske Epic, som sto igjen som eneste leverandør i anbudskonkurransen etter at en annen leverandør trakk seg.

Les også: Nytt IT-system i Helse Midt – i Danmark hagler kritikken

Trondheim kommune står ved sin beslutning Stig Slørdahl, direktør i Helse Midt

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge. Man er avhengig av at kommunene slutter seg til løsningen og utløser sine opsjoner.

Men IT-sjef i Trondheim, Bjørn J. Villa, som også er førsteamanuensis II ved NTNU, stiller spørsmål om det er riktig vurdering at en suite-leverandør, altså én leverandør som leverer alle komponenter i en slik løsning, skal stå for prosjektet.

«Nærmest uvirkelig»
I et notat nylig sendt til en intern styringsgruppe for Helseplattformen, gir han uttrykk for at han er svært bekymret:

«Det beste svaret på “Én innbygger – én journal” var nok i 2013 sannsynligvis en helhetlig løsning fra en enkelt leverandør. Men nå i 2019 er dette ikke nødvendigvis lenger tilfelle. Mye har skjedd på 6-7 år -også innenfor Helse IKT. Det er svært risikabelt om vi bevisst eller ubevisst lukker øynene for dette», skriver han.

Og videre:

«For å sette det litt på spissen, så fremstår det som nærmest uvirkelig at Helseplattformen skal realiseres, basert på en suite-løsning fra en enkelt leverandør nå i 2019. Ja dette var nok riktig svar tilbake i 2013, men hva er det som tilsier at dette fremdeles er tilfellet?».

Til Dagens Medisin sier Villa at han frykter at man i arbeidet med Helseplattformen er blitt mer lojal for selve prosessen, og dermed velger feil:

– Den gang arbeidet med Helseplattformen startet, for ganske mange år siden nå, så var det noen muligheter den gangen som handlet om hvor moderne ulike løsninger var, og ulike leverandører. Det ble gjort kartlegging og analyser av hva som fantes av løsninger – og basert på dette staket man ut en kurs for hvordan man skulle løse Helseplattformen, sier Villa.

– Men årene har gått, og nå har styret i Helse Midt-Norge RHF vedtatt å tildele kontrakten til en suite-leverandør, altså en plattform med mange komponenter og ulike moduler for ulike formål - alt fra en leverandør.

– På vegne av Trondheim kommune er det viktig at vi vurderer hva vi gjør klokest i, og derfor stiller jeg disse spørsmålene. Vi er i 2019 og vi har ikke utløst vår opsjon ennå. Er det som ligger på bordet nå riktig svar, eller var det riktig svar i 2012/2013?, spør han.

– Mye har skjedd og jeg er bekymret for at man har blitt fanget av prosessen slik at man kanskje ikke trår riktig, sier Villa til Dagens Medisin.

Helseplattformens Sigrun Berge Engen presiserer imidlertid overfor Dagens Medisin at de gikk ut i markedet i 2015 og etterspurte informasjon. Se for øvrig Helse Midt-direktør Stig Slørdahls svar på kritikken fra Villa lengre ned i saken.

På spørsmål til Villa om ikke tid alltid vil være en problemstilling når det kommer til anskaffelser innen teknologi og IT, svarer han:

– Jo - og da kan man se på det regjeringen skrev i sin stortingsmelding tilbake i 2016, om prinsipper for digitaliseringsprosjekter. Her heter det at man skal redusere størrelse og kompleksitet, og i stedet rette oppmerksomheten mot kontinuerlig arbeid. Det er et tydelig styringssignal – og det ble vist til at vi har hatt nok av gigantprosjekter.
Lovte å slutte med gigantiske IT-prosjekter
I 2015 reklamerte daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) for den kommende stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet».

Det skulle bli en slutt på de gigantiske IT-prosjektene, lovte Sanner, foran de tusen deltakerne på den statlige Digitaliseringskonferansen i juni 2015.
Dette ble referert i flere medier, deriblant i digi.no

– Så det har vært et veldig tydelig signal fra regjeringens side, konstaterer Villa.

– Og de har støttet aktivt opp om gigantprosjektet Helspelattformen i statsbudsjettet, legger han til.

– Det kan jo hende dette blir fantastisk bra. Men jeg er opptatt av at Trondheim kommune gjør et klokt valg. Vi skal gjøre det beste for kommunens innbyggere, og ikke la oss styre av lojalitet til en prosess som har pågått i seks-sju år.

Villa ønsker at man utreder et scenario med en ny kommunal journalløsning, som i samspill med EPIC-løsningen realiserer «Én innbygger – én journal».

– Det er menneskelig å feile, men det er ikke menneskelig å unnlate å gjøre en vurdering.

Han stiller seg for øvrig undrende til det nasjonale perspektivet:

- Kommunen står ved sin beslutning, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl.
- Kommunen står ved sin beslutning, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl.

– Jeg forstår ikke helt hvordan departementet, Direktoratet for e-helse og for så vidt også Norsk helsenett som også er en aktør her, tenker. Fra sidelinjen fremstår dette som om det ikke henger helt sammen. For hvis vi nå lykkes med dette i Helse Midt, så henger det ikke sammen med resten av landet. Hvordan kan du si at du har «tre strategiske spor», når disse ikke samarbeider? Løsningene må jo, på ett eller annet tidspunkt i fremtiden møtes så de kan fungere sammen. Så jeg lurer på hvordan møtepunktene for disse strategiske sporene ser ut i fremtiden, asvlutter Villa.

Helseplattformen om kritikken: – Kommunen står ved sin beslutning

– Trondheim kommune og Helse Midt har tatt denne beslutningen sammen. Trondheim kommune står ved sin beslutning, sier Stig Slørdal, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, som svarer på vegne av Helseplattformen.
– Villa er ikke alene om å kritisere valget av én stor eneleverandør, hva tenker dere om det?

– Løsningene er mer åpne i dag enn tidligere, og tillater mange leverandører å koble seg på. Systemet er ikke lukket. I dag kan man ikke ha en løsning som ikke tillater andre å koble seg på, og det tror jeg også leverandøren har innsett, sier Slørdahl til Dagens Medisin.

Helge Garåsen sitter i den interne styringsgruppen for Helseplattformen i Trondheim kommune.

– Vi har lenge kjent til at det er ulike oppfatninger om å bruke suite-løsninger eller forskjellige journalsystemer som kan integreres mot hverandre. Det er en åpen anbudskonkurranse med kravspesifikasjoner. Noen leverte tilbud med flere aktører. Ingen av dem nådde opp i konkurransen. Det var et godt gjennomført konkurransegrunnlag. Kommune og sykehus har vært enige om alle kriterier. Vi har valgt den løsningen som fyller vår kvalitets -og fagkrav best, sier Garåsen til Dagens Medisin.

– Vi har full tillit til at dette er det riktige valget for regionen nå, sier han.

– For øvrig er vi positive til alle kritiske spørsmål. Det sikrer at vi faktisk gjør de riktige valgene. Bjørn Villa og jeg har hatt gode samtaler også om dette, og det er således ingen intern konflikt, avslutter han.

Helseplattformen viser til at leverandørene i konkurransen presenterte sine løsninger i 2016 og 2017, og at de skal ha 2019-versjonen av Epic-løsningen.

HELSEPLATTFORMEN

Anbudsprosessen for å anskaffe systemet i Helse Midt har pågått i flere år.

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen, i juni i fjor.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

Helseplattformen tilbakeviste da at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.

Styret får lagt fram en ny sak på neste styremøte i mars, etter en karensperiode, der de inviteres til å gi fullmakt til signering av kontrakten med Epic.

Planen er å gå «live» med Helseplattformen i 2021.

Da konkurransen ble utlyst ble øvre ramme for kontraktsverdi satt til 2,7 milliarder kroner (eks.mva.). Det er summen av lisenser, leverandørens tjenester og ti års vedlikehold. Ifølge Torbjørg Vanvik i Helseplattformen er dette tilbudet godt innenfor denne rammen.
Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

I Danmark diskuterer politikerne nå å skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

Powered by Labrador CMS