Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nytt IT-system i Helse Midt - i Danmark hagler kritikken mot samme system

Selskapet som skal levere Helseplattformen i Helse Midt har også levert den danske Sundhedsplatformen. I Danmark har kritikken haglet i to år.

Publisert: 2018-06-20 — 12.58
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, står det amerikanske selskapet Epic igjen i konkurransen om å levere Helseplattformen, etter at Cerner trakk seg fra anbudskonkurransen.

I Danmark har mye gått galt, siden utrullingen av systemet startet:

I to år har det stadig kommet frem nye historier i danske medier om det storstilte prosjektet Sundhedsplatformen i Danmark.

Jørgen P. Bansler er professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet med speciale i offentlige IT-systemer. Foto: Københavns Universitet

Kritikken har haglet fra alle hold siden implementeringen startet.

Sundhedsplatformen er nå implementert på samtlige sykehus i to regioner; Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Særlig legene har rast mot systemet fordi de mener det stjeler tid og oppmerksomhet fra pasientbehandlingen.

De har varslet om feil og at de befinner seg i en krisetilstand: Blant annet har klinikerne fortalt i media at kreftpasienter ikke behandles i tide, beskrevet alvorlige medisineringsfeil og at produktiviteten på sykehusene faller, ifølge Jørgen P. Bansler, som er professor i datalogi ved Københavns universitet.

Bansler har fulgt situasjonen nøye, og gjorde nylig en gransking av effekten av Sundhedsplatformen og hvordan den påvirker effektiviteten på sykehusene.

Bansler uttaler at han synes det er vanskelig å forstå hvordan regionene har funnet frem til at Sundhedsplatformen og tilsvarende EPJ-systemer kan høyne effektiviteten, når man ser på erfaringer fra USA.

Hans gransking, referert i IT-avisen Version2.dk, konkluderer med at i flere tilfeller, så viser amerikanske erfaringer med Epic, og tilsvarende EPJ-systemer, det motsatte – at systemene reduserer kvaliteten på journalene og produktiviteten på sykehusene.

 – Virker svært gammeldags
Til Dagens Medisin sier han at det ikke er lett å gi én enkel forklaring på hvorfor det har gått så galt med implementeringen av Sunhedsplatformen i Danmark.

– Det kan både skyldes selve programvaren, måten de to regionene har valgt å konfigurere systemet på og den organisatoriske implementeringen av systemet, sier han.

– En del av problemene henger uten tvil sammen med selve Epics system, mener han:  

– Det er snakk om et meget komplekst system, som er vanskelig å forstå, konfigurere og bruke. Brukersnittet er på mange måter ulogisk og uoversiktlig. Det virker svært gammeldags og lever ikke opp til allment aksepterte kriterier for design av gode brukergrensesnitt, sier Bansler til Dagens Medisin.

Utviklet for det amerikanske helsevesenet
Han peker på at systemet er utviklet for det amerikanske helsevesenet, som på mange områder skiller seg vesentlig fra det danske.

Videre mener han at en del av forklaringen også er de mange utfordringene rundt å tilpasse programvaren til danske forhold, noe han beskriver som en kjempejobb.

– Dette har ikke vært prioritert høyt nok – eller utført kompetent nok.

– Et enkelt eksempel er at man ikke fikk til å oversette alle engelske begreper til dansk før utrulling av systemet.

– Klinikerne har ikke i tilstrekkelig omfang vært involvert i sentrale beslutninger om hvordan man skulle tilpasse systemet.

Bansler peker også på at det har, og fortsatt er, store problemer med å få Sundhedsplatformen til å «snakke» med nasjonale systemer og registre.

Danmark har også hatt store problemer med det organisatoriske, viser han til:

Reduserte antallet legesekretærer
– Regionene har besluttet å redusere antallet legesekretærer i forbindelse med innføringen av Sundhedsplatformen, og  å la legene overta notatskriving og dataregistrering, samt bestilling av medisiner, undersøkelser og prøver.

– Resultatet nå er at legene bruker langt mer tid foran skjermen og har mindre tid til pasientene.

Han mener innføringen har nødvendiggjort vesentlige endringer i tilretteleggingen av arbeidet for legene, og at disse endringene ikke var planlagt og forberedt godt nok.

– Opplæringen av brukerne har vært helt utilstrekkelig. Dette medførte kaotiske tilstander da utrullingen av systemet startet i 2016, sier Bansler til Dagens Medisin.

Mandag uttalte kommunikasjonssjef for Helseplattformen i Helse Midt-Norge, Sigrun Berge Engen,  at de ikke er bekymret for at det samme skal skje i Norge:

– Vi følger nøye med på anskaffelser som ligner våre, også den i Danmark. Vi har besøkt og sett på Epics løsninger i flere land og satt oss inn i andre prosjekter, både det som er bra og mindre bra. Suksesskriteriene hos oss er hvordan vi tar imot teknologien.

– Så dere er ikke bekymret for kritikken mot systemet i Danmark?

– Nei vi er ikke bekymret for det, vi føler oss trygge på en god løsning. Nøkkelen til å lykkes er blant annet bred involvering fra de ansatte i helsetjenesten, sa Berge Engen til Dagens Medisin. 

Mandag kontaktet Dagens Medisin også selskapet Epic for en kommentar om hvordan de ser på kritikken fra Danmark:

Tirsdag ettermiddag viser Meghan Roh talsperson for Epic, i en epost til at anbudskonkurransen ikke er avsluttet ennå.

– Men vi tror Helseplattformen er i en god posisjon for å nyttiggjøre seg de beste erfaringene fra de som bruker systemet i dag, som Johns Hopkins og Mayo Clinic, i tillegg til de danske erfaringene.

Dagens Medisin har onsdag bedt Roh om eventuelle utdypende kommentarer til kritikken i Danmark.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 22.06.2018 20.13.56

  Stopp galskapen! Epic er tilpasset det amerikanske helsevesenet. Det skal klikkes på masse rubrikker for den minste lille prosess, for å generere en detaljert og høy regning til forsikringsselskapet Det har ingen hensikt i vårt helsevesen men er ufattelig tidkrevende. Som vår kollega skrivet under tar det fort 15 minutter og rekvirer den enkleste labprøve. Tabbelisten begynner å bli lang. Imatis, Metavision, uegnede radiologisystemer, utflagging av It systemer til utlandet. Når skal våre bedagelige politikere innse at sykehus/foretaksledelsen rett og slett ikke har kunnskap og innsikt i verken sykehusledelse eller drift. Det viktigste suksesskriteriet for et It system virker og være evnen til å genere irrelvante data som kan skape en illusjon av kontroll. Har nylig blitt truet med skriflig advarsel dersom jeg ikke registrerer meg som pasientansvarlig lege i Imatis. Men jeg har for fanden ikke tid til slikt unyttig tull. Det er mange svært dårlige pasienter som må behandles...

 • oyla 22.06.2018 10.45.42

  Høie... Hvorfor instruerer du ikke Helse Midt Norge til å bruke DIPS? Da får man ett system i hele Norge, og et system som som utvikles og driftes i Norge.

 • Jette christensen 22.06.2018 07.49.32

  I har IKKE GRUND TIL AT VÆRE TRYGGE VED UDSIGTEN TIL HELSEPLATTFORMEN. LÆS ARTIKLEN OVENFOR IGEN OG LAV EN ANDEN BESLUTNING. HELSEPLATTFORMEN ER EN KATASTROFE, EN TUNG, DYR TIDSRØVER, SOM STJÆLER ARBEJDSGLÆDE FRA OS FAGPROFESSIONELLE OG SOM INGEN IT FOLK KAN FINDE UD AF AT SKRÆDDERSY udvikle eller vedligeholde. Det har uoverskuelige konsekvenser for helsevesnet . SYSTEMET ER UDVIKLET I 70erne og er håbløst gammeldags og umuligt at få til at virke. Gør ikke samme fejl som region hovedstaden og Sjælland i Danmark. Vi har nu et helsevæsen som er nedsmeltet.

 • Lege 21.06.2018 21.18.24

  Det er skremmende å se hvor flat en læringskurve faktisk kan være.

 • Dansken 21.06.2018 12.54.46

  Ledelsen i Region Hovedstaden var blevet advaret: Personalet på hospitalerne ville i en længere periode ikke kunne behandle så mange patienter. Aktiviteten ville falde. Og den gevinst på mellem 5 og 9 milliarder kroner, som ledelsen i Region Hovedstaden regnede med, fordi medarbejderne ville arbejde mere effektivt, var helt udokumenteret. Men i stedet for at lytte til advarslerne sørgede ledelsen i Region Hovedstaden for, at advarslerne forsvandt. Et konsulentfirma, der havde forudset, at hospitalerne ville behandle færre patienter, blev udskiftet. Og en risikoanalyse, der påpegede, at det var stærkt tvivlsomt, om man ville opnå gevinsten, blev lagt til side. https://politiken.dk/indland/art6596516/Regionsledelse-s%C3%A5-stort-p%C3%A5-alle-advarsler-om-it-system

 • jokkum 21.06.2018 08.10.05

  Utfra det professoren sier har danskene "skided det til" i implementering: -ikke hørt på brukerne -overført oppgaver fra andre yrkesgrupper til legene -ikke tilpasset systemet lokale arbeidsprosesser - ett standardisert oppsett for alle sykehus -ikke forbedret systemet etter pilot Vi får håpe Helse Midt gjør dette på en annen måte der brukerne er i sentrum.

 • Nok en varslet katastrofe 21.06.2018 07.58.56

  EPJ skandalen i HSØ vil koste milliarder. Radiologiskandalen i HSØ det samme. Hyggelig at andre helseregioner melder seg inn i denne "konkurransen" slik at ikke HSØ blir stående helt alene.

 • Smal involvering 21.06.2018 07.55.01

  "Nøkkelen til å lykkes er blant annet bred involvering fra de ansatte." Det betyr på godt norsk at en rekke ansatte sitter timesvis i små grupper med et så smalt mandat at man ikke påvirker prosessen i det hele tatt.

 • Tone folkedal 20.06.2018 23.09.38

  Jeg har arbejdet som læge i Danmark og Norge. Arb med mindst 12-15 IT sundhedssystemer. EPIC er i en helt egen liga. Det ligger så langt fra et funktionelt sundhedssystem som den kan være... Fx når man bestiller en test med alkometeret (alkohol promille måling ved puste-prøve). Proceduren for bestilling - registrering af ordinationen, -tager mellem 10-15 min!!! For en undersøgelse der tager 30 sek at udføre.. , 40 (!) klik for at kunne sætte en 1/2 l NACL op på intensiv... Spec læger kan ikke længere “vikariere” for hinanden, i respektive subspec. alle opsætninger i systemet er koplet op på den enkelte læge. Diabetes amb lægens opsætning er helt forskellig fra thyreodea lægens. Desværre,- de kan ikke hjælpe hinanden. Lægen skal selv bestille alle ordinationer- kompliceret og indviklet, ikke- intuitivt. Medicin modulet, - livs farligt!!! papir&pen benyttes til at forhindre mest grelle risiko for fejl Jeg ønsker jer al held og lykke fremover..

 • Rolf Hauge 20.06.2018 23.07.33

  Dette viser hvordan konsulentverden styrer anskaffelse og implementasjon av IT-systemer til Helse-Norge., og spesielt i Midt-Norge. Det er ikke lenge siden de prøvde å kjøpe en SAP-løsning som var allerede var skrotet av den eneste referansekunden (i Irland). Forklaringen fra de såkalte IT-ekspertene i Helse Midt-Norge er molboiske og til å gråte av. Hvordan er det mulig å være så amatørmessige og bortblåst i 2018? Enhver over 10 år og som leser erfaringskommentarene nedenfor skjønner at dette er galskap!

 • LIS2 20.06.2018 22.30.52

  This will be...EPIC *grøss*

 • lege 20.06.2018 21.45.24

  En varslet kastastrofe, og mere konsulentmat.

 • eHelsespesialist 20.06.2018 20.52.45

  EPICS referanser er alle store og kjente USA-klinikker. Mayo-klinikken, Kaiser Permanente og John Hopkins. Felles for disse tre er at de er så store at de ikke har behov for å integrere med andre sykehus (Med andre systemer). De gikk alle fra papir til EPIC, altså ingen erfaring med andre EPJ, ingen datakonvertering og ingen 3.part systemer å forholde seg til. Det er nettopp de problemene danskene sliter med nå. Danskene har erfaring fra tidligere systemer, og ser ingen modernisering i EPIC. EPIC er en 1. generasjons applikasjon. Europa er forran USA i modenhet. Amerikanske Veteransykehus (verdens største sykehusorganisasjon) valgte nylig Cerner etter mange år med et konglomerat av løsninger. EPIC er et lukket system som mangler mye på interoperabilitet. I sterk motsetning til bransjen forøvrig som går for åpenhet, standarder og interoperabilitet.

 • Flisespikker 25.06.2018 11.31.47

  Mayo gikk ikke rett fra papirjournal til Epic. De erstattet faktisk Cerner med Epic. Kontrakt med Epic ble inngått i 2015 og implementering pågår vel fortsatt https://www.healthcareitnews.com/news/mayo-clinic-cio-moving-cerner-epic

 • Michael 20.06.2018 19.40.59

  Jeg har arbejdet med EPIC i Region Hovedstaden i Danmark stort set siden første implementering. Jeg er 38 år gammel og læge i et kirurgisk speciale. Jeg har haft computer lige siden min første commodore 128 engang i 1980’erne, og har været på internettet siden 1996. Jeg har arbejdet i alle 5 regioner i Danmark og prøvet utallige forskellige IT-systemer. Jeg er god til computere, og mine kollegaer spørger ofte mig til råds omkring brugen af EPIC. Jeg er formentlig en af dem op min store afdeling, som forstår programmet bedst og bruger det mest hensigtsmæssigt. For mig er systemet en katastrofe. Alting tager meget længere tid, og det er nærmest umuligt at få overblik. Når jeg har opereret en patient er det fx stort set umuligt at se, hvilken medicin patienten får på sengeafdelingen efterfølgende, når jeg prøver at lave ordinationer. Og sådan er det med alt. Når jeg oplever systemet så vanskeligt, kan man kun gisne om hvordan det er for mindre computerkyndige. Jeg forudser I fortryder:)

 • Peter 20.06.2018 19.36.13

  Hold jer fra Epic!! Vanvittigt system, men firmaet sælger det åbenbart godt til politikerne.

 • Observatør 20.06.2018 17.32.15

  https://www.dr.dk/nyheder/politik/uprofessionel-og-kritisabel-region-hovedstaden-faar-hoevl-sundhedsplatformen

 • Lege 20.06.2018 13.02.46

  Helseforetakene må jo sørge for at konsulentbransjen har nok å drive med.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!