Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Grete Herlofsons blogg Publisert 2018-12-20

Ideell og frivillig sektor: Står frykten for søksmål i veien for politikken?

Regjeringen har i årevis snakket om viktigheten av ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren. Med høye ambisjoner og store ord ble det i 2016 lansert mål om 25% ideelle aktører i helse og omsorg innen 2030. I dag utgjør den 8 %. I frivillighetsmeldingen fremheves ideelle aktører som ryggraden i samfunnet. Men likevel ser vi at private kommersielle aktører øker sin andel i helse og omsorg på bekostning av ideelle med et sosialt formål.  I hele Europa er det bare Sverige som har færre ideelle aktører enn Norge. Slike svenske tilstander ønsker vi oss ikke!

Ideelle aktører med et sosialt formål

N.K.S. sine helsevirksomheter opererer innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, og som et supplement til offentlig virksomhet. Mange har relativt få ansatte, og har en viktig tilleggsverdi i frivilligheten som bidrar inn i mange av disse viktige tjenestene.  Dessverre ser vi at det særlig er innenfor samarbeid og drift av seniorsentre og sykehjem hvor usikkerheten nå sprer seg.  VI har et nytt konkurranseregelverk på trappene ment for å øke andelen ideelle aktører. Paradoksalt nok varsler nå flere kommuner at de vurderer å anbudsutsette flere tjenester «for å være på den sikre siden». Samtidig ser vi at flere velger å ta tjenesten tilbake i kommunal regi i frykt for søksmål fra kommersielle aktører.

En ønsket politisk utvikling

Jeg frykter utviklingen vi ser nå. Verdien av ideell og frivillig innsats må forstås i et helsepolitisk samfunnsperspektiv, og ikke som et juridisk kriteria.  Det er derfor viktig at Regjeringen tar ansvar for å følge opp gode intensjoner. De må bidra til at kommuner og helseforetak gis trygghet i at de politiske vedtakene som fattes på Stortinget implementeres i både helseforetakene og kommunene.  Dagens regelverk gjør det mulig for kommunene å skjerme flere tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren for konkurranse – det må de gis kunnskap om og trygghet i å gjøre.

Det sier seg selv at det både er dårlig butikk og samfunnsøkonomi å erstatte frivillige og ideelle hender med kommersielle krefter. I tillegg er det dårlig folkehelse når frivilligheten som ligger i ressurssterke seniorer ikke får mulighet til å delta og bidra.  Politikk handler om å skape gode rammebetingelser, og det er betydelig virkemidler i verktøykassen Storting og Regjering har til rådighet. Vi håper den tas i bruk av helsemyndighetene. 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!