Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

I DET BLÅ: Helseplattformen i Helse Midt-Norge skulle etter planen tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner. Alle fastleger, kommuner og sykehus i regionen skal bruke samme IT-løsning. Nå blir innføringen forsinket og det er i det blå hvor lenge.

Foto: Anne Grete Storvik

Uklart hvor lenge innføringen av journalprosjekt er forsinket

Helse Midt-Norges store prosjekt Helseplattformen, som skal gi mulighet for at alle sykehus og kommuner i helseregionen bruker  felles pasientjournal, er forsinket. Men fortsatt er det ikke klart hvor stor forsinkelsen er.

Publisert: 2020-10-30 — 14.36 (Oppdatert: 2020-10-30 — 14.54)
Saken er oppdatert med Helseplattformens svar på våre spørsmål.

Dette kommer frem etter styremøtet i Helseplattformen AS denne uken.

Det er for tidlig å konkludere om forsinkelsen, ifølge Helseplattformen.

– Konsekvenser av forsinkelsene som har oppstått i Helseplattformen, utredes fortsatt, heter det. Det heter videre at styret i møtet onsdag besluttet «at det trengs noe mer tid før de har grunnlag for å gi sin anbefaling til eierne».

Det har vært kjent siden i sommer at Helseplattformen blir forsinket. Og nå vil Helseplattformen bruke mer tid til på å finne ut av når man kan innføre den.

Dagens Medisin har spurt Helseplattformen om hvorfor de ikke kan si helt konkret hvor mye prosjektet er forsinket, og om det er snakk om ett år, eller to, for eksempel? 

Vi har også spurt om hvilke krav Epic stiller til medvirkning fra Helseplattformen for å rette opp forsinkelser?, og:

– Er dette årsaken til at dere ikke kommuniserer offentlig hvor mye prosjektet er forsinket?

Dette svarer Helseplattformen, via kommunikasjonsvdelingen:

– Helseplattformen ligger bak plan på enkelte områder og har god fremdrift på andre. Dette rapporterer vi på hver måned, så det er ikke hemmelig.

– Det som gjenstår å avklare er om det er nødvendig å flytte dato for innføring, og i tilfelle hvor lenge.

– I tråd med kontrakten har Epic lagt fram en retteplan som vi nå prøver ut for å ta inn forsinkelsene. Det er iverksatt en rekke tiltak, og prosjektet og Epics folk samarbeider om disse. Hvis dette ikke lykkes, vil det bli lagt fram et forslag til alternativ innføringsplan for styre og eiere.

– Det er bare eierne som kan beslutte en eventuell utsettelse av produksjonssetting i samråd med Epic.

– I tillegg har det tatt noe mer tid en forventet å utarbeide fullstendige konsekvensutredninger for  organisasjonene som skal innføre løsningen dersom utsettelse blir nødvendig. Vi samarbeider tett om å følge opp framdrift og håndtering av forsinkelsem opplyses det.

Formelt kan ikke styret vedta en utsettelse, men de kan gi en anbefaling til eierne Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Eierne kan vedta justeringer av planen i samråd med Epic-

Helseplattformen i Helse Midt-Norge skulle etter planen tas i bruk fra 2021, og koster opp mot 3,3 milliarder kroner. Planen er at alle fastleger, kommuner og sykehus i regionen skal få tilbud om å bruke samme IT-løsning.

 

HELSEPLATTFORMEN

Anbudsprosessen for å anskaffe journalsystemet i Helse Midt pågikk i flere år.

Epic «vant» anbudet etter at selskapet Cerner trakk seg helt i innspurten av anbudskonkurransen.

Cerner uttalte da at ønskene fra Helseplattformen ikke var forenlige med deres forretningsmodell.

Helseplattformen tilbakeviste da at Cernes uttrekking ville gjøre det vanskeligere å stille krav til leverandøren.


Kritikk i Danmark
Det er det samme selskapet, Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen».

Sundhedsplatformen er et IT-system til 2,8 milliarder danske kroner som er ment å skulle erstatte opp mot 30 IT-systemer på samtlige sykehus i to danske regioner.

 

I Danmark har politikerne diskutert hvorvidt de skal skrote hele systemet, etter at kritikken har haglet siden systemet ble rullet ut.

I fjor ble selskapet Helseplattformen AS opprettet.

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Henning Jensen 23.11.2020 10.55.34

  Lege

  Epic, som har stått bak innføringen av den danske «Sundhedsplatformen»: Ikke bare en dyr fiasko pengemessig, men har i DK resultert i økte ventetider, redusert produksjon, feilmedisineringer, frustrasjoner, oppsigelser etc. Det er derfor forbausende at man i Helse-Midtnorge står utfor mer eller mindre med bind for øynene, og velger det samme IT-system som grunnlag. - En herlig selvtillit om at dette kan man fikse i Norge. I tillegg til merbelastningen på sykehus - og pasienter, kan også komme konsekvensene for de fastlegene som evt. presses inn i nytt journalsystem. Jeg har ikke vært superbegeistret for alle deler i f.eks. DIPS som sykehuslege men her er tross alt et EPJ system som med forbedringspotensiale fungerer. Tvinges Helseplattformen igjennom fordi det er aktører som ikke vil tape ansikt, kan det bli 5-6 år med gråt og tenners gnissel blant sekretærer, leger, sykepleiere, etc og pasienter - før støvet så smått legger seg.

 • Arnulf Heimdal 31.10.2020 17.20.01

  Lege

  Helseplattformen trenger å avklare hva de skal gjøre med de mange fastlegekontorene ( dvs de aller fleste ) som ikke frivillig vil konvertere sitt velfungerende EPJ til et i beste fall usikkert Epic.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!