Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Stig A. Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Stig A. Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Helse Midt vil opprette AS

Helse Midt mener det beste er om et eget AS forvalter avtalen mellom Helseplattformen og leverandør.

Annons:

Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i fredagens styremøte ta stilling til om det skal opprette et eget aksjeselskap som skal inngå kontrakt om Helseplattformen med leverandøren, på vegne av Helse Midt-Norge HF, og eventuelle andre eiere.

Gjennom Helseplattformen skal det anskaffes en felles journalløsning for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, som skal eies og forvaltes i fellesskap.

Den nye, og svært omfattende IT-løsningen skal anskaffes i fellesskap mellom Helse Midt-Norge RHF og kommunene. Helse Midt er kjøper, mens kommunene har en opsjon på å tre inn i avtalen.

Helse Midt viser i styreforslaget til at Anskaffelsesforskriften åpner for at offentlige aktører i et likeverdig samarbeid leverer ytelser til dette fellesskapet uten at dette må legges ut på offentlig anbud.

I forslag til vedtak heter det at selskapet stiftes med 10 000 000 i aksjekapital, fordelt på 10 000 aksjer.

Administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF, Stig A. Slørdahl, skriver i sin anbefaling at det etter hans vurdering er nødvendig å etablere selskapet nå, for å få på plass en organisasjon for forvaltning av Helseplattformen før inngåelse av kontrakt.

– Det kan likevel bli behov for å gjøre endringer basert på krav fra nye eiere når disse eventuelt skal tre inn, heter det fra Slørdahl.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!