Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sykepleiere kan ikke jobbe som leger

Overskriften kan kanskje virke provoserende, men like lite som en sykepleier kan jobbe som lege, kan heller ikke en lege jobbe som sykepleier. Til det er utdannelsen for forskjellig. Sammen jobber vi til beste for våre pasienter!

Publisert: 2019-08-07 — 20.17
FASTLEGE: Berit Marie Lien, spesialist i allmennmedisin og veileder i allmennmedisin. Foto: Privat

Åpent brev til Bent Høie fra Berit Marie Lien, spesialist i allmennmedisin og veileder i allmennmedisin.

I DISSE DAGER sender Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut høringsforslaget til ny forskrift; Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. I denne forskriften er det altså forslag om offentlig spesialistgodkjenning, noe som tidligere bare er gitt til leger og tannleger.

Fastlegene og Legeforeningen har ikke vært med i utarbeidelsen av dette forslaget til forskriften, slik jeg forstår, og det stiller jeg et stort spørsmålstegn ved.

Les også: Kritiske til ny sykepleierutdanning

SELVSTENDIG ARBEID. Disse sykepleierne er tiltenkt rolle i primærhelsetjenesten, og det heter seg i høringsforslaget at utdanningen skal være «analogt til legenes utdanning i allmennmedisin der legen skal ha avansert kunnskap på en rekke fagområder». Slik vi forstår det skal de ha selvstendig behandleransvar i primærhelsetjenesten. I Dagens Medisin presiserer helseministeren at de er tiltenkt selvstendig arbeid.

Høringssvaret til Norsk Sykepleierforbund er allerede klart og de er svært så positive og skriver; «de tror utdanningen vil bidra til mer likeverdig samarbeid med fastlegen.»

Jeg håper du setter inn tiltak så pasientene har tilgang på lege, Bent Høie. Det er en pasientrettighet.

Ingen er imot økt kunnskap hos sykepleiere i primærhelsetjenesten. Det er både kjærkommet og klokt, men det er avklaringen opp mot legenes ansvar som er ullent. De ser ut til å skulle få behandleransvar på linje med legene og det er betenkelig og en skummel utvikling.

Jeg husker så godt et intervju helseministeren gjorde for et drøyt år siden. Jeg tror det var i Dagsnytt 18, der han sa noe som dette; «Jeg kan ikke forstå at man i spesialisthelsetjenesten kan komme inn på et sykehus, bli ferdigbehandlet av en sykepleier, og gå ut igjen uten å møte en lege, mens på legekontoret så må du se legen i øya.»

USELEKTERTE PASIENTER. Nå skal jeg forklare hvorfor du må «se legen i øya». Det er nemlig forskjell på å jobbe i en uselektert allmennpraksis og med selekterte pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Det er faglig krevende å være den første legen som vurderer pasienten, og skal avgjøre videre behandling og tiltak. Det er dette vi mener med at pasientene er uselekterte, det vil si diagnose er uavklart.

I tillegg har ofte pasientene flere diagnoser og problemstillinger når de kommer til oss. Det er sjeldent at diagnose er avklart. Det er alltid noe de har spørsmål om som kan være symptomer på ny sykdom eller ikke-sykdom. Å avklare dette krever høy breddemedisinsk legekompetanse.

La meg ta et eksempel, pasient med tung pust. Vi oppdager hjerte-arytmi/atrieflimmer og som lege tenker vi da alle årsaker som kan utløse dette; det kan være en infeksjon, nyoppstått endokrin tilstand, hjertesykdom, lungeemboli for å nevne noe. Dette er avansert medisin å avklare. Når diagnosen er klar, eller uklar, trenger vi ofte hjelp av sykehuslegene, og pasient sendes inn. Pasienten vurderes av lege. Hvis helt klar tilstand og kontroll/oppfølging av atrieflimmer, kan spesialsykepleier på poliklinikken se pasienten under supervisjon av kardiolog i avdelingen.

Det er vel dette helseministeren refererer til når han sier at pasienten slipper å se legen.

MISTER GULLET. I allmennpraksis har vi sjelden diagnose avklart hos pasienter i et så stort volum at sykepleier kan følge opp alene. Som oftest er det uavklarte hevendelser vi får inn døra på kontoret. 90 prosent av alle problemstillingene håndterer vi selv som fastleger. Om sykepleiere skal overta oppgavene våre så vil nok henvendelsene til spesialisthelsetjenesten øke betraktelig. Tilbudet til pasientene blir dårligere og mer fragmentert, og helsevesenet blir dyrere.

Om sykepleier skal rapportere til fastlegen blir det et ekstra ledd der legen fjernes fra pasienten. Det tette lege-pasient forholdet med kvalitet og kontinuitet er «gullet» i allmennmedisinen. Det gullet vil vi i så fall miste. Skal du som lege gjøre en god klinisk jobb må du snakke med pasienten din og gjøre en klinisk status selv for å stole på funnene dine.

UTFORDRENDE. Etter 20 år som spesialist i allmennmedisin synes jeg fortsatt dagene på kontoret er utfordrende og til tider vanskelig. Ansvaret er stort og det tynger. Å jobbe i første linje med uselektert pasienter krever legeutdannelse.

Nå håper jeg du som helseminister forstår hvorfor du må se en lege i øya på legekontoret. Jeg tror du og dine vil sette pris på å møte legen hvis du har symptomer på uavklart sykdom. Til dette trenger vi flere fastleger og ikke en mer fragmentert førstelinjetjeneste som du foreslår her. Da vil enda flere pasienter kunne håndteres i førstelinjetjenesten. Fastlegen er billigst og best.

Utdannelsen i avansert klinisk allmennsykepleie er et godt tiltak for å heve kompetanse på sykepleiere i primærhelsetjeneste. Utdanningsmålene synes for ambisiøse, de vil ikke mestre å jobbe i en uselektert pasientpopulasjon i allmennpraksis.

TETT DIALOG. Til slutt vil jeg presisere at i min kommune samarbeider vi utmerket med hjemmesykepleierne, vi har tett dialog, gjør tverrfaglig sykebesøk til multisyke gamle, har tverrfaglige fellesmøter der vi gjennomgår felles pasienter, og har tett dialog. Sammen får vi til en god pasient behandling. Mitt kontor er også referansekontor for primærhelseteam-piloten. Denne PHT-piloten som allerede er varslet å være vellykket (refererer til uttalelsene til statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og Anne Grete Erlandsen). Det er tilført mye penger til de få kontorene som deltar, og piloten er nå forlenget. Hadde vi fått tilsvarende sum for å bedre samhandlingen i kommunen vår så hadde vi fått til utrolig mye bra!

I mitt hode er pasientene best ivaretatt når pasientansvarlig sykepleier i kommunen og fastlegen har tett dialog om pasienten. Da observeres funksjonsfall best. Jeg er mer opptatt av om gamle fru Hansen plutselig ikke klarer å gå til kjøkkenbenken og ordne seg mat og eventuelt går ned i vekt, enn hva hun har i blodtrykk og puls. Det er for meg «gullet» i god samhandling med dyktige sykepleiere. Og de må gjerne ha tatt master i allmennsykepleie!

Jeg håper du setter inn tiltak så pasientene har tilgang på lege, Bent Høie. Det er en pasientrettighet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Martha Lamøy 11.08.2019 11.32.44

  Lege

  "Utdanningen skal være «analogt til legenes utdanning i allmennmedisin der legen skal ha avansert kunnskap på en rekke fagområder»" En mastergrad er 2-årig! Dette er spesialistreglene for utdanning i allmennmedisin, minimum 5 år (etter allerede fullført 6 års profesjonsstudium og 1,5 år i turnustjeneste) Allmennmedisinsk tjeneste; 4 år i allmennpraksis og 40 legevakter Sykehustjeneste; 1 år To år i veiledningsgruppe Fire grunnkurs (inkludert obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger) Emnekurs (inkludert obligatorisk akuttmedisinkurs) Praksisbesøk Obligatorisk kurs i sakkyndighetsarbeid Praktiske ferdigheter Valgfrie poeng Hvordan kan en mastergrad på 5 år sammenlignes med 12,5 års studium? Det gjelder jo heller ikke bare lengden på studiet, men innholdet.

 • Abiel Øvrebø 09.08.2019 08.43.32

  Avansert klinisk sykepleier

  Sykepleiere har alltid møtt udiagnostiserte pasienter i kommunen! Fastlegen møter de som henvender seg til dem og har time. Sykepleier møter de som ikke vet at de trenger mere hjelp en gang! Det er sykepleierne som drar hjem til pasienten, ser dem, vurderer de og sender de videre når kompetansen ikke strekker til. AKS utdanningen ruster sykepleiere til å ta bedre vurderinger og bedre tiltak til det beste for pasienten. Den beste fordelen med å være AKS er å kunne sende pasienten videre når det er noe jeg ikke kan!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!