Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

PÅ LANDSSTYREMØTE: Kristin Marie Fagereng, lege i spesialisering ved Stavanger universitetssjukehus, omtaler prosedyrelistene som en «livbøye» for å få den nødvendige kompetansen.

PÅ LANDSSTYREMØTE: Kristin Marie Fagereng, lege i spesialisering ved Stavanger universitetssjukehus, omtaler prosedyrelistene som en «livbøye» for å få den nødvendige kompetansen. Foto: Målfrid Bordvik

– Livbøyen som sikrer innpass på operasjonsstuen

På Legeforeningens landsstyremøte ble det vedtatt en resolusjon for at prosedyrelister skal forskriftsfestes i den nye spesialistutdanningen.

Annons:

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Den nye spesialistutdanningen ble grundig debattert på Legeforeningens landsstyremøte onsdag. Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, er fagmiljøet i opprør over at myndighetene har droppet krav om prosedyrelister i spesialistutdanningen. I stedet er krav til operasjonsvolum nedfelt som anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Les også: Samlet kirurgimiljø krever prosedyrelister

Tviholder på «tellekanter»
Fra talerstolen redegjorde Kristin Marie Fagereng, lege i spesialisering ved Stavanger universitetssjukehus, for hvorfor Yngre legers forening tviholder på det «konserverende tellekantsystemet» med prosedyrelister.

– Svaret er mangel på tillit. Hver dag opplever vi at veiledning og kompetansebygging utsettes fordi det er for travelt på poliklinikken og fordi bemanningen igjen er for dårlig. Vi venter forgjeves og har ingen tillit til at helseforetakene skal snu. Tellekantene er derfor vår foreløpige livbøye for å sikre oss innpass på operasjonsstuen, sier Mota.  

– Vi må sette ned foten
Legene er frustrert over å ikke bli lyttet til i denne saken, og frustrasjonen ble ikke mindre etter helseminister Bent Høies ytring i Bergens Tidende tirsdag, der han ber legenes organisasjoner opptre «konstruktivt» i denne saken.

– Det høres ut som en trussel for meg. Vi må sette ned foten og si klart ifra til myndighetene at dette kan vi ikke være med på, sa Torill Anneli Kiuru Morgen fra Norsk overlegeforening.

Les også: Legepresidenten kever handling for fastlegeordningen

Inge Glambek, leder av Norsk kirurgisk forening, oppfordret Legeforeningen til å stille seg bak kravet om forskriftsfesting av prosedyrekrav i spesialistutdanningen. Resolusjonskravet ble enstemmig vedtatt.

 «For å sikre standardisering og forebygge uønsket variasjon mellom regioner, helseforetak og kommuner, må bindende nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter sikres for alle spesialiteter og forankres i forskrift», heter det i vedtaket.

Utredet eget godkjenningssystem
Dersom fagforeningen ikke vinner frem, vil Legeforeningen jobbe for et eget «godkjenningssystem» for nye spesialister.

«Sentralstyret bes utrede og vurdere ulike alternative virkemidler, herunder opprettelse av et profesjonsforankret system for nasjonale minimumskrav til læringsaktiviteter», heter det i vedtaket.

– Trussel
Cecilie Risøe, kardiolog ved Oslo universitetssykehus og leder av de fagmedisinske foreningene i Legeforeningen, mener mangelen på forskriftsfesting representerer en «stor trussel» av flere grunner.

– Vi risikerer svekket pasientsikkerhet fordi legene mister en viktig brekkstang overfor arbeidsgiver for å få nok praktisk ferdighetstrening. Helseministerens argument om at minimumskrav er uheldig fordi noen vil trenge mer trening er underlig når han vet noen vil mindre trening. Videre vil norsk spesialistutdanning miste anseelse internasjonalt, sier Risøe.  

– Vi er i en underlig situasjon der vi som profesjon ber om å bli satt krav til, men møtes av myndigheter som nekter å sette krav til oss, konstaterer Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin.

Les også: Legeforeningen kutter ned på alkoholen

– Krever endring
Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse Vest, påpekte at de regionale helseforetakene har forsikret at de vil legge prosedyrelistene til grunn, selv om dette ikke forskriftsfestes.

– For at dette skal bli en kvalitetsreform må vi endre måten vi jobber på; det vil kreve mer veiledning og en annen planlegging, sier Berg.

Flere i salen ytret seg kritisk til at det ikke er avsatt ressurser til utdanningsreformen. Torsdag kommer helseminister Bent Høie til Legeforeningens landsstyremøte.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ortoped 30.05.2018 19.00.28

  Gi LiS 1 og 2 mindre penger, mindre inngrep, ha arbeidsforhold så dårlige at folk blir i utlandet. Importer ferdige spesialister fra Tyskland og Baltikum. Ferdig.

 • Lis orto 30.05.2018 17.56.38

  Ja, det er fint å definere målene i forskriften, men fra høringsforslaget som jeg mener var for svakt forsvant det flere deler. Prosedyreliste, gruppe 1 og kurs. Jeg synes vi like godt kan fjerne antall timer som krav for førerkort og erstatte meg "skal føre bilen hensiktsmessig og vise forståelse for trafikkbildet". Vi kan jo fjerne krav til langkjøring og mørkekjøring også? Og ikke minst, vi bør ha regionale kontorer for teoriprøven. Skjønner de ikke selv hvor absurd det er å redusere kravene og kalle det en kvalutetsreform? Dessuten synes jeg det er lite fokus på gruppe 1-tjeneste.

 • LiS2 30.05.2018 15.04.21

  Hva er vitsen med å invitere Høie til debatter egentlig? Han svarer jo aldri på spørsmål. Vrir svaret til å passe spørsmål ingen har stilt, presenterer gamle uttalelser fra departement som om de var sannheter, og sitter der veldig fornøyd med unnamanøveren. Hvis man vil ha endring har man større sjans med å involvere opposisjonspolitikere over et bredt spekter som kan legge press i Storting.

 • lege 30.05.2018 16.08.45

  Enig. KUn billig retorikk - ferdigskrevet av HOD.

Nyheter fra startsiden

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Slik sikret Danmark full åpenhet om industripengene

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!