Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
LEDER OPPROP: Inge Gambek, overlege ved Haraldsplass diakonale sykehus og leder i Norsk kirurgisk forening. Foto: Ingrid L. Færøyvik

Samlet kirurgmiljø krever prosedyrelister

Fagmiljøene truer med at de vil slutte å utføre fagmedisinske vurderinger for helsemyndighetene dersom kravet om forskriftsfestede prosedyrelister i spesialistutdanningen ikke tas til følge.

Publisert: 2018-04-13 — 12.50
Denne artikkelen er over tre år gammel.

I mars ble det kjent at helsemyndighetene dropper krav om prosedyrelister og obligatoriske kurs i den nye spesialistutdanningen for leger. I stedet er krav til operasjonsvolum nedfelt som anbefalinger fra Helsedirektoratet. Dette gjør at fagmiljøene er bekymret for kvaliteten på utdanningen.

Nå har de prosedyretunge spesialitetene stilt seg bak et felles opprop som er sendt helseminister Bent Høie. Til sammen har 40 ledende fagpersoner signert brevet der prosedyrelister er et absolutt krav. De foreslår at innholdet i prosedyrelistene holdes utenfor forskriften, men at forskriften inneholder en presisering om at «den til enhver tid gjeldende prosedyreliste skal være oppfylt».

Absolutt krav
«Dersom nye spesialistregler velger å avstå fra dette absolutte kravet, kan vi ikke se at vi som spesialitetskomiteer og fagmedisinske foreninger lenger kan gå god for at kvaliteten i spesialisttittelen er sikret», heter det i oppropet.

– Vi vil vise frem alvoret, som vi forstår – men som departementet tydeligvis ikke forstår, sier Inge Glambek, leder av Norsk kirurgisk forening, og talsperson for oppropet.  

De kan ikke ignorere et enstemmig krav i hele det prosedyretunge fagmiljøet. Hvis de gjør det, så viser de en arroganse som er helt uakseptabel
Inge Glambek, leder Norsk kirurgisk forening

– Vi som er i den kliniske virkeligheten har en annen forståelse for dette enn de som sitter i departementet, og som ikke har vært i klinisk tjeneste på veldig lenge. Når vi velger å gå til et så stort skritt der, der alle lederne for alle de prosedyretunge fagområdene står samlet, så burde det si departementet noe. De kan ikke ignorere et enstemmig krav i hele det prosedyretunge fagmiljøet. Hvis de gjør det, så viser de en arroganse som er helt uakseptabel, sier kirurgen.

Vil revurdere fagmedisinsk arbeid
I brevet viser de til at Legeforeningens medlemmer har lagt ned store mengder frivillig, ukompensert arbeid for å bistå Helsedirektoratet i utformingen av læringsmålene. «At Legeforeningen i etterkant står uten eierskap til og innflytelse over sluttproduktet, er ikke riktig etter vårt syn», skriver fagmiljøene.  

«Man kan vanskelig se at spesialitetskomiteer skal kunne drive fagmedisinske vurderinger på oppdrag fra helsemyndighetene, så lenge man ikke er enige i premissene for faglig kompetanse (....) De fagmedisinske miljøene vil være mindre villige til å utføre arbeid på vegne av helsemyndighetene når faglig godt begrunnede krav ikke tas til følge», skrive de videre.

– Dere går langt i å true med å legge ned arbeid. Hvorfor er denne saken så viktig for dere?

– Det at spesialistkandidater får den praktiske treningen i virkeligheten er så viktig at vi ikke kan akseptere at departementet overser det. Dette er spesialiteter som er et håndverk, og som må øves. Hvis de fjerner den obligatoriske øvingen så svekkes utdanningen og kvaliteten betydelig. Det er godt dokumentert at trening i laboratorier gir bedre kirurger, men det kan ikke erstatte virkelige prosedyrer og den mentale opptreningen det gir, sier Glambek.

– Viktig for oss
– Direktørene i de regionale helseforetakene har tidligere varslet at de fortsatt vil legge prosedyrelistene til grunn. Hvorfor er ikke dette godt nok for dere?

– Når prosedyrelistene ikke er forskriftsfestet så gir vi for mye av ansvaret for oss. Det ligger trygghet og sikkerhet i at dette forskriftsfestes, sier Glambek.

Les også: Legeforeningen: – Har ikke tillit til Helsedirektoratet

«Om Helse- og omsorgsdepartementet ikke er villig til å innføre dette, vil vi som fagmiljø føle oss tvunget til å sikre realkompetanse på annen måte. Dette vil både koste unødige ressurser og oppleves som unødvendig dobbeltarbeid», heter det i brevet til helseministeren.

Les også: Nekter å godta statens spesialistgodkjenning

– Dette er så viktig for oss at vi kan ikke akseptere en «light versjon». Hvis vi opplever at disse faglige innspillene blir oversett så ser vi veldig alvorlig på det, understreker kirurglederen.

Høie vil svare til uken
Dagens Medisin har vært i kontakt med Helse – og omsorgsdepartementet, som bekrefter at de har mottatt oppropet.

– Statsråden er på tjenestereise i Kina denne uken, og vi vil se nærmere på dette når han er tilbake i Norge, opplyser politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc (H).

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Andreas Nydal 17.04.2018 07.06.07

  Stoler ikke fagmiljøene på LIS'ene sine?

 • Sykehuslege 17.04.2018 09.46.17

  Det vel hellet at Lis’er og fagmiljøet ellers ikke stoler på ledelsen i foretakene.

 • Elisabeth Arntzen 15.04.2018 22.04.29

  Som prosjektleder for innføring av ny LIS-utdanning kan jeg bekrefte at de fire helseregionene har besluttet å følge de anbefalte prosedyrene i prosedyrelistene. LIS- prosjektets gjennomgang av anbefalingene viser at de kirurgiske prosedyrene allerede er koplet til forskriftsfestede læringsmål, samt at læringsmålene i seg selv inneholder prosedyrebeskrivelser. I ny utdanning vil LIS derfor ikke bare utføre minimums antall prosedyrer, men kompetansen skal bekreftes ved at LIS selv ber om godkjenning og den som godkjenner skal bekrefte at kompetansen er oppnådd. Se eksempel på koplingen mellom læringsmål og prosedyrer for ortopedisk kirurgi, ØNH og nevrokirurgi (arkfanen prosedyrelister) på www.lis-utdanning.info

 • Even 16.04.2018 15.32.32

  Men hva mener du med dette? At dere har forskriftsfestet det? Eller at akkurat i dag så har helseregionene lyst til å følge prosedyrelistene, men at de står fritt til å slutte med det over sommeren? Og at 2/4 helseregioner kan gjøre det, 2/4 ikke. Hvis dere ikke har forskriftsfestet det må du lese artikkelen og uttalelsene til Glambek en gang til. Hvorfor anser dere det som en "verdi" at spesialister i Helse Sør-Øst og Helse-Vest skal ha forskjellige krav for antall prosedyrer?

 • Even 19.04.2018 14.29.26

  Det er ikke spesielt overraskende at spørsmål ikke besvares.

 • Bodo Günther 14.04.2018 00.19.07

  Meget bra innspill av kirurgisk forening og Inge Glambek. Uten prodedyreliste vil det også bli mye vanskeligere for LIS å slippe til som hovedoperatør.

 • Kristina Johannessen 13.04.2018 21.02.29

  Jeg syns at denne uttalelse fra Inge Glambek er meget god og "just to the point". Hvis ikke myndighetene tar dette på alvor er det bekymringsfullt. Tidl. gynekolog.

Nyheter fra startsiden

SLV og metodevurderinger. Følg møtet her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!