Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol


Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Reguleringsplan vedtatt: OUS får bygge høyere enn kommunens høyhus-regler

De statlige reguleringsplanene for Nye Rikshospitalet og Nye Aker sykehus i Oslo er vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for at Oslo bystyre hadde vedtatt at det er imot utbyggingen på Gaustad, besluttet regjeringen i fjor å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan.

Tirsdag ettermiddag melder Helse- og omsorgsdepartementet at reguleringsplanene er vedtatt.

PÅ RUNDTUR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte blant annet den nye stobylegevakten på Aker før jul. Foto: Vidar Sandnes

PÅ RUNDTUR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte blant annet den nye stobylegevakten på Aker før jul.

Foto: Vidar Sandnes

- Jeg har fulgt utviklingen av planene for Gaustad og Aker, og besøkt byggeprosjektet på Radiumhospitalet og den nye storbylegevakten på Aker. Oslo universitetssykehus har et stort behov for nye bygg, med moderne standard. At vi nå kommer i gang med byggingen er derfor viktig både for pasientene og fagfolkene, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I tråd med Hurdalsplattformen

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har styrt prosessen etter anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- I Hurdalsplattformen ble det varslet at endringer i sykehusstrukturen i Oslo skulle gjennomføres i samsvar med vedtatte planer. Som en oppfølging av dette har Kommunal- og distriktsdepartementet i dag vedtatt reguleringsplanene for sykehusområdene på Gaustad og Aker, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i pressemeldingen.

I regjeringens styringsdokument, Hurdalsplattformen, står det at «regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer».

12 høye etasjer

Reguleringsplanene for de nye sykehusene har vært på høring i flere omganger. Det ble rettet krass kritikk mot regjeringens avgjørelse om å gjennomføre prosessen som statlig reguleringsplan.

En av innsigelsene mot planene om et nytt sykehus på Gaustad har handlet om frykt for et «gigantsykehus». Tidligere var planen å bygge et sykehus på 76 meter og 16 etasjer.

Disse planene er nå nedskalert, men likevel ikke i samsvar med høyhusstrategien til Oslo kommune på maks 42 meters høyde.

I vedtaket som ble fattet tirsdag, fremgår det at planen ble utarbeidet med to alternativer for høyde:

  • Alternativ 1A innebærer at nye sykehusbygg kan ha en maksimal høyde på 55 meter, tilsvarende 12 høye etasjer. I dette alternativet er det et nytt bygg i parken mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus som er planlagt som barne­sykehus.
  • Alternativ 1B har en maksimal byggehøyde på 42 meter, i samsvar med høyhusstrategien til Oslo kommune, og omfatter et ekstra bygg i parken mellom Rikshospitalet og gamle Gaustad sykehus.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har landet på det første alternativet.

Her kan du lese hele vedtaket om Nye Rikshospitalet.

Inntil 77,2 meter på Aker

Ved nye Aker sykehus åpnes det for byggehøyder på inntil 77,2 meter. Også her har departementet vurdert om muligheten for å lage bygg som følge høyhusstrategien, men uten å gå for dette.

Her kan du lese hele vedtaket om Nye Aker sykehus.

I vedtakene fremgår det at Oslo kommune støtter alternativene som er valgt for Gaustad og Aker.

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst gir i en pressemelding uttrykk for at han er glad for at reguleringsplanene nå foreligger:

- Dette er en viktig beslutning, ikke bare for Oslo, men for hele regionen og landet. Gamle bygg må erstattes, funksjoner må samles og vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, uttaler Rootwelt.

Powered by Labrador CMS