SPLITTELSE: Christian Grimsgaard frykter at realisering av prosjektet Nye OUS vil føre til oppsplitting, ikke samling av fagmiljøene.

Foto: DM-arkiv/Vidar Sandnes

Tror OUS-saken må tilbake til Stortinget

– Inntrykket at det ikke lenger nytter stort med innvendinger. Det er ren makt som utøves nå, sier Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne. Også 15 tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) roper varsko. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Regjeringen har bestemt seg for å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan, mot vedtaket fra Oslo bystyre.

Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne, peker på at Oslo kommunes fagetat fra første stund har pekt på at tomtene ikke er store nok til formålet, og at byens politikere aldri har stilt seg positive til de planene som nå er fremlagt.

– Det er ren makt som utøves nå

– Inntrykket at det ikke lenger nytter stort med innvendinger. Det er ren makt som utøves nå. Men vi vil fremdeles uttrykke våre innvendinger mot dette og de konsekvenser dette vil ha for regionen.

Overlegen sier at rent økonomisk er det ikke stort slingringsrom for Helse Sør-Øst.

Jeg tror ikke vi kommer unna at dette må tilbake til Stortinget Christian Grimsgaard

– Jeg tror ikke vi kommer unna at dette må tilbake til Stortinget. Investeringskostnadene vil øke med mange milliarder utover det Stortinget har blitt forelagt. Det blir et spørsmål om hele Helse Sør-Østs likviditet skal inn i Oslo, eller om man skal realisere andre prosjekter som også er planlagt.

– Dette vil gå utover andre planlagte prosjekter

Grimsgaard poengterer at det er snakk om et veldig dyrt prosjekt.

– Dette vil gå utover andre planlagte prosjekter. Det er planlagt prosjekter for mer enn hundre milliarder i Helse Sør-Øst de neste ti årene. Prosjektet vil gi mindre penger til å drive sykehusene i regionen og vil måtte gå utover innbyggernes helsetilbud.

Han mener også at prosjektet vil føre til splittelse.

– Realisering vil føre til oppsplitting, ikke samling av fagmiljøene, oppsummerer han. 

– Ødeleggende for videre planlegging

15 tillitsvalgte ved OUS mener statlig regulering forskutterer en løsning med stor usikkerhet omkring funksjonalitet og kapasitet.  

– Statlig regulering vil være ødeleggende for videre planlegging av nye OUS. Behandling i departementet gir en mer lukket politisk prosess, mindre anledning til faglige innspill og derav redusert mulighet for et best mulig resultat med tanke på funksjonalitet, kapasitet og effektivitet, særlig sett opp mot behovene til Oslo kommune, skriver de i en pressemelding. Listen over hvem som har signert står nederst i denne saken.

De tillitsvalgte frykter at sykehusprosjektet vil påvirke kommunens pasientbehandling sett opp mot Helse Sør-Østs kapasitetsberegninger.

– Ved statlig regulering er det usikkert om dette perspektivet ivaretas, skriver de i uttalelsen. 

Pressemeldingen er signert av: 

Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo – Bjørn Wølstad-Knudsen

Norsk Sykepleierforbund – Svein Erik Urstrømmen

Den norske legeforening – Anne Marit Wang Førland

NITO – Jonathan Faundez

Parat – Anders Fredheim

Delta - Kajsa Liljefors

Norsk Psykologforening – Birgit Aanderaa

FO – Anne Øslebø

Norsk Ergoterapeut Forbund – Leif Ståle Nævestad

Norsk Fysioterapeutforbund – Elizabeth Holtebekk

Forskerforbundet – Linda Møllersen

Jordmorforeningen – Tonje Stray Høyland

Norges Farmaceutiske Forening – Hanne Stenberg-Nilsen

Utdanningsforbundet – Michael Lensing

Norsk Radiografforbund – Eli B. Skorpen

Powered by Labrador CMS