MILLIARDBRUK: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har hentet fram tall over konsulentbruken i helseforetakene, for å svare Frps Bård Hoksrud.

Helseforetakene brukte 1,3 milliarder kroner på konsulenter i fjor

Helseforetakene har brukt over 5 milliarder kroner på konsulenter de siste fem årene. Nesten en halv milliard har gått til IT-systemet Helseplattformen.

Publisert

– Kostnader til konsulenter utgjør om lag 0,7 prosent av helseforetakenes driftskostnader i 2023, understreker helseminister Jan Christian Vestre (Ap) overfor Stortinget.

Frps Bård Hoksrud ba nylig helseministeren om å legge fram en samlet oversikt over konsulentbruken i helseforetakene. Oversikten , som kom før helgen, viser følgende pengebruk på konsulenter i fjor:

  • Helse sør-øst: 582 millioner kroner
  • Helse vest: 170 millioner kroner
  • Helse Midt-Norge: 399 millioner kroner
  • Helse nord: 142 millioner kroner
  • Totalt: 1293 millioner kroner

I løpet av de siste fem årene er det brukt 5,48 milliarder kroner totalt på konsulenter i helseforetakene.

Vestre: – Har tillit til foretakene

Helseministeren sier at han har tillit til at foretakene selv er i stand til å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å løse oppgavene sine.

– Hvis de ikke har kompetansen i egne rekker, vil det alltid være en vurdering om det er hensiktsmessig og mulig å ansette folk med nødvendig kompetanse – eller om det er mer hensiktsmessig å kjøpe tjenestene for en begrenset tidsperiode, skriver Vestre i sitt svar.

Hoksrud ba også om å få vite hvor mye penger som er blitt brukt på konsulenter i forbindelse med det store IT-prosjektet Helseplattformen.

Innføringen av systemet har ført til mye trøbbel, og hele løsningen har fått mye kritikk.

I femårsperioden 2019–2023 er det brukt totalt 462,6 millioner kroner på Helseplattformen, ifølge svaret fra Vestre.

Konsulentkostnadene til Helseplattformen toppet seg i 2022 og 2023, da det ble brukt henholdsvis 140 og 207 millioner kroner.

– Den kraftige økningen i kostnader til eksterne konsulenttjenester fra 2021 til 2022 forklares med oppstart av innføring av Helseplattformen, skriver Vestre.

Økning totalt

Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å kutte konsulentbruken i staten etter at de tok over i 2021.

Tall Nettavisen nylig hentet fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), viser imidlertid at de totale konsulentutgiftene i staten har økt mer enn prisstigningen i perioden 2021 til 2023.

Staten brukte om lag 37,8 milliarder kroner på konsulenter i 2023, mot 32,6 milliarder kroner i 2021, ifølge avisen.

Powered by Labrador CMS