–  Når du ber bukken om å utrede havresekken så er det ikke noen stor overraskelse at bukken finner ut at havresekken smaker godt, sier Carl-Erik Grimstad (V), om  utredningen av sykehus-sammenslåingen i nord. Grimstad har hele tiden vært en pådriver for sammenslåingen. Saken er nå til høring.  Foto: Anne Grete Storvik
– Når du ber bukken om å utrede havresekken så er det ikke noen stor overraskelse at bukken finner ut at havresekken smaker godt, sier Carl-Erik Grimstad (V), om utredningen av sykehus-sammenslåingen i nord. Grimstad har hele tiden vært en pådriver for sammenslåingen. Saken er nå til høring. Foto: Anne Grete Storvik

Har fortsatt tro på sammenslåing av sykehusene i nord

Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, har vært pådriveren sentralt i partiet for at sykehusene i nord skal slås sammen. Utredningen om saken har ikke endret hans syn på saken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

STORTINGET (Dagens Medisin): Det var i forhandlingene om regjeringens politiske grunnlag, Granavoldenplattformen, at det ble bestemt at helseforetakene Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset skulle slås sammen.

Jeg kan ikke sitte her og si at Granavolden ikke teller lenger Carl Erik Grimstad (V)

Begge de respektive sykehusene, samt moderforetaket Helse Nord, konkluderer med at en sammenslåing ikke gagner pasientbehandlingen i det nå sammenslåtte fylket Troms og Finnmark.

Konklusjonen i utredningen, som Helse Nord hadde ansvar for, var den samme.

Utredningen kostet 1,7 millioner

Carl-Erik Grimstad (V), medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier han ikke er så overrasket over resultatet av utredningen.

– Det er klart at det at legene på UNN er veldig tilhengere av å beholde dagens struktur, skyldes at forbindelseslinjene mellom UNN og Finnmarkssykehuset er leger i Hammerfest og leger i Tromsø.

–  Når du ber bukken om å utrede havresekken så er det ikke noen stor overraskelse at bukken finner ut at havresekken smaker godt, sier Grimstad til Dagens Medisin.

► Dette sa Helse Nord-direktøren om sammenslåingen: – En sentralisering ingen vil ha


– Helse Nord viser til at utredningen har hatt sterk involvering fra alle fagmiljøene. Er det noe som tilsier at Helse Nord ikke har gjort en god nok jobb med utredningen?

– Jeg har bedt Alta kommune om å skynde på deres høringsuttalelse til denne saken, og jeg ikke lyst å si noe mer om saken før denne kommer på bordet. Hele kommunestyret er veldig for en ny ordning. For meg betyr Altas stemme veldig mye, sier Grimstad.

Han har av partikolleger i Alta blitt holdt orientert om at et samlet politisk miljø i Alta-regionen ønsker at Finnmarkssykehuset legges inn under UNN, ifølge Altaposten.
– Jeg har hele tiden ment at det var feil å legge det nye sykehuset til Hammerfest og ikke til Alta. Det har vært det prinsipielle argumentet hele tiden; At det er befolkningsstørrelsen som må bety noe her. Og – sammenslåingen er jo faktisk nedfelt i Granavolden.

– Jeg kan ikke sitte her og si at Granavolden ikke teller lenger, sier Grimstad til Dagens Medisin.

Sykehusdirektørene i nord advarer om skinnprosess


– Har du fått ny kunnskap fra utredningen, som du mener tilsier at den sammenslåing ikke er så lurt likevel?

–  Nei, vi må se dette samlet. Det finns ikke ideelle strukturer når det gjelder sykehus, noe sted. Se til Helgeland for eksempel, det finnes ikke én ideell løsning som løser alle problemer.

– Jeg synes en befolkning på over 20.000 mennesker i Altaregionen fortjener et bedre tilbud. Jeg har tidligere sagt, at når det for eksempel gjelder Mo i Rana, så er det utenkelig å akseptere at Mo ikke skal ha et føde - og akuttilbud. Men det er ikke store forskjellen på Alta og Mo når det gjelder befolkningsstørrelse, og det er lengre avstander i Alta. Vi må finne strukturer som gjør at befolkningen har lettere tilgang på helsetjenester, sier Grimstad.

 Regjeringen foreslo i Granavolden-plattformen at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset skal slås sammen. I januar ga helseminister Bent Høie (H) Helse Nord i oppdrag å utrede en eventuell sammenslåing. Spørsmålet er nå til høring, med høringsfrist i mars.

I Granavolden-plattformen het det følgende:

«…vil i forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN».

Teksten er endret 08.01.2020 kl 09:56, der ordet fastslo i nest siste avsnitt er endret til foreslo.

Powered by Labrador CMS