Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Det var i januar at regjeringen la frem sin politiske plattform, Granavolden-plattformen, med det overraskende punktet om å legge Finnmarkssykehuset under UNN (innfelt).

Utredningen om sammenslåing i nord kostet 1,7 millioner

Utredningen om en eventuell sammenslåing av sykehusene i nord har fram til nå kostet 1,7 millioner kroner.

Publisert: 2019-11-20 — 11.35

Det er Helse Nord som har dekket de direkte kostnadene ved arbeidet.

– Totalt dreier dette seg om ca. 1,7 mill. kroner pr. 19. november 2019. Dette omfatter reiseutgifter og andre kostnader ved prosjektgruppemøter for deltakere fra helseforetakene og kommunene, prosjektledelse, oversetting av utredningen til samisk og så videre.  

– Medlemmene av prosjektgruppen har i gjennomsnitt brukt minimum åtte til ti arbeidsdager hver, uten at disse kostnadene er med i regnestykket, heter i styresaken.

Nei fra Helse Nord, UNN og Finnmarkssykehuset

Prosjektrapporten konkluderte med at en sammenslåing har for stor risiko. Både UNN og Finnmarkssykehuset har vedtatt at de støtter denne konklusjonen. Også Helse Nord støtter denne.

Regjeringen fastslo i regjeringsplattformen at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehusetskal slås sammen.

I januar ga helseminister Bent Høie (H) Helse Nord i oppdrag å utrede en eventuell sammenslåing.

Prosjektgruppen som har utredet sammenslåingen har bestått av omlag 30 medlemmer, og har vært sammensatt av ledere og medarbeidere fra de to helseforetakene, representanter for kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte, brukere og vernetjenesten. Det er avviklet seks møter i prosjektgruppen, opplyser Helse Nord.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!