Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Helsminister Bent Høie (H) er klar på at beslutningen er tatt. Arkivfoto: Vidar Sandnes.

Helseministeren: – Det er besluttet at Finnmarkssykehuset skal ligge under UNN

– Vil gi bedre tilbud til befolkningen i Finnmark, sier helseminister Bent Høie (H).

Publisert: 2019-01-25 — 17.13
Denne artikkelen er over to år gammel.

At det i regjeringsplattformen kommer frem at Finnmarkssykehuset HF skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), kom svært overraskende på både ledelse og fagpersoner ved begge de to sykehusene.

Dagens Medisin snakket torsdag med tillitsvalgte og ansatte både ved UNN og Finnmarkssykehuset HF, som reagerer sterkt på avgjørelsen.

Les mer her: –Ingen var forberedt på dette, det kom like brått på alle.

Dagens Medisin har bedt helseminister Bent Høie redegjøre for grunnlaget for denne beslutningen; hvilke beregninger som er gjort og hvilket beslutningsgrunnlag som ligger til grunn.

«Naturlig å se på driften i en større sammenheng»
Høie sier til Dagens Medisin at målet med omorganiseringen er å styrke sykehustilbudet i Finnmark.

– Finnmarkssykehuset har gjennom flere år arbeidet målrettet med å løfte kvaliteten på tilbudet ved de ulike klinikkene, blant annet gjennom omfattende investeringer i sykehusbygg og utstyr.

– Nå har vi kommet til en fase hvor det er naturlig å se på driften i en større sammenheng, og med det bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere. Ved å integrere tjenestetilbudet i Finnmark med det svært kompetente fagmiljøet i Tromsø, vil befolkningen i Finnmark få et bedre tjenestetilbud i fremtiden, sier Høie.

Omleggingen vil føre til et bedre helsetilbud for de som bor i Finnmark, mener han:

– Ved å fjerne unødvendige administrative skiller, vil pasientene få et mer helhetlig tilbud. Mange pasienter fra Finnmark behandles i dag både ved UNN og Finnmarkssykehuset, og et slikt grep vil skape en mer sømløs organisering rundt den enkelte pasient. Samtidig er det viktig å understreke at prinsippet om stedlig ledelse fortsatt er en sentral forutsetning.

– Rokker ikke ved Hammerfest-lånet
– Dette rokker ikke ved de vedtatte investeringsplanene og sykehusstrukturen i Finnmark. Regjeringen sin beslutning om å lånefinansiere nytt sykehus i Hammerfest. berøres ikke av dette Denne beslutningen vil heller ikke legge opp til store endringer i tjenestetilbudet. Den etablerte funksjonsfordelingen ligger fast, sier Høie til Dagens Medisin.

Dagens Medisin vet at dette punktet i regjeringsplattformen kom svært overraskende på både Helse Nord-ledelsen, UNN-ledelsen og ledelsen ved Finnmarkssykehuset HF.

– Jeg har ikke hørt dette lagt frem som et konkret forslag før det ble presentert i regjeringsplattformen, sier UNN-direktør Anita Schumacher til Dagens Medisin.

–  Jeg har foreløpig ikke fått noe oppdrag knyttet til forslaget om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN. Hvis jeg får dette oppdraget, vil jeg følge det opp og vektlegge at prosessen blir så bra som mulig for alle parter.  Vi har allerede et godt samarbeid med Finnmarkssykehuset som vi skal bygge videre på, sier hun.

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier han vil vente på det varslede foretaksmøtet 5.februar før han uttaler seg. Først da er oppdraget formelt.

Torsdag sa administrerende direktør for Finnmarkssykehuset HF, Eva Håheim Pedersen, at dette er «veldig ferskt» for henne.

– Vi ikke mottatt noe formelt oppdrag. Jeg kan derfor ikke si noe om konsekvenser, og jeg ønsker heller ikke å gå inn i spekulasjoner omkring dette, sier hun til Dagens Medisin.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege i Nord 27.01.2019 17.40.05

  I utgangspunktet er det fornuftig at UNN Tromsø får et større ansvar for å dekke spesialistfunksjoner i Finnmark. Finnmark har en helt elendig spesialistdekning og rekrutteringen ser ikke ut til å bli bedre. Medisinsk avd. i Hammerfest har stort sett ikke grenspesialister, kun spesialister i generell indremedisin. Med et tettere samarbeid kunne man utvide fagmiljøet ved UNN Tromsø som har god rekruttering, mot en ambuleringsordning nordover. Dette vil gi stabil og sikker spesialistdekning i Finnmark, i tillegg til at det vil kunne slå positivt ut for rekrutteringen. Problemet er dessverre at UNN Tromsø har vist seg som en særdeles dårlig "storebror". Fagmiljø i Harstad og Narvik har blitt plukket fra hverandre, heller enn bygd opp. PCI-saken vs. Bodø er et symptom på UNNs holdning til resten av landsdelen. Gilbert og co. hadde helst sett at det bare fantes 30 helikopter og fly som fraktet samtlige pasienter til Tromsø. Dette kommer ikke til å gå bra for Finnmark, dessverre.

 • På pasientens vegne 27.01.2019 16.45.14

  Look to Sweden! Universitetssykehuset i Luleå styrer 5 DMS med suksess. Prikk likt Troms og Finnmark i det meste. Neste trinn vil være å dele Helse Nord i 2 pga konfliktnivået mellom miljøene i Bodø og Tromsø. https://www.altaposten.no/pluss/2017/09/08/Svensk-sykehusløsning-fungerer-15275404.

 • GPM-disposisjoner i NPG rammer de svakeste 28.01.2019 16.12.00

  Lange pasientreiser medfører uhelse. Det bør utredes om også dette kan ha mer alvorlige konsekvenser, som bidrag til kortere levealder i Nord. Irene Magnhild Wangberg (90) fra Sømna var ikke fornøyd med tilbudet. – Det er en grusom tur å reise til Sandnessjøen (Høie gir Mo i Rana for Irene). Det var ukomfortabelt, det tok meg 13 timer fra Vik i Sømna og til S. t/r. Det hadde vært greiere å ta taxi (8 t sommer t/r).– Så jeg ringte og klaget på den lange tiden, og da fikk jeg et heslig svar, og følte seg krenket etter samtalen. Enhetsdir. for prehospitale tj. på Helgelandssykehuset, Bjørn Haug: - Om vi kan spare inn noe på transport har vi mere penger til å drive sykehus, sier Haug. Da Bent Høie var på besøk i Brønnøysund fikk han høre fra Haug om transportkostnadene. Haug fortalte at HelgelandHF bruker nesten 20% av budsjettet sitt på transport. – Vi er satt til å disponere et avgrenset budsjett som skal brukes til alle typer spes.helsetjenester inkl. transport av pasienter på Helgeland

 • Sentralisering! (fastlege SRH) 26.01.2019 09.36.21

  Pasientnære ledere er brått seponert i Helse Nord! Regionen dekker 50% Norges areal – 10% av befolkningen med 5 HF: Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetetssykehus i Nord‐Norge,Finnmarkssykehuset og Sykehusapotek Nord, 11 somatiske og to psyk.sykehus, for 450 000 innb. i svært desentralisert sykehusstruktur, suppl. av 14 DPS og 4 distriktsmedisinske sentra (nr.5 avventes i Brønnøysund). 95 avtalespesialister, en omfattende prehospital tjeneste og 450 FASTLEGER på flukt. Helse Nord (Nord-Norges- 2015 - største arbeidsgiver) med 13 000 ansatte, budsj. 16 mrd/år. Pga. svære avstander og en desentralisert sykehusstruktur gikk hele 2 milliarder til pasienttransport og prehospitale tjenester for å oppfylle lovens pas.rettigheter. MEN her skal spares (NRK 20.01.19) og effekten er foreløpig 10 års lavere levealder enn øvrige Norge (♂ 69,5 mot 78,5). HOD & Høies sentralisering er et uforståelig paradoks i lys av lovverket, men samtidig helt i tråd med politisk NPM /GPM i flertall

 • Systemeffekter (fastlege SRH) 27.01.2019 09.50.06

  Government performance management (GPM) «Running by the numbers» er ledelse hvor skjønnsutøvelsen erstattes med prosedyrer og prosedyreutførelsen kontrolleres. Absolutt STYRING er poenget. Historisk kan nevnes tre overlappende styringsregimer som alle har hatt ulike konsekvenser for den administrative ledelse av norske RHF: - tradisjonell offentlig administrasjon (TOA), «ny» offentlig administrasjon NPM («New» Public Management) og ny offentlig samstyring NPG (New Public Governance) - i HOD. Tidsrelevant GPM-teknisk løftes nå dette ekstremt komplekse lederansvaret vekk fra Finnmarkssykehuset og sentraliseres i UNN. En av de store forskjellen mellom new management og new governance er konseptualiseringen av staten: «Jeg har ikke hørt dette lagt frem som et konkret forslag før det ble presentert i regjeringsplattformen», bekrefter UNN-direktør Anita Schumacher. Adm. dir. Finnmarkssykehuset HF, Eva Håheim Pedersen, opplever at dette er «veldig ferskt» for henne. Overraskende?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!