BEKYMRET: Helsetilsynet er bekymret for om eldre, skrøpelige pasienter får god nok helhetlig behandling når de er innlagt på sykehus. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helsetilsynet roper varsku om skrøpelige eldre på sykehus

Det er fare for at skrøpelige eldre ikke får god nok behandling og omsorg når de er innlagt på sykehus, mener Helsetilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Helsetilsynet har gått gjennom tilsynsrapporter fra 2018–2023 og annen informasjon om behandling som eldre får i spesialisthelsetjenesten. De ser en rekke risikoområder peke seg ut.

– Det er viktig å sikre at denne sårbare pasientgruppen får gode og forsvarlige helsetjenester. Da er det behov for grunnleggende kunnskap om aldring og helse hos alle som jobber med pasienter i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Sjur Lehmann i Statens helsetilsyn.

– Ligger «på vent»

Helsetilsynet er kjent med at eldre pasienter blir liggende «på vent» på sykehus fordi hjemkommunen ikke kan tilby dem oppfølging de trenger når de er klare til å skrives ut.

I mellomtiden kan de risikere at grunnleggende behov som mobilisering, munnstell og ernæring ikke blir godt nok ivaretatt.

Sykehusene er høyspesialiserte, og det er en risiko for at det kan glippe på sykdommer eller andre behov, selv om behandlingen for hoveddiagnosen er god.

Helsetilsynet lister opp områder som bekymrer:

– Pasienten kan gå glipp av viktig behandling som de skulle hatt i kommunehelsetjenesten. – De får ikke startet oppfølging og rehabilitering som planlagt.

– Pasienten kan utvikle infeksjon eller andre komplikasjoner, uten at det fanges opp på sykehuset.

– Pasienten kan få mindre oppmerksomhet og blir ikke kartlagt tilstrekkelig. Helsetilsynet har sett eksempler på at:

* det ikke tas aktuelle blodprøver

* verdier for vitale parametere følges ikke opp

* legevisitten «hopper over» pasienten

* pårørende får ikke informasjon

Bekymret for svikt i overgang til kommunen

Det er viktig med geriatrisk kompetanse i spesialisthelsetjenesten, understreker Helsetilsynet.

– Vi ser at noen sykehus for eksempel har startet et tverrfaglig samarbeid for å ivareta eldre pasienter med bruddskader, nettopp for å sørge for at hele pasienten følges opp. Dette er bra, sier Lehmann.

Et annet område som opptar tilsynet, er risikoen for at det svikter i overgangen mellom sykehus og kommunens helse- og omsorgstjenester. Svak organisering og mangel på oppfølging gjør at mange eldre må innlegges på sykehus igjen etter kort tid.

Spesielt er det viktig at det plasseres et tydelig ansvar for legemiddelbehandling slik at pasienten får de legemidlene de skal, og at de bruker dem riktig, påpekes det i rapporten.

Følger med på digitalt utenforskap

Helsetilsynet trekker også fram digitalisering av helsetjenesten. Dersom planene for digitalisering blir gjennomført i tråd med det helseregionene forespeiler, åpner det for nye risikoområder, skriver tilsynet.

– Det vil være ekstra viktig å følge med på hvordan spesialisthelsetjenesten legger til rette for å forebygge digitalt utenforskap, skriver Helsetilsynet i rapporten.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS