Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

På tide at helseministeren engasjerer seg

Det er kanskje på tide at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) engasjerer seg på vegne av dem hun er satt til å være minister for: Pasientene.

Publisert: 2022-04-28 — 13.02

Børge Hundnes

Innlegg:Børge Hundnes, sosionom/miljøterapeut i Rana kommune

I STYREMØTET I Helgelandssykehuset den 27. april 2022, og i styremøtet i Helse Nord den 28. april, ble det opplyst at Helgelandssykehuset har søkt om hjelp fra Helse Midt-Norge for å få avlastet Nordlandssykehuset med tarmkreftoperasjoner.

Dette gjøres fordi det over vel ett og et halvt år har vist seg at Nordlandssykehuset ikke har hatt kapasitet til å ta imot den mengden pasienter som tidligere har blitt behandlet ved Helgelandssykehuset, men som ved et hastevedtak i Helse Nord 15. oktober 2020 ble overført Nordlandssykehuset.

Se også: Myndighetene har ansvar for at pasienter ikke lider unødig

KAPASITETEN. Ifølge RHF-ets administrerende direktør Cecilie Daae skulle det være kapasitet ved Nordlandssykehuset til å overta disse pasientene. Dette har vist seg ikke å være tilfelle. Fra at cirka 80 prosent av pasientene fikk startet behandlingen innenfor pakkeforløpet da Helgelandssykehuset fortsatt utførte disse operasjonene, er dagens situasjon at cirka 20 prosent får det nå.

Det er usikkert når funksjonen tarmkreftkirurgi kan flyttes til Helgelandssykehuset, fortrinnsvis til Mo i Rana. Før sommeren blir det neppe

Styremedlem i styret i HN, Sissel Alterskjær, stilte under styremøtet et betimelig spørsmål om tarmkreftkirurgien – med tanke på det som nå skjer. Blant annet om det har vært etterspurt i Helse Nords region om det finnes kapasitet? RHF-ets direktør gir på dette spørsmålet en tilbakemelding om at man i utgangspunktet tar sikte på å behandle tarmkreftsaken i styremøtet den 22. juni 2022.

TILBAKEFØRINGEN. Dette forutsetter selvfølgelig at man har fått en tilbakemelding fra de fagpersonene styret eventuelt måtte ha fått til å kontrollere det resultatet som administrerende direktør/medisinsk fagdirektør, ved hjelp av fagpersoner i Helgelandssykehuset hadde kommet frem til, og som sykehusets styre vedtok.

I tillegg var dette konklusjonen til medlemmer av faggruppen bestående av personer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)/St Olavs hospital og Oslo universitetssykehus (OUS) som i 2020 leverte rapport om tarmkreftkirurgien: «Tarmkreftkirurgien skal tilbakeføres til Helgelandssykehuset, og da til Mo i Rana.»

Se også: Ønsker en ekstern utredning

USIKKERHETEN. Om fagpersonene som er utpekt av Helse Nord skulle komme til et annet resultat enn dem som arbeider i Helgelandssykehuset og kjenner til hvilke ressurser som finnes, ville det ha vært oppsiktsvekkende. Hvem av disse fagpersonene som skal kontrollere fagpersonene ved Helgelandssykehuset, er – og hvor de kommer fra – er det ikke opplyst om.

Når funksjonen tarmkreftkirurgi deretter kan flyttes til Helgelandssykehuset, og fortrinnsvis Mo i Rana, er også usikkert. Før sommeren blir det neppe.

Like oppsiktsvekkende er det at Helse Nord nå går utenfor egen region med forespørsel om hjelp til å avlaste NLSH når man vet – noe det er enighet om både i styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord: At Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke bare har de ressursene som skal til, men også har tid og utstyr til å gjøre det.

KVALITET – OG KOSTNADER. Enda mer spesielt blir det når man vet at Helgelandssykehuset Mo i Rana, før funksjonen ble flyttet til Nordlandssykehuset, hadde bedre resultat i forhold til dødsfall innen 100 dager enn både Nordlandssykehuset og foretakene det nå etterspørres hjelp fra, hadde. Hvorfor tilbakeføres ikke tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset Mo i Rana, når man allerede mandag 2. mai 2022 ville kunne starte opp med operasjonene – og dermed kunne ha fått ned ventetiden for pasienter med en alvorlig diagnose?

I tillegg vil kostnadene med å behandle pasientene utenfor egen region påføre Helse Nord/Helgelandssykehuset ytterligere utgifter, og dermed et enda større underskudd – som igjen er med på å begrense handlingsrommet for sykehusene.

ANSVARET. Helse Nords administrerende direktør henviser ofte til «sørge for»-ansvaret. Det eneste som nå er sørget for, er at tilbudet til pasientene blir dårligere, både gjennom lengre ventetid, økt reiselengde, men også ved at økonomien i foretakene i Helse Nord kan bli ytterligere svekket.

Det er kanskje på tide at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) engasjerer seg på vegne av dem hun er satt til å være minister for: Pasientene.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Børge Hundnes 02.05.2022 09.50.26

  Spesifiser tittel:

  Hvor mange pasienter er det snakk om/kostnader per pasient? Hvor skal disse operasjonene utføres, og har denne lokaliteten bedre resultater enn Rana? Dersom ikke, hvordan forsvarer Helse Nord at man sender pasienter med en alvorlig diagnose til et foretak med dårligere statistikk? Hvordan/ hva tenker kirurgene ved de andre foretakene i Helse Nord om det som skjer? Dette er en sak med mange kostnader, kanskje først og fremst at Helse Nord betaler for en kompetanseheving i et annet helseforetak, i stedet for at denne kompetansehevingen skjedde i eget distrikt (Mo i Rana slik ledelse/ styre i HSYK anbefalte og stemte for). Deretter styrker Helse Nord økonomien i Helse Midt og svekker egen (som allerede er svært svak) økonomi ytterligere. Hvordan forsvares det av Helse Nord at pasienter og pårørende påføres ekstra belastninger med lengre reise, lengre ventetid (operasjonene kunne startet i Mo i Rana 02.05.22) og manglende nærhet til familie/ opererende enhet?

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!