Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
KRITISERER HELSE VEST: – Når vi endelig har fått nasjonale retningslinjer for kreftkirurgi, så kan noen helseregioner bare velge å se bort fra det. Det er bekymringsfullt, sier Christian Beisland, avdelingssjef ved avdeling for urologi ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Silje Katrine Robinson

Kirurgsjef ut mot Helse Vest: Mener kreftoperasjoner bør sentraliseres

– Helse Vest har valgt å se bort fra alle faglige råd, sier kirurg og avdelingssjef Christian Beisland ved Haukeland universitetssjukehus. Han råder nyrekreftpasienter til å velge behandling i Bergen eller Stavanger.

Publisert: 2019-10-03 — 11.45 (Oppdatert: 2019-10-03 — 11.45)
Denne artikkelen er over to år gammel.

Helse Førde og Helse Fonna får fortsette å operere bryst- og nyrekreftpasienter til tross for at de bryter nasjonale anbefalinger for antall operasjoner per avdeling og per kirurg. Det bestemte styret i Helse Vest mandag denne uken.

Ifølge anbefalinger fra Helsedirektoratet bør hver sykehusavdeling ha minst 20 nyrekreftoperasjoner årlig, og hver kirurg bør utføre 10 inngrep. Ingen av de små sykehusene på Vestlandet oppfyller kravene. I Helse Førde gjennomgikk 16 pasienter nyrekreftkirurgi i fjor, mens tilsvarende tall i Helse Fonna er 11.

Som pasient bør man spørre kirurgen om hvor mange operasjoner de har gjort
Christian Beisland, avdelingssjef Haukeland universitetssjukehus

– Med sitt vedtak har Helse Vest gått imot gjeldende nasjonale føringer for volum og kvalitet innenfor nyrekreftbehandling. De har også suverent valgt å se bort fra alle faglige råd, skriver Christian Beisland, avdelingssjef for urologi ved Haukeland universitetssjukehus, i en kronikk i Dagens Medisin.

Han mener det beste for pasientene er å sentralisere all nyrekreftkirurgi til Stavanger og Bergen.

– Det er ingen gode nok argumenter for at man skal fortsette å operere nyrekreftpasienter fire steder i vår region, og det er uforståelig at Helse Vest legger seg på en linje som bryter med nasjonale føringer. Her har alle råd og instanser gått inn for sentralisering, unntatt de sykehusene som mister tilbudet, sier Beisland til Dagens Medisin.

– Ikke nok trening
I nær to år har en prosjektgruppe arbeidet med kreftkirurgiplanen, som sier hvilke sykehus som skal gjøre hva. Det er også hentet inn en risikoanalyse og vurderinger fra en ekstern faggruppe. Risikoanalysen påpekte at opptaksområde og antall kirurger er kritiske faktorer i Helse Førde. I Helse Fonna er volumet for nyrekreft vurdert som kritisk og tallet på kirurger som alvorlig.

I sitt høringssvar påpekte Helse Bergen at fordeling av nyrekreftkirurgi på fire steder kan gi «økt risiko for pasienter». Den eksterne faggruppen var også kritisk til deling på fire steder på grunn av den medisinske utviklingen, og det regionale brukerutvalget i Helse Vest støttet sentralisering til Bergen og Stavanger.

– Hvorfor er sentralisering nødvendig?

– Tidligere var behandlingsløpet for nyrekreft enkelt, hvor man skar ut hele nyren. I dag er ikke feltet til å kjenne igjen. Vi kan ta ut deler av nyren, bruke kikkhullskiurgi eller robot, i tillegg til frysebehandling, varmebehandling eller aktiv overvåkning av små svulster. Nye behandlingsmetoder gjør at man rett og slett ikke får nok trening når man bare har 10-15 pasienter i året, sier Beisland, som er professor i urologi.

Dette er saken

* I 2015 utarbeidet Helsedirektoratet faglige retningslinjer for kreftkirurgi, blant annet stilles det krav til antall operasjoner per kirurg og per avdeling.

* På bakgrunn av disse fortalte Dagens Medisin i 2017 at fem norske sykehus bryter nasjonale volumanbefalinger for brystkreftkirurgi, blant annet Helse Førde. Helse Vest varslet da at de igangsatte et arbeid for å innfri anbefalingene.

* Helst Vest bestemte nylig at kreft i magesekk og skjoldbruskkjertel sentraliseres. Operasjoner av nyre- og brystkreft skal fortsatt foregå i Helse Førde og Helse Fonna, selv om det strider mot nasjonale føringer.

Frykter overbehandling
Det er ikke nok med en flink kirurg, hele systemet rundt pasienten må være robust, særlig hvis det oppstår komplikasjoner, påpeker Beisland. Dersom en pasient blør etter fjerning av nyre kan det være nødvendig med intervensjonsradiologi, det vil si at man ved hjelp av røntgengjennomlysning kan gå inn og «plugge» blødningen. Småsykehusene har ikke dette tilbudet på døgnkontinuerlig basis.

– Å drive denne type kirurgi uten at man har en kontinuerlig tjeneste med oppegående intervensjonsradiologer må i dag anses som malpraksis. Dessverre er det ikke lenge siden vi på Haukeland universitetssjukehus fikk overført en pasient med luftambulanse fra et av de sykehusene som gjør denne typen operasjoner uten slike muligheter. Heldigvis gikk det bra for pasienten denne gangen.

I kronikken påpeker Beisland en rekke ulemper ved at småsykehusene fortsatt skal operere disse pasientene, blant annet økt fare for overbehandling.

– Det er økende forekomst av små svulster i nyre hos eldre, og mens man før var enige om å alltid operere raskt, går trenden nå mot mindre bruk av operasjoner fordi mange eldre og syke pasienter har det bedre uten kirurgisk inngrep. Når Helse Vest nå legger press på små avdelinger om at de til tross for et lavt volum skal få fortsette, så øker man faren for overbehandling ved at det enkleste vil være å operere flere pasienter som ikke hadde trengt det. Det er ikke riktig bruk av ressurser, sier Beisland.  

Ber pasientene velge Bergen eller Stavanger
Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, har tidligere forsvart vedtaket med at Helse Vest må vurdere hva som er best for en samlet helsetjeneste, ikke bare kreftpasienter alene. Dette argumentet faller ikke i god jord hos Beisland og fagmiljøet i Bergen.

– Tror man virkelig at det er 11 nyrekreftoperasjoner som gjør at et sykehus består? Det er mange uløste arbeidsoppgaver innenfor urologi som man kan ta tak i, men dette handler nok mer om hva kirurger har lyst til å gjøre. Her har man latt andre hensyn enn de medisinskfaglige stå i høysetet, sier Beisland.

FORSVARER VEDTAK: – Dette er det beste for pasientene på Vestlandet, uttalte Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, da styret fattet sitt vedtak. Foto: Per Corneliussen

– Helse Vest sier dette vedtaket er det beste for pasientene på Vestlandet, mens du og Helse Bergen er uenig. Hvordan skal pasientene forholde seg til det?

– Som pasient bør man spørre kirurgen om hvor mange operasjoner de har gjort. Hvis det ikke er i tråd med nasjonale retningslinjer bør man be om å bli sendt til et sted som oppfyller kravene, sier Beisland.

Fritt behandlingsvalg gjelder også for kreftkirurgi, det vil si at pasienten alltid kan velge det sykehuset hun eller han ønsker.

Helse Vest: Alle er hørt
Fagdirektøren i Helse Vest viser til tidligere intervju i Dagens Medisin, og svarer kort på kritikken fra Beisland i en e-post til Dagens Medisin.

– Helse Vest har hatt en grundig prosess der alle er hørt. Det har vært, og er, ulike syn blant fagfolk i de fire helseforetak i Helse Vest på oppgavefordeling for flere kreftformer, inkludert nyrekreft. Helse Vests oppgave er å avveie disse synspunkter, og samtidig ivareta et samlet «sørge for» ansvar for sykehustjenester til hele regionens befolkning. Samarbeid på tvers av helseforetak og utnyttelse av teknologi er basis for et optimalt pasienttilbud når beslutninger om oppgavefordeling nå er fattet, skriver Baard-Christian Schem.   

Han viser til at det er innført flere «kompenserende tiltak» og at samarbeidskravene mellom sykehusene skjerpes. Blant annet skal alle nyrekreftpasienter fra Helse Fonna og Helse Førde diskuteres i multidisiplinært møte (MDT-møte) med Helse Bergen eller Helse Stavanger, før det tas beslutning om og i så fall hvor pasienten skal opereres.

Han understreker at alle pasienter med lokalavansert primærtumor skal henvises til Helse Bergen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!