Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KREFTKIRURGI: Bildet er tatt under en brystkreft-operasjon ved OUS. Arkivfoto: Anette Andresen

Foreslår å sentralisere kreftkirurgi i Helse Vest

En prosjektgruppe i Helse Vest foreslår at enkelte former for kreftkirurgi avvikles ved mindre sykehus og sentraliseres til Helse Bergen.

Publisert: 2019-09-27 — 15.03

En prosjektgruppe med representanter fra alle helseforetakene i Helse Vest har gjennomgått hvilke sykehus som skal gjøre hva innen kreftkirurgi. En ekstern faggruppe og det regionale brukerutvalget har også gitt sin vurdering.

Mandag skal styret i Helse Vest ta stilling til saken.

Helsedirektoratet har utarbeidet faglige retningslinjer for kreftkirurgi, blant annet stilles det krav til antall operasjoner per kirurg og per avdeling. På bakgrunn av disse fortalte Dagens Medisin i 2017 at fem norske sykehus bryter nasjonale volumanbefalinger for brystkreftkirurgi, blant annet Helse Førde. Helse Vest varslet da at de igangsatte et arbeid for å innfri anbefalingene.

I Helse Vest foreslås det nå at:

 • Kreft i magesekk sentraliseres fra Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger til Helse Bergen
 • Kreft i skjoldbruskkjertel sentraliseres fra Helse Stavanger til Helse Bergen
 • Helse Førde og Helse Fonna får beholde bryst- og nyrekreft-kirurgi til tross for at de ikke tilfredsstiller volum per sykehus og har for få kirurger

Les også: Svein Ruud og Knut Holmen er eneste kirurg på hvert sitt sykehus

– Ingen kvalitetsgevinst
Helse Stavanger har vært uenig i at kirurgi for kreft i magesekk skal avvikles i Stavanger.

– Vi skulle gjerne holdt frem med å tilby magesekk-kreftkirurgi, slik vi gjør i dag. Vi ser ikke at flyttingen til Bergen gir noen kvalitetsgevinst. Men vi har akseptert beslutningen og er glade for at vi beholder lever- og bukspyttkjertel-kreftkirurgi, som utgjør en mye større pasientgruppe, sier fagdirektør Eldar Søreide ved Stavanger universitetssjukehus.

Helse Bergen ønsket nemlig også å overta bukspyttkjertel-kirurgi, men her vant Helse Stavanger frem med sitt synspunkt.

Får fortsette til tross for få operasjoner
Helse Førde og Helse Fonna har også kjempet hardt for å beholde bryst- og nyrekreft-kirurgi. I begge disse helseforetakene er tallet på kirurger og volum, samt utdanningsfunksjon, vurdert som «kritiske faktorer» i den eksterne risikovurderingen.

Tjenestene er derfor foreslått videreført i «formalisert samarbeid med Helse Bergen». Det stilles krav til at Helse Førde og Helse Fonna skal etablere samarbeidsavtaler med Helse Bergen og Helse Stavanger om samarbeid, kompetanse og kapasitet. Avtalen må blant annet synliggjøre hvordan pasientene skal ivaretas om det oppstår problemer med kapasiteten ved sykehusene.

Ny vurdering om fire år
For brystkreftkirurgi er kravet 100 operasjoner per avdeling årlig og 50 per kirurg. I Helse Fonna regner man med å øke volumenet når helseforetaket får ansvar for mammografiscreeningen innenfor sitt område. I dag er det mange kvinner i Helse Fonna sitt opptaksområde som etter funn ved mammografiscreening kalles inn til Helse Stavanger eller Helse Bergen.

I forslaget til styrevedtak går det frem at det årlig skal gjøres en gjennomgang av aktuelle kompenserende tiltak, og at en ny omfattende funksjonsfordeling skal gjentas innen fire år. Dersom tiltakene ikke har ført frem, må ny funksjonsfordeling vurderes.

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, har ikke ønsket å kommentere innholdet i kreftkirurgi-rapporten før styret har fattet sitt vedtak på mandag.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!