Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helse Vest igangsetter arbeid

Ny kirurgiplan skal være klar neste år. Målet er å innfri faglige anbefalinger, ifølge fagdirektøren i Helse Vest.

Publisert: 2017-11-13 — 06.01 (Oppdatert: 2017-11-10 — 14.28)
STARTER ARBEID FOR SENTRALISERING: Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest.

19 sykehus opererer brystkreft i Norge i dag, og fem av dem bryter med nasjonale volumanbefalinger, slik Dagens Medisin skriver.

Dagens Medisin har spurt Helsedirektoratet om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i kreftkirurgi-rapporten som kom for to år siden. Direktoratet viser til at det var Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som bestilte rapporten.

HOD sier at forvaltningen i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i fjor stilte krav om at «rapportens anbefalinger legges til grunn for utviklingen av tjenesten».

Departementet viser til at det er «RHF-ene som har sørge-for-ansvaret og som må implementere anbefalingene med nødvendige tilpasninger».

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest opplyser at arbeidet med revidering av kirurgiplanen i Helse Vest starter nå. Det ble bestemt på et direktørmøte i midten av oktober. Prosjektet med revidering av kirurgiplanen skal være ferdig i løpet av 2018.

– Et av målene er at planen skal oppfylle anbefalingene til kreftkirurgi som stilles fra Helsedirektoratet, også når det gjelder brystkreft. Prosessen legger opp til en høringsrunde før styrebehandling i foretakene, opplyser Schem i en epost til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!