Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NY KIRURGIPLAN: Haugesund sjukehus og Førde sentralsjukehus får fortsette å operere bryst- og nyrekreftpasienter, men Helse Vest skjerper samarbeidskravene med regionsykehusene.

NY KIRURGIPLAN: Haugesund sjukehus og Førde sentralsjukehus får fortsette å operere bryst- og nyrekreftpasienter, men Helse Vest skjerper samarbeidskravene med regionsykehusene. Foto: Eirik Dankel/Helse Førde

Førde og Haugesund beholder bryst- og nyrekreftkirurgi

Helse Førde og Helse Fonna får beholde bryst- og nyrekreft-kirurgi til tross for at de ikke oppfyller krav til antall operasjoner og har for få kirurger. Det bestemte styret i Helse Vest mandag.

I nær to år har en prosjektgruppe med representanter fra alle helseforetakene i Helse Vest jobbet med kirurgiplanen, som sier hvilke sykehus som skal gjøre hva innen kreftkirurgi. Det er også gjort en ekstern risikovurdering av planene.

Mandag vedtok styret i Helse Vest forslaget fra prosjektgruppen.

Det innebærer at:

 • Kreftkirurgi i magesekk avvikles i Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger – og blir sentralisert til Helse Bergen.

 • Kreft i skjoldbruskkjertel sentraliseres fra Helse Stavanger til Helse Bergen. Dette er en formalisering av det som allerede er praksis i dag.

 • Lungekreftkirurgi videreføres i Helse Stavanger med kirurger fra Helse Bergen.

 • Stavanger får fortsette med lever- og bukspyttkjertelkirurgi, til tross for at flertallet i prosjektgruppen ønsket sentralisering til Bergen.

 • Helse Førde og Helse Fonna får beholde bryst- og nyrekreftkirurgi til tross for at de ikke tilfredsstiller volum per sykehus og har for få kirurger.  

Oppfyller ikke volumkrav
Ifølge anbefalingene fra Helsedirektoratet bør hver sykehusavdeling ha minst 100 brystkreftoperasjoner og 20 nyrekreftoperasjoner årlig. Ingen av de små sykehusene i Helse Vest tilfredsstiller kravene. I Helse Førde ble 62 pasienter brystkreftoperert og 16 gjennomgikk nyrekreftkirurgi i fjor. I Helse Fonna er tilsvarende tall 54 og 11. Sykehusene har heller ikke utdanningsfunksjon i brystkirurgi.

“Vi har aldri hatt ambisjoner om å drive med noe vi ikke kan sikre kvaliteten på”

- Tom Guldhav, klinikkdirektør Helse Førde

– Hvorfor videreføres bryst- og nyrekreftkirurgi når sykehusene bryter kravene til antall operasjoner?

– Rapporten fra Helsedirektoratet tar for seg anbefalinger for kreft alene, mens vi driver en samlet helsetjeneste. Det betyr at vi må ha aktivitet i alle fire foretakene for å lage et godt miljø som gjør at de kan ivareta sine samlede oppgaver. Vi forholder oss til rapporten, men kravet for antall operasjoner for brystkreft er satt veldig høyt, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest.

«Kritisk» antall urologer
Den eksterne risikovurderingen påpekte flere kritiske faktorer ved å beholde nykreftkirurgi på de mindre sykehusene, blant annet når det gjelder antall urologer. I høringsrunden påpekte sykehusene i Førde og Haugesund at avvikling av nyrekreftkirurgi ville fått store konsekvenser for å beholde og rekruttere urologer, og dermed også ramme annen aktivitet ved sykehusene.

Helse Bergen mente derimot at «fordeling av kirurgi med lågt volum og høg grad av kompleksitet på fleire sjukehus, kan medføre auka risiko for pasientar». Helse Bergen mener sentralisering er nødvendig, og påpeker i sitt høringssvar at «den foreslåtte funksjonsfordelinga av nyrekreftkirurgi ikkje er faglig fundert».

– Denne prosessen har tatt tid og det er uttrykk for at dette er saker med stor interesse og stort engasjement. Sakene vurderes ulikt avhengig av om man er på sykehus som gir fra seg oppgaver, eller som får overført oppgaver. Styret i Helse Vest har lagt vekt på hva som er best for den aktuelle pasientgruppen, men også hva som på sikt gir et bærekraftig sykehus. Dette er det beste for pasientene på Vestlandet, mener fagdirektøren i Helse Vest.

BRUKT TO ÅR: – Det er bedre å bruke tid og ha en grundig prosess enn å gå for raskt frem og heller få konflikter og problemer som følge av det, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest.

Skjerper samarbeidskrav
Samtidig som Førde og Haugesund beholder bryst- og nyrekreftkirurgi, innføres flere «kompenserende tiltak». Det stilles krav til at Helse Førde og Helse Fonna skal etablere samarbeidsavtaler med Helse Bergen og Helse Stavanger som skal sikre at pasientene ivaretas dersom det oppstår problemer med kapasiteten ved sykehusene.

– Det skal inngås konkrete og kontrollerbare avtaler for samarbeid. Alle pasienter med nyrekreft i Helse Førde og Helse Fonna skal diskuteres i et multidisiplinært (MDT) møte med Helse Bergen eller Helse Stavanger, hvor man tar stilling til hvor pasienten skal opereres. Hvis spesielle prosedyrer som robotkirurgi er nødvendig, skal pasientene opereres i Stavanger eller Bergen, sier Schem.

– Det er ikke det at legene er flinkere et sted enn et annet sted. Men treningsgrunnlaget er det avgjørende, påpeker han.

Helse Fonna: – God kvalitet
– Vi har kjempet for, og er glade for, at vi nå får et fullverdig brystdiagnostisk senter samtidig som vi bevarer kirurgien, sier Bjørn G.s Nedrebø, fungerende fagdirektør i Helse Fonna.

Hittil har mange kvinner i Helse Fonna sitt opptaksområde blitt kallet inn til Helse Bergen eller Helse Stavanger etter funn ved mammografiscreening. Når Helse Fonna nå får ansvar for mammografiscreeningen i sitt område, satser de på å operere langt flere og dermed oppnå volumanbefalingene.

– Kan pasientene være trygge på at de får et godt nok tilbud når sykehuset ikke oppnår kravene til antall operasjoner?

– Vi har gode kvalitetsdata, ellers hadde vi falt gjennom. Og vi har allerede etablert et godt samarbeid med Haukeland, sier Nedrebø.

Helse Førde: Tett samarbeid
I Helse Førde er klinikkdirektør for kirurgi, Tom Guldhav, fornøyd med utfallet.

– Kreftkirurgi for magesekk er et område hvor volumet er svært lite, så det er helt riktig å samle det i Bergen. Når det gjelder bryst- og nyrekreft-kirurgi er det lagt opp til et tett samarbeid med regionsykehuset i Bergen, som er helt nødvendig og viktig. Vi er innstilt på å følge opp kravene som stilles til oss, sier Guldhav, som også har sittet i prosjektgruppen som har jobbet med funksjonsfordelingen.

– Helse Førde oppfyller ikke volumanbefalinger på bryst- og nyrekreftkirurgi. Hvordan kan pasientene være trygge på at kirurgene hos dere har nok trening?

– På mindre sykehus blir volumet per kirurg høyere. Operasjonsmetoder ved kreftoperasjoner og godartet kirurgi har mange likheter, slik at antall operasjonser samlet må medregnes. I tillegg skal det være ambulering av kirurger mellom Helse Bergen og Helse Førde for å sikre kompetansen. Kvaliteten på pasientbehandlingen er det viktigste, og vi har aldri hatt ambisjoner om å drive med noe vi ikke kan sikre kvaliteten på, sier Guldhav.

Ny gjennomgang om fire år
Styret i Helse Vest bestemte også at det årlig skal gjøres en gjennomgang av tiltakene, og at funksjonsfordelingen skal vurderes grundig igjen om fire år.

– Hvis den årlige gjennomgangen viser at tiltakene ikke virker så må vi vurdere å gjøre endringer før det har gått fire år, sier Schem.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!