Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Har brukt over hundre tusen på advokatklage

ELTE-studentene har brukt over 220.000 kroner på å klage saken inn til Helsedirektoratet, forteller styremedlem i Psykologiforbundet. Foreløpig vet de ikke hvilke kompetansehevende tiltak de kan gjøre, for å jobbe som psykologer.

Annons:
LØPENDE UTGIFTER: – Dette har blitt en kostbar affære. Først måtte de 50 som fikk avslag ut med et samlet beløp på over 220.000 kr for klagen, sier Inger-Lise Bråthen, tidligere student ved Eötvös Loránd University (ELTE) og styremedlem i Psykologiforbundet.
Foto: Privat

Saken er oppdatert: Mandag opplyser Inger-Lise Bråthen i Psykologiforbundet at advokatutgiftene var høyere enn hun først uttalte i saken. Hun opplyser også at Norsk psykologforening (NPF) har dekket utgiftene for sine medlemmer av studentene. Se uttalelse fra visepresident Rune Frøyland i Norsk psykologforening, lenger ned i saken.

Inger-Lise Bråthen, tidligere student ved Eötvös Loránd University (ELTE) og styremedlem i Psykologiforbundet sier til Dagens Medisin at de tidligere ELTE-studentene foreløpig ikke har hørt noe om hvilke kompetansehevende tiltak de kan gjennomføre, for å få mulighet til å jobbe på psykologlisens.

Slik at de kan få autorisasjon og jobbe som psykologer i Norge.

– Det har ikke skjedd noe nytt i saken siden i sommer, sier Bråthen.

Direktoratet utreder tiltak
Hendelsen i sommer hun viser til, er at Helsedirektoratet fikk i oppdrag å kontakte norske universitet av Helse- og omsorgsdepartementet, for å avklare hvilke kompetansehevende tiltak studentene må gjøre, for å få psykologlisens i Norge.

– Vi har enda ikke hørt noe om de kompetansehevende tiltakene, men vi vet at helsedirektoratet skal kontakte de norske universitetene for bistand. Fristen er satt til 1. desember, så vi må belage oss på mange måneders venting enda. Vi har liten tro på at de vil komme frem til noe løsning før dette. I tillegg så skal eventuelle tiltak settes i gang etter brevet er vurdert, så dette kan ta tid, sier Bråthen.

Lang saksbehandling
Saken om de norske psykologistudentene med utdanning fra ELTE-universitetet i Ungarn som ikke får innvilget autorisasjon i Norge, har vakt stor oppmerksomhet.

Tidligere kunne norske studenter med utdanning fra Ungarn få innvilget norsk autorisasjon etter å ha jobbe under veiledning med lisens. Men Helsedirektoratet konkluderte etter lenger saksbehandling våren 2017 med at utdanningen ikke kvalifiserer til norsk praksis.

Deretter vedtok Høyre, FrP, Venstre og KrF i Stortinget at det skal utredes om ELTE-studentene kan gjennomføre kompenserende tiltak ved norske universiteter.

Saken om lisens til psykologistudentene har også vakt interesse i Europa. Senest i juli rettet det europeiske overvåkningsorganet ESA, spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet, om hvorfor Helsedirektoratet hadde brukt lengre tid enn behandlingsfristen i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, når de vurderte lisenssøknader.

Helsepolitikere i Ap og KrF har deretter kritisert saksbehandlingen til regjeringen og direktoratet, for å være arrogant og treg.

Har store advokatutgifter
Bråthen opplyser til Dagens Medisin at hun ikke vet noe mer om hvordan det går med saken i ESA, men hun forteller at flere av de tidligere ELTE-studentene har hatt en innsamlingsaksjon i løpet av sommeren for å dekke advokatutgifter, sammen med tidligere psykologistudenter som har gått i Polen – som heller ikke har fått arbeidslisens.

– Dette har blitt en kostbar affære. Først måtte de 50 som fikk avslag ut med et samlet beløp på over 220.000 kr for klagen, sier Bråthen og sier at de tidligere studentene som ikke har fått arbeidslisens må dekke kostnadene løpende.

Hun viser til at summen begynner å nærme seg 300.000 kroner.

– De tidligere Polen-studentene har hatt betydelige utlegg i forbindelse med sine saker, uten at jeg kjenner nøyaktig sum, legger Bråthen til.

Hun forklarer at nåværende studenter og dem som er tidligere studenter ved ELTE og i Polen, har betalt om lag 150.000 kroner til for å føre saken mot ESA. I tillegg har de fått hjelp fra venner og familie.

– Siden vi trenger mer advokatbistand så har vi i sommer klart å samle inn over 138.150 kroner fra familie, venner, kjente og ukjente som skal gå til juridisk bistand.

Har dekket 192.000
– Norsk psykologforening har dekket et beløp på advokatutgifter på 192.000 kroner, sier visepresident i Norsk psykologforening, Rune Frøyland.

Frøyland opplyser at de har dekket utgiftene for dem av de 50 studentene som ikke har fått innvilget arbeidslisens, som er studentmedlemmer i Norsk psykologforening.

– Dem som har fått lisens, de har vi syntes har vært berettiget til bistand fra sin fagforening, selv om vi mener det er viktig å vurdere alle som har utenlandsk utdanning.

Frøyland sier at medlemmene deres som allerede jobber på lisens, får dekket utgifter til advokatbistand for klagene. – Fagforeninger gir aldri blankofullmakter på advokatbeløp, men dette dreier seg om en viss støtte til det behovet de har, for å ha advokathjelp til klagebistand, sier Frøyland.

Sliter på arbeidsmarkedet
– Arbeidsmarkedet er vanskelig for oss i den situasjonen vi står i nå. Tallet på de som mister jobbene sine øker stadig, de går glipp av forlengelser av vikariat, får ikke napp på arbeidsmarkedet, med begrunnelser om at de har feil utdannelse og at de hverken er psykologer eller sykepleiere, vernepleiere eller sosionomer. Flere har begynt på andre studier, fordi de ikke får jobb eller fordi de har fått avsmak, påpeker hun.

– Det er heller ingen hemmelighet at denne situasjonen med lang saksbehandlingstid og usikkerhet rundt fremtiden har vært en psykisk belastning for de fleste. Enkelte sliter psykisk og flere har blitt sykmeldt som følge.

Direktoratet venter på svar
– Vi har oversendt et oppdrag om utredning av muligheten for kompenserende tiltak for disse studentene til universitetene som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi. De vil komme i gang med arbeidet i løpet av høsten og dersom utfallet av denne utredningen blir at det kan la seg gjøre å etablere kompenserende tiltak i Norge, vil dette forhåpentligvis kunne forelegges for Helse- og omsorgsdepartementet innen årsskiftet, uttaler Vigdis Mork, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Anbefaler ingen å «sitte på gjerdet»
– Hvor lenge er det rimelig at en nyutdannet skal vente på å komme i gang med de kompetansehevende tiltakene, slik at de kan begynne å jobbe?

– Vi vet ikke hvordan en slik ordning vil kunne organiseres i praksis, det er jo noe vi håper å få svar på gjennom utredningen. Hvor lang tid det det vil ta å komme gjennom for den enkelte student er helt uvisst. Dersom en ordning kan la seg gjennomføre, ser vi nok for oss at de som har lisens og nå er i jobb som psykolog under veiledning, vil bli prioritert.

Mork viser ellers til at de uteksaminerte ELTE-studentene har en mastergrad i psykologi.

– Det er en utdanning som mange også tar i Norge uten å få autorisasjon som klinisk psykolog, og det er et tilgjengelig arbeidsmarked for de som har denne utdanningen. Vi anbefaler ingen å sitte på gjerdet og vente på eventuelle kompenserende tiltak når de har en god utdanning det som de kan få andre jobber med.

Kommentarfunksjonen er under utbedring og kan derfor være ustabil.

Kommentarer

 • Student 31.08.2017 11.16.42

  Det er viktig å huske at NPF bare har støttet en liten minoritet av studentene. Psykologforeningen holdt forelesning på ELTE for studentene et halvt år før avslagene kom. De krevde at alle som skulle delta på forelesningen måtte melde seg inn i foreningen og betale kontingent. NPF dro hjem igjen med 50.000 kr i lomma. Lite visste studentene at psykologforeningen en måned før forelesningen hadde invitert helsedirektoratet til møte for å advare mot ELTE-studentene. Som en konsekvens meldte naturligvis de aller fleste seg ut av psykologforeningen. En brøkdel er nå medlem, og foreningen dekker dermed en dråpe i havet som må sies å være en symbolsk

 • Birgit Aanderaa 30.08.2017 21.23.22

  Er det sånn at at hverken Psykologforeningen eller Psykologiforbundet har bidratt med økonomisk støtte til disse klagene? Trodde Psykologforeningen iallfall gjorde det, de inviterer jo medlemmene sinte til å søke støtte på hjemmesiden sin,

 • Svar 30.08.2017 22.57.25

  Psykologforeningen holdt forelesning på ELTE for studentene et halvt år før avslagene kom. De krevde at alle som skulle delta på forelesningen måtte melde seg inn i foreningen og betale kontingent. NPF dro hjem igjen med 50.000 kr i lomma. Lite visste studentene at psykologforeningen en måned før forelesningen hadde invitert helsedirektoratet til møte for å advare mot ELTE-studentene. Som en konsekvens meldte naturligvis de aller fleste seg ut av psykologforeningen. En brøkdel er nå medlem, og foreningen dekker dermed en dråpe i havet som må sies å være en symbolsk

 • Lisens 30.08.2017 20.52.02

  Alvorlighetsgraden i den sjokkerende saksbehandlingen fra Helsedirektoratet strekker seg langt utover ELTE-saken. Hvem blir offer neste gang ? Er det greit at statlige organer fører fagforeningspolitikk? Skal ikke Helsedirektoratet og andre statlige organer være objektive og sørge for en rettferdig behandling ? Kommentaren til Mork vitner om saksbehandlere som mangler både den kompetansen og integriteten som kreves for å utføre det mandatet de er satt til. Hun sier langt på vei at de bruker uthalingsteknikker, og fremstår som hoverende. Her må Høye på banen og det hans PLIKT til å sette seg inn i saken. Helsedirektoratet kan ikke få fortsette sitt uredelige spill.

 • Martine 30.08.2017 11.58.50

  En saksbehandling på uholdbar lang tid, et helsedirektorat som ikke holder seg til fakta, men fremmer yrkesproteksjonismen i "pasientsikkerhetens" navn. Kompetente psykologer på lisens som nå blir bedt om å finne seg nye jobber ettersom deres kliniske (jeg repeterer: kliniske) grad blir sammenliknet med en arb.org. master. Runde to av utredningen om kompetansehevende tiltak som forhåpentligvis ikke resulterer i "søk dere inn på det norske profesjonsstudiet, følg det i syv år og få fritak fra de fagene dere har hatt" slik som runde en. Verdt å nevne at utdannelsen gitt ved ELTE er likere profesjonsutdanningen til UiO enn UiO og UiB er hverandre. Dette er kun en liten smakebit av saken. Det å hevde at man sutrer og tar offerrollen er helt absurd med tanke på saken. Jeg vil også tørre å påstå at det å sikre fremtiden til fremtidens mentale helsevesen og deres kompetente psykologer er noe av det mest fornuftige man kan gjøre med tiden sin.

 • Håvard 30.08.2017 11.14.52

  Det er ulovlig å kalle seg psykolog i Norge uten at man er autorisert psykolog. For å bli psykolog i Norge kreves en seksårig profesjonsutdanning. Studentene fra ELTE er ikke psykologer. Studentene fra ELTE har en master i psykologi. En med master i medisin ville neppe kalt seg lege. Hvorfor er det mer greit for personer med master i psykologi å kalle seg noe de ikke er? Det er samme lovverk, og like straffbart.

 • Viskelær 30.08.2017 15.11.38

  Nå handler ikke denne saken om det å bruke psykologtittel uten lisens eller autorisasjon, det tror jeg de fleste her er klar over;) Det stemmer ikke at et masterstudie ikke kan være profesjonsrettet , da er du litt for tungrodd inn i det norske systemet. Oppbyggingen som leder til psykologutdannelse i de fleste europeiske land bortsett fra Norge, Sverige og Malta er en 5 års klinisk psykologutdannelse med et eller to praksisår på slutten (som kandidaten skaffer selv= lisenspsykolog. En lisenspsykolog kan bruke tittelen psykolog bare så du vet det:) Litt interessant at du fremstiller det som om at psykolog - yrket nærmest er oppfunnet i Norge(!). Se til Danmark, Ungarn, Polen og andre Europeiske land, så skal du nok finne velfungerende psykologer i helsevesenet der også. Til og med lederutdannelse i øst-europeiske land er bachelor og master oppbygget. Så selv om få mastergrader i Norge er profesjonsrettet så betyr IKKE dette at det er slik det fungerer i andre land.

 • Viskelær 30.08.2017 15.15.10

  Det skulle stå *legeutdannelse, ikke lederutdannelse

 • Psykolog med lisens fra ELTE 29.08.2017 17.36.48

  Jeg er psykolog med lisens, har jobbet i snart to år med lisensen og fått godkjent og bestått med glans veiledningsperioden. Jeg har fast jobb som psykolog men venter fortsatt på autorisasjonen , snart et år etter jeg søkte. I retningslinjer for veiledet praksis og lisensvedtaket heter det at det med positiv veiledningsattest og bestått praksisperiode skal gis autorisasjon. Jeg har ikke fått annet en positive tilbakemld fra kollegaer og det samme gjelder for alle mine Kullinger. Fem stk fra mitt kull ble autorisert i august/september 2016 fordi de fullførte lisensperioden en mnd før. Det er toppen av urettferdighet. Med systematisk ydmykelse og feilaktig påført skam fra hdir gjennom det siste året, føler en lisenspsykolog seg nærmest som en kriminell! Jeg tror forøvrig det er mer fokus på etikk i kriminalomsorgen. Come clean, hdir! Innrømm at dere har latt dere forlede av fagforening med egeninteresse i mangel på egen forutsetning for å evaluere. Alarmen går på overtid!

 • Anna 29.08.2017 16.58.02

  Her fremstår 'psykologene' som noen sutrepaver... Beklager for å høres 'kjip' ut. Men dette fremstår som irrasjonell krisemaksimering. Advokatutgiver på 160 000/50 = litt over 3000,- per pers. Peanuts spør du meg... Jaja, de for forsette å sutre og spille offerrollen... Gjør heller noe nyttig enn å lage mer advokatmat...

 • student 29.08.2017 17.22.55

  200.000 + 150.000 + 138.150 = 488.150. Ikke nødvendigvis peanuts for studenter :)

 • Martine 30.08.2017 12.07.14

  En saksbehandling på uholdbar lang tid, et helsedirektorat som ikke holder seg til fakta, men fremmer yrkesproteksjonismen i "pasientsikkerhetens" navn. Kompetente psykologer på lisens som nå blir bedt om å finne seg nye jobber ettersom deres kliniske (jeg repeterer: kliniske) grad blir sammenliknet med en arb.org. master. Runde to av utredningen om kompetansehevende tiltak som forhåpentligvis ikke resulterer i "søk dere inn på det norske profesjonsstudiet, følg det i syv år og få fritak fra de fagene dere har hatt" slik som runde en. Verdt å nevne at utdannelsen gitt ved ELTE er likere profesjonsutdanningen til UiO enn UiO og UiB er hverandre. Dette er kun en liten smakebit av saken. Det å hevde at man sutrer og tar offerrollen er helt absurd med tanke på saken. Jeg vil også tørre å påstå at det å sikre fremtiden til fremtidens mentale helsevesen og deres kompetente psykologer er noe av det mest fornuftige man kan gjøre med tiden sin.

 • psykolog 31.08.2017 15.35.01

  "Verdt å nevne at utdannelsen gitt ved ELTE er likere profesjonsutdanningen til UiO enn UiO og UiB er hverandre." Ganske useriøs påstand. ELTE-utdanningen er jo et år kortere! Basert på gjennomgang av studiet ser det for meg ut som at Hdir har konkludert riktig i denne saken: https://helsedirektoratet.no/Documents/fagleg_raad_MABA-ELTE.pdf

 • Tidl leder 29.08.2017 15.42.40

  For en nedlatende og moraliserende arroganse Mork uttrykker på vegne av Helsedirektoratet. ELTE psykologer er utdannet kliniske psykologer, ikke organisasjonspsykologer o.a. Ingen ting har skjedd og nå snakker vi om år og ikke måneder på unnvikende og skandaløs saksbehandling. Kan noen si meg hvilket parti jeg og mange andre bør stemme på ved valget for å få orden i denne saken, Høie har totalt sviktet, her mister han mange stemmer.

 • Lisens 30.08.2017 21.42.22

  Arbeiderpartiet har lovet å rydde opp i saken om de kommer i regjering. Marianne Aasen og Ruth Grung jobber aktivt for at sake skal løse seg for ELTE studentene, både med og uten lisens.

 • Kjell O.Skavdal 01.09.2017 16.00.03

  Altså kokelimonke mellom Helsedirektoratet og NPF! Her må graves, det lukter ikke bra!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!