Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OPPGITTE: Arbeiderpartiets Ruth Grung (til vestre) og Olaug Bollestad (Krf) er ikke fornøyde med saksbehandlingen psykolgistudenter fra Ungarn og Polen og legespesialister har blitt møtt med.

OPPGITTE: Arbeiderpartiets Ruth Grung (til vestre) og Olaug Bollestad (Krf) er ikke fornøyde med saksbehandlingen psykolgistudenter fra Ungarn og Polen og legespesialister har blitt møtt med. Foto: Per Corneliussen

Helsepolitikere: –Uholdbar saksbehandling

– Jeg tror det kan rokke ved motivasjonen til å ta disse utdanningene når man vet at det kan ta vinter og vår før man får godkjennelsen, sier Olaug Bollestad i Krf. 

Annons:

– Det er helt uholdbart at det tar så lang tid.

Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité om at ESA nå gransker norske myndigheter for å overskride saksbehandlingen til psykologistudenter fra Ungarn og Polen med flere måneder. 

– Arroganse
Grung har fulgt saken med ELTE-studentene tett, og fremmet blant annet tidligere i år en interpellasjon til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om studentene som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge. Grung er ikke imponert over håndteringen fra helseministeren og kunnskapsministeren.

– Det har vært helt umulig å få et godt svar på hvorfor det tar så lang tid eller hva som blir løsningen for studentene. Jeg har sjeldent møtt like mye arroganse som i denne saken, sier hun og fortsetter:

– Jeg forventer at helseministeren skjærer gjennom og gir disse studentene et svar på deres fremtid. Vi er nødt til å få på plass en saksbehandling som gir forutsigbarhet i henhold til EØS-direktivet, og også få på plass en klagemulighet. I tillegg er det helt vesentlig at studentene kan få svar på hvordan de kan kvalifisere seg videre.

– Helsedirektoratet er blitt nåløyet
Olaug Bollestad, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Krf, kaller saksbehandlingen i Helsedirektoratet for «hårreisende».

– Hvis man får lån fra Statens lånekasse for utdanning for å studere i utlandet, så syns jeg også det burde gå automatikk i at du får utdanningen din godkjent når du kommer tilbake til Norge, sier Olaug Bollestad.

Hun mener saksbehandlingstidene i Helsedirektoratet både for psykologistudenter og legespesialistene som må vente i over sju måneder ikke henger på greip.

– Jeg kan faktisk ikke skjønne at det nå er Helsedirektoratet som er nåløyet å komme gjennom etter så mange år med utdanning, og at det er så uforutsigbart. Der har vi en jobb å gjøre. Statsråden og departementet bør faktisk sette strengere krav til direktoratet, sier Bollestad.

– Autoritetsbehandling
I Norge er det ikke mulighet til å klage på saksbehandlingen til Helsedirektoratet. Bollestad kaller det en autoritetsbehandling som er «veldig spesiell».

– Som ferdigutdannet spesialist eller psykolog er du dermed helt prisgitt det byråkratiske systemet. Jeg tror det kan rokke ved motivasjonen til folk for å ta disse utdanningene når man vet at det kan ta vinter og vår før man får godkjennelsen. Selvsagt skal vi sikre kvalitet i utdanningen, men det må være lov å klage på tidsbruken i sin egen sak, sier Bollestad og påpeker:

– Hvis det hadde vært omvendt og mannen i gata skulle levere noe til direktoratet, ja, da får man påminnelser hele veien. Det går ikke an, sier Bollestad.

– Tar utfordringen på alvor 
Før sommeren vedtok Høyre, Frp, Venstre og KrF i Stortinget å be regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at psykologistudentene kunne oppnå autorisasjon i Norge.

Helsedirektoratet har dermed, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, sendt brev til landets fire universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi, og bedt dem beskrive mulige kompetansehevende tiltak for studenter som rammes av praksisomleggingen.

Tone Trøen, medlem av Helse- og omsorgskomiteen for Høyre, sier til Dagens Medisin at de tar utfordringen psykologistudentene har kommet opp i, på alvor. 

– For Høyre er det viktig å forsøke å finne løsninger for disse studentene. Vi vet at vi vil trenge mange fagpersoner innenfor psykisk helse i årene fremover, men vi må også samtidig sikre at det fagpersonellet har den riktige kompetansen, sier hun. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Leder 02.08.2017 00.16.36

  Rettssikkerheten er definitivt truet og gjelder ikke for byråkratene i Helsedirektoratet, skremmende. Forvaltningsloven gjelder for noen, men ikke for byråkratiet. Dette er illevarslende.

 • Alibaba 28.07.2017 12.44.25

  Å ikke gi et svar ( på et tilfelle her 17 mnd) gjør at søkeren fratas muligheten på å klage på et evt vedtak. I seg selv problematisk for rettsikkerheten.

 • Morten Svendal Hatlen 28.07.2017 12.40.25

  Er det helt riktig at det ikke går an å klage på saksbehandlingstiden? Saksbehandlingen må skje i tråd med Forvaltningsloven, hvor § 11a sier at "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold." Dette må etter min mening ses i forhold til gebyret, som mer enn fullt ut dekker et byråkratisk dagsverk, og burde dermed være mer enn nok. Avslutningsvis i samme paragraf: "I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt." Hvem har fått et foreløpig svar etter en måned? Jeg vil oppfordre alle som har ventet lenge til å klage til Sivilombudsmannen. "Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen"

 • Hanne 28.07.2017 13.37.28

  Klager til Sivilombudsmannen er levert for lengst. Likevel har enkelte ventet over 1,5 år på svar. Åpenbart trenger HDir mer 'motivasjon' og konsekvenser for treg/dårlig saksbehandling. Om man er enig i om det trengs eller ikke er forsåvidt irrelevant; ifølge EØS-avtalen skal Norge ha et klageorgan. Her er det åpenbart en svikt, og HDir kan føre uthalingstaktikker og Kafka-prosesser helt på egne vilkår. Det holder ikke lenger.

Nyheter fra startsiden

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling3

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!