Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OPPGITTE: Arbeiderpartiets Ruth Grung (til vestre) og Olaug Bollestad (Krf) er ikke fornøyde med saksbehandlingen psykolgistudenter fra Ungarn og Polen og legespesialister har blitt møtt med.

OPPGITTE: Arbeiderpartiets Ruth Grung (til vestre) og Olaug Bollestad (Krf) er ikke fornøyde med saksbehandlingen psykolgistudenter fra Ungarn og Polen og legespesialister har blitt møtt med. Foto: Per Corneliussen

Helsepolitikere: –Uholdbar saksbehandling

– Jeg tror det kan rokke ved motivasjonen til å ta disse utdanningene når man vet at det kan ta vinter og vår før man får godkjennelsen, sier Olaug Bollestad i Krf. 

Annons:

– Det er helt uholdbart at det tar så lang tid.

Det sier Arbeiderpartiets Ruth Grung, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité om at ESA nå gransker norske myndigheter for å overskride saksbehandlingen til psykologistudenter fra Ungarn og Polen med flere måneder. 

– Arroganse
Grung har fulgt saken med ELTE-studentene tett, og fremmet blant annet tidligere i år en interpellasjon til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om studentene som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge. Grung er ikke imponert over håndteringen fra helseministeren og kunnskapsministeren.

– Det har vært helt umulig å få et godt svar på hvorfor det tar så lang tid eller hva som blir løsningen for studentene. Jeg har sjeldent møtt like mye arroganse som i denne saken, sier hun og fortsetter:

– Jeg forventer at helseministeren skjærer gjennom og gir disse studentene et svar på deres fremtid. Vi er nødt til å få på plass en saksbehandling som gir forutsigbarhet i henhold til EØS-direktivet, og også få på plass en klagemulighet. I tillegg er det helt vesentlig at studentene kan få svar på hvordan de kan kvalifisere seg videre.

– Helsedirektoratet er blitt nåløyet
Olaug Bollestad, medlem av helse- og omsorgskomiteen for Krf, kaller saksbehandlingen i Helsedirektoratet for «hårreisende».

– Hvis man får lån fra Statens lånekasse for utdanning for å studere i utlandet, så syns jeg også det burde gå automatikk i at du får utdanningen din godkjent når du kommer tilbake til Norge, sier Olaug Bollestad.

Hun mener saksbehandlingstidene i Helsedirektoratet både for psykologistudenter og legespesialistene som må vente i over sju måneder ikke henger på greip.

– Jeg kan faktisk ikke skjønne at det nå er Helsedirektoratet som er nåløyet å komme gjennom etter så mange år med utdanning, og at det er så uforutsigbart. Der har vi en jobb å gjøre. Statsråden og departementet bør faktisk sette strengere krav til direktoratet, sier Bollestad.

– Autoritetsbehandling
I Norge er det ikke mulighet til å klage på saksbehandlingen til Helsedirektoratet. Bollestad kaller det en autoritetsbehandling som er «veldig spesiell».

– Som ferdigutdannet spesialist eller psykolog er du dermed helt prisgitt det byråkratiske systemet. Jeg tror det kan rokke ved motivasjonen til folk for å ta disse utdanningene når man vet at det kan ta vinter og vår før man får godkjennelsen. Selvsagt skal vi sikre kvalitet i utdanningen, men det må være lov å klage på tidsbruken i sin egen sak, sier Bollestad og påpeker:

– Hvis det hadde vært omvendt og mannen i gata skulle levere noe til direktoratet, ja, da får man påminnelser hele veien. Det går ikke an, sier Bollestad.

– Tar utfordringen på alvor 
Før sommeren vedtok Høyre, Frp, Venstre og KrF i Stortinget å be regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at psykologistudentene kunne oppnå autorisasjon i Norge.

Helsedirektoratet har dermed, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, sendt brev til landets fire universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi, og bedt dem beskrive mulige kompetansehevende tiltak for studenter som rammes av praksisomleggingen.

Tone Trøen, medlem av Helse- og omsorgskomiteen for Høyre, sier til Dagens Medisin at de tar utfordringen psykologistudentene har kommet opp i, på alvor. 

– For Høyre er det viktig å forsøke å finne løsninger for disse studentene. Vi vet at vi vil trenge mange fagpersoner innenfor psykisk helse i årene fremover, men vi må også samtidig sikre at det fagpersonellet har den riktige kompetansen, sier hun. 

Kommentarer

 • Leder 02.08.2017 00.16.36

  Rettssikkerheten er definitivt truet og gjelder ikke for byråkratene i Helsedirektoratet, skremmende. Forvaltningsloven gjelder for noen, men ikke for byråkratiet. Dette er illevarslende.

 • Alibaba 28.07.2017 12.44.25

  Å ikke gi et svar ( på et tilfelle her 17 mnd) gjør at søkeren fratas muligheten på å klage på et evt vedtak. I seg selv problematisk for rettsikkerheten.

 • Morten Svendal Hatlen 28.07.2017 12.40.25

  Er det helt riktig at det ikke går an å klage på saksbehandlingstiden? Saksbehandlingen må skje i tråd med Forvaltningsloven, hvor § 11a sier at "Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold." Dette må etter min mening ses i forhold til gebyret, som mer enn fullt ut dekker et byråkratisk dagsverk, og burde dermed være mer enn nok. Avslutningsvis i samme paragraf: "I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt." Hvem har fått et foreløpig svar etter en måned? Jeg vil oppfordre alle som har ventet lenge til å klage til Sivilombudsmannen. "Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen"

 • Hanne 28.07.2017 13.37.28

  Klager til Sivilombudsmannen er levert for lengst. Likevel har enkelte ventet over 1,5 år på svar. Åpenbart trenger HDir mer 'motivasjon' og konsekvenser for treg/dårlig saksbehandling. Om man er enig i om det trengs eller ikke er forsåvidt irrelevant; ifølge EØS-avtalen skal Norge ha et klageorgan. Her er det åpenbart en svikt, og HDir kan føre uthalingstaktikker og Kafka-prosesser helt på egne vilkår. Det holder ikke lenger.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!