Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Stinus Ancher Pedersen vet ikke når hans spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer vil bli godkjent av Helsedirektoratet.

Stinus Ancher Pedersen vet ikke når hans spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer vil bli godkjent av Helsedirektoratet. Foto: Privat

Kan vente i syv måneder på spesialistgodkjenningen

Lang og uforutsigbar ventetid på saksbehandling i Helsedirektoratet, skaper store problemer for leger landet over.

Annons:

– Jeg kan ikke kalle meg spesialist før jeg får godkjenningen i hånden, så i praksis, hvis jeg skulle ønske å søke ny jobb, skal jeg lønnes som LIS-lege. Jeg kunne eventuelt bli konstituert overlege, men uten endelig spesialistgodkjenning kan man gå glipp av jobbmuligheter. Så for mitt vedkommende er jeg låst, sier Stinus Ancher Pedersen.

Ancher Pedersen er ferdig utdannet spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og mangler bare spesialistgodkjennelsen fra Helsedirektoratet.

Når Dagens Medisin snakker med han, jobber han i en overlegestilling ved Stavanger universitetssjukehus, under betingelse om at han oppnår spesialistgodkjennelse innenfor seks måneder. Spesialistgodkjennelsen lar imidlertid vente på seg.

– Håpløst
Da Ancher Pedersen søkte om spesialistgodkjenning i mars, fikk han opplyst at saksbehandlingen ville ta maksimum fire måneder. Seks dager før firemåneders-fristen, den fjerde juli, mottok han imidlertid en e-post fra Helsedirektoratet om at det har vært en feil i deres systemer og at saksbehandlingstiden opprinnelig var seks måneder. Direktoratet opplyste også om at de nå hadde begynt å behandle søknader som ble levert inn i desember.

– Det syns jeg er helt håpløst. Jeg spurte Helsedirektoratet om de kunne garantere at min saksbehandlingstid ikke ble forlenget utover de ekstra to månedene, men det kunne de ikke. Dette skaper en stor usikkerhet for meg personlig og jeg syns det er spesielt ille når mange norske sykehus har mangel på spesialister, understreker han.

Realitetsbehandling
Ancher Pedersen tok allerede i august 2016 kontakt med Helsedirektoratet, for å høre om det var mulig å sende inn søknaden før den siste standardattesten var klar, ettersom han kun manglet denne ene attesten for sideutdannelsen i kirurgi. Dette avviste Helsedirektoratet, med begrunnelse om at de først ville påbegynne en såkalt realitetsbehandling når alle dokumentene var klare.

– Den gang fikk jeg også opplyst at behandlingstiden var fire måneder, så at de nå sier at det var på grunn av en feil i datasystemene at behandlingstiden ble opplyst til å være fire måneder og ikke seks, er jo det direkte usant. Dessuten viser det seg jo at direktoratet ikke begynner å se på søknadene før flere måneder etter at de er innsendt, så om jeg hadde sendt inn min søknad i august og bare ettersendt den siste attesten, så ville jeg jo vært godkjent spesialist for lengst. Men når Helsedirektoratet legger opp til at det foregår en realitetsbehandling, tror man jo på det, sier han. 

– Skaper mistillit
Hos Ancher Pedersen ble den utsatte fristen altså forklart med en feil i datasystemet. En kollega av Ancher Pedersen, som sendte inn sin spesialist-godkjenning i februar og også fikk oppgitt saksbehandlingstid på fire måneder, har imidlertid fått flere e-poster underveis om at det var blitt forsinkelser i saksbehandlingstiden. De to har dermed fått oppgitt ulike årsaker.

– Når jeg har tatt kontakt med Helsedirektoratet og spurt hvorfor, så har jeg ikke fått noen begrunnelse annet enn at de beklager at vi har fått opplyst ulike årsaker. Min kollega er også ansatt i en overlegestilling på betingelse av at han får godkjent sin spesialistutdannelse innen seks måneder. Så langt har Helsedirektoratet forlenget fristen hans to ganger, og hans behandlingsfrist er nå på syv måneder, sier Ancher Pedersen og legger til:

– Jeg stoler derfor ikke på at jeg nå kan regne med en saksbehandlingstid på seks måneder, jeg sendte jo inn min søknad en måned etter min kollega.  

Han mener det er uansvarlig av Helsedirektoratet, som tok over spesialistgodkjenningen fra Legeforeningen for noen år siden, å ikke overholde egne frister.

– Legespesialister har noen av de lengste utdanningene det er mulig å ta, og så stopper det opp i byråkratiet fordi direktoratet ikke setter av nok ressurser til godkjenning. Dette skaper en mistillit til myndighetene etter min mening. Jeg kan ikke se hvordan helsevesenet kan leve med dette, sier han.

 

Anne Farseth, Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Foto: Arkivfoto

Helsedirektoratet: – Vil jobbe for å redusere køen

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anne Farseth, opplyser om at saksbehandlingen for sykehusspesialister nå er seks måneder.

– Noen kan oppleve at den blir lenger, for eksempel dersom søknaden ved innsending ikke var komplett med alle nødvendige opplysninger, og dersom vi har behov for faglig råd i saken. Sakenes kompleksitet er også ulik, hvilket gjør at noen tar lenger tid å opplyse og behandle, sier hun.

Legeforeningen sier at de har tatt opp problemet med dere over lengre tid, men at det ikke har skjedd forbedringer på området, hvorfor ikke?

– Helsedirektoratet prioriterer, innenfor våre tilgjengelige ressurser, søknader om resertifisering og allmennmedisin. Dette gjøres i forståelse, og etter dialog, med Legeforeningen. Dersom foreningen ønsker at sykehusspesialiteter i stedet skal prioriteres, vil dette dessverre gå utover saksbehandlingstiden for blant annet resertifisering som på grunn av prioritering, i det siste har vært vesentlig kortere enn oppgitt på våre nettsider.

På spørsmål om hvorfor Helsedirektoratet oppgir forsinkelser som grunn for forlenget saksbehandlingstid til én lege, mens andre får oppgitt feil i datasystemet som grunn, forklarer Farseth at de har gitt enkelte feil informasjon om saksbehandlingstiden.

– De fikk melding om at saksbehandlingstiden var fire måneder når det i virkeligheten var fem. Senere har vi måttet øke saksbehandlingstiden til seks måneder, sier hun.

Farseth beklager den lange saksbehandlingstiden for sykehusspesialistene, og sier de jobber for å redusere denne gjennom høsten.

– Vi har stor forståelse for at dette skaper utfordringer for søkerne, og vil gjøre det vi kan for å redusere denne. Forøvrig kan vi opplyse at alle som går inn i ny spesialistutdanning til høsten, vil få mye enklere og raskere behandling av sin søknad, når den tid kommer, sier hun. 

 

Stinus Ancher Pedersens kollega har godkjent å bli omtalt i Dagens Medisin.

Kommentarer

 • Stinus Ancher Pedersen 23.07.2017 14.34.20

  Bare et tankeeksperiment: Du er direktør i Helsedirektoratet, du er et levende menneske med planer, familie og andre behov. Du trenger en legeerklæring. Det finnes desverre kun én lege som kan skrive denne. Du må betale 4500 kr. for attesten på forhånd. Selvom alle sakens dokumenter ligger klar og er veldig enkle, får du opplyst at det tar 4 mdr. å skrive erklæringen. Dette får du skriftlig, og det står også på legens nettside. Seks dager før utløp av fristen opplyser legen, at det desverre var feil: Behandlingstiden var i virkeligheten 6 mdr. helt fra begynnelsen. Du spør så om du kan regne med fristen på 6 mdr. Legen opplyser nå, at han behandler attestene i den rekkefølgen de kom inn, og med de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Med andre ord: ingen garanti for de 6 mdr heller... Det viser seg så, at legen i virkeligheten har avtale om først å behandle attester vedr. bestemte lidelser, som desverre ikke er det du feiler. Føler du deg trygg....?

 • Sykehuslege 23.07.2017 10.41.54

  At politikerene ser ut til å forstå minimalt av medisin som fag og vitenskap generelt, er et problem for oss. Norge er jo et land hvor helseministeren ( Bjarne Håkon Hansen) har påstått at Snåsa-mannen kurerte sønnens kolikk pr telefon. Vår nåværende helseminister som riktignok er utdannet i hotelfag, virker jo ikke kababel til annet en å utrykke sympati med alt og alle. Makten er jo uansett for lenge siden deligert ned til diverse uangripelige styrer og helseforetaksledere. At de samme politikerne ble livredde når de innså at legene selv hadde ansvaret for spesialistutdanningen og i panikk overtok ordingen, for deretter å strømlinjeforme den etter modell av plan- og bygningsetaten er vel bare som forventet.

 • Kjell O.Skavdal 21.07.2017 15.41.53

  Ikke bare Ungarnpsykologene, men legespesialistene også., Helsedirektoratet trenger økte ressurser!

 • Stinus Ancher Pedersen 23.07.2017 14.37.59

  ... Eller: HDIR trenger å gi ressurser fra seg til andre, som kunne ha behandlet disse søknader mere effektivt og forsvarlig. Det kan ikke passe at HDIR nå er stoppkloss for at vi kan få ferdige spesialister, og ha rimelige utdanningsforløp.

 • Marita 20.07.2017 02.04.46

  At saksbehandlingstiden nå er seks mdr, er direkte feil. Jeg sendte søknad 2/1, og fikk ved andre utsettelsesbrev forlenget til totalt 8 mdr behandlingstid. Om søknaden blir ferdig behandlet innen 8 mdr gjenstår å se. Ved forespørsel til Hdir har jeg fått vite at det ikke skyldes mangler ved min søknad, og jeg regner med de ikke har sett på den enda.

 • Privatiseringsfan 20.07.2017 00.35.16

  Det er på tide at sertifisering privatiseres.

 • Avdelingsoverlege 19.07.2017 23.05.18

  Det koster 4500 kroner i gebyr for å vente i opptil 7 mnd for å få et brev - ikke et diplom engang, med bekreftelse på godkjent spesialitet. Nylig hadde vi hos oss LIS-lege som ikke hadde sendt inn alle papirene riktig - det tok 6 mnd for dem å finne ut dette - med andre ord hadde ingen sjekket papirene på 6 mnd. Jeg søkte i fjor om svensk legelisens: det tok 3 uker å få ordnet dette og var gratis. Konklusjon: vårt system er inkompetent og ubrukelig.

 • Bjarne 19.07.2017 21.41.57

  "Forøvrig kan vi opplyse at alle som går inn i ny spesialistutdanning til høsten, vil få mye enklere og raskere behandling av sin søknad, når den tid kommer, sier hun." Hm. 18 måneder (?) del I, deretter sikkert 4-5 år til så Helsedir har iallfall 6 år på seg for å bli mer effektive. Spenstig mål.

 • Spesialist 19.07.2017 18.35.20

  Helsikedererotat

 • Knut 19.07.2017 17.22.09

  Helt ok at det tar litt tid... Stoler på at det økter kvaliteten på behandlingen av sakene. Her fremstår Pedersen som en mini sytepave spør du meg...

 • Øystein 19.07.2017 19.16.00

  Hva er det med ventetiden, alt annet likt, som skulle gjøre at kvaliteten øker?

 • Lege nr 100 20.07.2017 07.22.12

  Ja, man ær en sytepave eftersom man ikke syns det ær ok att man efter, låt oss sæga 11 år utdanning betalar 4500 før 7 månader vænting, møjligens længre utan garanti føresten och må sætta vidare karrieren i vænting. Och vænting øker kvaliteten? Du tænker kanske på goda vinen du drack litt før mycket av.

 • Sykehuslegr 23.07.2017 11.29.45

  Er det kvaliteten på stemplene du sikter til? Eller kanskje den estetiske kvalitenen av å ordne papirene i symetriske bunker før stempling?

 • Stinus Ancher Pedersen 23.07.2017 14.14.32

  Fullt navn, når du legger inn useriøse kommentarer, takk! Det fremgår visst klart av saken (for alle dem som kan lese), at det ikke foregår noen som helst behandling av søknadene i de måneder vi venter. Du er ikke lege, og vet ikke hvor mange års arbeide som ligger til grunn for å kunne sende inn søknaden. Og du vet ikke at dette er standardattester, som i virkeligheten burde kunne sjekkes ganske raskt, hvis det bare var ansatt personale til oppgaven. Jeg håper du ikke er en sytepave som går til legen og ønsker henvisning til spesialist i nærmeste fremtid!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!