Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Jon Helle, fungerende president i Legeforeningen, sier de vil be om et hastemøte med Helsedirektoratet etter sommerferien, for å diskutere saksbehandlingstiden til legespesialister.

Jon Helle, fungerende president i Legeforeningen, sier de vil be om et hastemøte med Helsedirektoratet etter sommerferien, for å diskutere saksbehandlingstiden til legespesialister.

Legeforeningen: – Uakseptabelt

Legeforeningen mottar stadig flere henvendelser fra frustrerte leger som venter på spesialistgodkjenningen. 

Annons:

– Dette er helt uakseptabelt og får store konsekvenser for legene det gjelder, sier fungerende president i Legeforeningen, Jon Helle om at Helsedirektoratet i enkelte tilfeller bruker syv måneder på å godkjenne spesialiseringer.

Legeforeningen har det siste halvåret mottatt et økende antall henvendelser angående lang behandlingstid for godkjenning av spesialister, autorisasjoner og resertifisering av allmennleger.

– Vi har hatt både skriftlig og muntlig kontakt med Helsedirektoratet om dette over en lengre periode, men det har ikke ført til forbedringer. Derfor vil vi nå be om et hastemøte etter sommerferien med både Helsedirektoratet og Helfo. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er mulig å få ned saksbehandlingstiden, sier Helle.

– Skaper rekrutteringsutfordringer
Han understreker at den lange ventetiden både får økonomiske og karrieremessige konsekvenser for yngre leger i alle spesialiteter, men er også bekymret for at situasjonen skaper ekstra rekrutteringsutfordringer til allmennmedisin.

– I allmennmedisin er legene avhengige av spesialiseringen for å kunne ta spesialisttakster,. Hvis godkjenningen drøyer i mange måneder får de et stort økonomisk tap. Denne typen unødvendige problemer kan skape ytterlige rekrutteringsvansker i en tid hvor fastlegeordningen allerede er under press, sier han.

Frem til 2011 var det Legeforeningen som godkjente legespesialister før Helsedirektoratet overtok. Helle understreker at Legeforeningens anliggende ikke er noen omkamp på å få godkjenningsmyndigheten, men sier han registrerer at den gangen var behandlingstiden «betydelig kortere».

– Vi har blitt lovet en oversikt fra direktoratet over arbeidet med å få ned saksbehandlingstiden, men den har vi ikke fått ennå. Når det kan ta opptil syv måneder å godkjenne en spesialisering selv om alt til synelatende er i orden, så er det åpenbart at ikke alt er på stell, sier Helle. 

Kommentarer

 • lege 02.08.2017 10.20.43

  Det tar reden i overkant av 6 år for legespesialist fra et annet EU land for å få norsk godkjenning. Vurdering er nødvendig, men ingen info samt svær byråkrati. Ikke holder fristene. Svart boks.

 • Tore Johan Olaussen 26.07.2017 10.48.32

  2 dager etter at fristen for svar var gått ut fikk jeg, etter purring, svar om at behandlingstiden ble forlenget med 2 mnd. Dette var ikke pga mangler ved søknaden. Det var ingen videre forklaring på hvorfor. Det vil altså si at det nå tar minimum 7 mnd, uten garanti for at det ikke kommer ytterligere forsinkelser. Det er faktisk ganske hårreisende.

 • Willumsen 20.07.2017 17.23.05

  Men er ikke dette et eksempel på enda et stygt troll-liknende hode av New pubic magnement monsteret da? Handler ikke dette om et nytt kapittel i lege-detroniseringen - å gjøre legene og legeforeningen stadig mer fatteslig og ubetydelig maktløs? Det er makt i hånden som gir eller ikke gir deg spesialistgodkjenning og som definerer spesialistreglene. I tillegg sparer dette systemet sykehusene for penger, idet man kan lønnes som LIS eller konstituert overlege i stedet for overlegelønn. Dette er villet, timet og tilrettelagt.

 • Sykehuslege 23.07.2017 12.07.09

  Det du sier er helt riktig. Jeg tror det handler om makt. For politikere og byråkrater var det helt uakseptabelt at legen selv organserte spesialistutdanningen. Derfor ble vi fratatt dette ansvaret. De underkjente fullstendig at de ikke har innsikt og kompetanse til å forvalte spesialistutanningene. Som konsekvens av dette blir det fagelige innholdet i den nye spesialistutdanningen svekket til fordel for unyttig byråkrati og raportering på uviktige parametere. Det er jo egentlig ganske forutsigbart. Hva annet skulle byråkratene i helsedirektoratet basere seg på. At den nye spesialistutdanningen blir av like god kvalitet og samtidig vil ta kortere tid er ønsketenkning. Jeg kjenner ikke planene for alle spesialiteter men jeg ha sett på enkelte av de. Det er ingenting som tilsier at det i praksis vil ta kortere tid å bli spesialist.

 • Avdelingsoverlege 19.07.2017 23.39.20

  Dette bildet er på ingen måte mer komplisert. Hos oss hadde en LIS- lege glemt å laste opp gammel og dårlig sjekkliste. Denne feilen ble ikke oppdaget før etter 6 mnd. Det kan ikke bety noe annet enn at ingen så disse papirene før etter 6 mnd. Etter opplasting tok prosessen 1,5mnd. Konklusjon: ventetid skyldes sendrektighet - ikke grundighet. For denne "leie" av dataplass tar direktoratet seg godt betalt: 4500 kr. For dette følger det ikke med noe diplom eller liknende, som kunne tenkes å koste noe. Å søke og få godkjent svensk lisens og spesialitet i Sverige kostet meg ingenting og tok 3 uker i fjor. Jeg har ikke noe i mot byråkrati - men dyr og dårlig byråkrati er en uting

 • Cato 20.07.2017 15.30.03

  Første tilbakemelding på min søknad var etter 6 måneder. Fikk da beskjed om at en attest bl.a. manglet manuell signatur og stempel (men var oppgitt å være elektronisk signert)...Dette tilsier etter min oppfatning at første vurdering ble gjort etter seks måneder, og krevde ytterligere arbeid fra alle parter for å skaffe stempel og underskrift slik at grunnlaget ble "tilfredsstillende". Har skrevet et langt brev til direktoratet (kopi til Dnlf) med spørsmål til saksbehandlingen og lovligheten av gebyrets størrelse (jf. gjeldende rundskriv fra Finansdep.). Er lovet svar i løpet av august...

 • spesialist 19.07.2017 19.14.23

  Jeg tror bildet kan være komplisert. Fra min tidligere arbeidsgiver er jeg kjent med saker hvor papirene formelt sett er i orden, men hvor det reelt er mangler. Her går direktoratet runder med avklarende spørsmål som tar tid, formodentlig da det anes ufullstendigher. Det er mulig legeforeningen tidligere sto nærmere å kunne vurdere helheten. Arbeidsgiver (les Spekter) sitt ønske om å rushe spesialistløp er heller neppe ubetydelig.

 • Leder 19.07.2017 14.57.22

  Hvorfor skulle de absolutt ta over denne ordningen når det fører til så mye byråkrati. La Dnlf få tilbake ansvaret! Viser også hvor ineffektivt dette byråkratiet er - med så mange ansattes brukes mye på intern utvikling og koordinering.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!