Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Brevet fra ESA til Helse- og omsorgsdepartementet er datert 12. juni i år.

Brevet fra ESA til Helse- og omsorgsdepartementet er datert 12. juni i år. Foto: Skjermdump

ESA gransker norske myndigheter for lang saksbehandlingstid

Det europeiske overvåkningsorganet ESA, vil ha svar på hvorfor saksbehandlingen til de norske psykologistudentene fra Ungarn og Polen har tatt så lang tid. 

Annons:
– Norge har ikke oppfylt sine forpliktelser etter EØS-avtalen, sier Alexander Flottorp, tidligere ELTE-student.
Foto: Privat

Det har tidligere vært kjent at det europeiske overvåkningsorganet ESA, åpnet sak mot norske myndigheter der de ba om svar på hvorfor tidligere psykologistudenter fra ELTE-universitetet og fra Polen ikke får arbeidslisens i Norge.

I den forbindelse undersøker nå ESA også at norske myndigheter har brutt reglene for saksbehandlingstid i yrkeskvalifikasjonsdirektivet for EU og EØS-land. Direktivet (artikkel 51) tillater maksimalt fire måneder behandlingstid av utenlandsk utdanning, noe ingen av de tidligere psykologistudentene fra Ungarn og Polen har fått. Den har derimot tatt mye lenger tid.

Helsedirektoratet har brutt behandlingsfristen til samtlige av studentene fra Ungarn og Polen, og ved ett tilfelle har de brukt 17 måneder på å behandle søknaden til en av de tidligere psykologistudentene fra Polen.

– Ikke oppfylt EØS-forpliktelser
I et brev sendt fra ESA til Helse- og omsorgsdepartementet i juni som Dagens Medisin har fått tilgang til, spør ESA om det er korrekt at det tok 17 måneder å behandle søknaden til studenten fra Polen, og hvis ja, hvorfor det tok så lang tid.

ESA stiller også spørsmål ved om det stemmer at det i Norge ikke finnes noen mulighet til å klage på overskredet saksbehandlingsfrist i Helsedirektoratet. Det er krav om at alle EU- og EØS-land skal ha dette ifølge yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

– Norge har her altså ikke oppfylt sine forpliktelser etter EØS-avtalen, sier Alexander Flottorp, tidligere ELTE-student til Dagens Medisin.

Det var han som klagde inn Helsedirektoratets endring i godkjenning av psykologiutdanningen for ESA i første omgang. 

Bekrefter lang saksbehandling 
I Helse- og omsorgsdepartementet sitt svar til ESA, datert 7. juli, bekrefter departementet at det tok 17 måneder å behandle søknaden:

«The recognition authorities have informed the Ministry that it is correct that it took 17 months to assess the complainant's application. The complainant applied for a license as a psychologist on the 11th of November 2011. The license was granted on the 18th of April 2013, with validity until the 18th of April 2015,» skriver de.

Departementet bekrefter også at det ikke finnes noen mulighet for å klage på at saksbehandlingstiden går over fristen. «The Norwegian authorities have not established a separate appeal procedure for this purpose», heter det i brevet.

– Vil vurdere klagemulighet
Det er ikke bare tidligere psykologistudenter fra Polen og Ungarn som opplever at saksbehandlingstiden i Helsedirektoratet tar lang tid. Også ferdig utdannende legespesialister opplever at de må vente i over et halvt år før de får godkjent spesialiseringen. Heller ikke de har mulighet til å klage på at deres saksbehandling går over fristen.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer at de vil «vurdere innføring av en klageadgang i regelverket» på spørsmål fra Dagens Medisin om hvorfor det ikke finnes en slik påklagingsmulighet.

– Hva vil Helse- og omsorgsdepartementet gjøre for å sikre at saksbehandlingstider blir overholdt i Helsedirektoratet?

– Ifølge EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv er det saksbehandlingsfrister på tre og fire måneder for henholdsvis harmoniserte og ikke-harmoniserte utdanninger. Utgangspunktet er at Helsedirektoratet skal behandle sakene i tråd med direktivet. I noen saker har det likevel vært nødvendig med nærmere avklaringer av yrkesreguleringen i utdanningslandet og behov for utdanningsfaglig råd, noe som har medført at enkelte saker har tatt lenger tid enn de fastsatte fristene, svarer departementet.

– Unnlater å svare 
Alexander Flottorp sier han syns det er leit at Helse- og omsorgsdepartementet er så unnvikende i sitt svar.

– De unnlater å svare på hvorfor det ikke finnes noen påklagingsmuligheter når saksbehandlingstiden overskrides, i henhold til kravene i EØS-direktivet. Jeg kan heller ikke se at de svarer på hva de vil gjøre for å sikre at helsedirektoratet overholder saksbehandlingstidene i samsvar med gjeldene regelverk, sier han og fortsetter:

– For studentene føles det veldig urettferdig at de kan bryte reglene gang på gang tilsynelatende konsekvensløst. For de det gjelder kan det få langt større konsekvenser, flere risikerer å miste jobbene sine som følge. Jeg hadde håpet at de ville ta litt mer ansvar, sier han.

Kommentarer

 • Leder 02.08.2017 00.06.16

  Helt enig. Her skyver man alle foran seg pga sin egen inkompetanse og er avhengig av faglige råd, synsinger og tolkninger av inhabile partnere som vil tjene sin egen sak. Skremt av helsebyråkratiet.

 • Yeah 01.08.2017 21.31.53

  @Lege: treffer spikeren på hodet. Hvis det lønner seg å ikke ta avgjørelser, så tar man ikke avgjørelser. Ennå tilgode å treffe mentalt friske mennesker som agerer med konsekvens mot sin egen vinning.

 • Kritisk 01.08.2017 21.20.27

  Ja, velkommen til Norge kjære sosialdemokrater. Har det aldri demret tidligere at en sterk stat gjør at individet kan trampes på nærmest konsekvensløst? Byråkrater kan gjøre hva de vil. I arbeidsrettssaker er det staten som er verst. I godkjenningssaker er det fritt fram for lobbyvirksomhet, demokratier er for kunnskapsløst til å stå imot. Slutt å si at Norge er et godt land, bare fordi det er i spissen av den tiden vi lever i.

 • Kjell O.Skavdal 28.07.2017 17.06.27

  Har gjentatt det tidligere, hvorfor trenerer helseminister Bent Høie den klare marsjordren fra Stortinget om å bringe i orden autorisasjonsforholdene for psykologene fra Ungarn og Polen? Nå har vi attpåtil fått beskjed og kritikk fra ESA. Der har heller ikke Norge beskikket sitt hus og stilt seg lagelig til for hogg! Må Statsministeren gi Høie sin direkte ordre, dette er utålelig!

 • Alibaba 28.07.2017 12.35.12

  ELTE er Ungarns største universitet , og tilsvarer universitetet i Oslo for Norge. Jeg kan vanskelig forestille meg at kvaliteten på et profesjon psykologistudie der kan være så veldig mye lavere enn det som tilbys i Norge! Hdir gjør ikke vurderinger selv, men sender til faglige råd bestående av aktive fagforeningsfolk. Det er med andre ord fritt frem til å påvirke - og for medlemmer i NPF å finne fantastifulle tolkninger på at dette studiet ikke skal godtas. Psykologer må venne seg til tanken på at også i deres yrke vil det bli konkurranse. Det er en luksuriøs ordning at en fagforening selv kan velge hvor mange som skal utdannes og fra hvor, men sånn funker ikke verden! I alle fall ikke for alle andre yrkesgrupper (leger, veterinærer, sykepleiere , skuespillere, you name it)

 • De 40 røverne 30.07.2017 15.48.16

  Du skriver at det er et profesjonsstudium, men faktum er at disse studentene som krever autorisasjon har tatt en 5-årig mastergrad i psykologi, og ikke et 6-årig profesjonsstudium. Det blir som om studenter med en mastergrad i medisin fra Atlantis skulle kreve autorisasjon som lege.

 • Alibaba 30.07.2017 22.36.02

  Her var det mye ymse.. Hva har gradens oppbygning med det være et profesjonsstudie å gjøre? Vet du hva et profesjonsstudie er? Sykepleie er også et profesjonsstudie, men nok om det. Fakta er at det kun er Norge og Sverige som utdannet psykologer eller - profesjonsutdanner (om du vil) ved et 6 årig studie (der hovedforskjellen er at man har praksisåret integrert i studiet) Danmark, øvrige europeiske land, USA og u name it har 5 år, og praksisen kommer etterpå via en lisensordning. Visste du forresten også at medisinstudier i eksempelvis øst-europeiske land er bachelor-master oppbygget? Skal vi da sammenligne disse med Atlantis høyskole? Det å sammenligne universiteter fra 1600 tallet og med tradisjoner som går mye lenger tilbake enn Norge med Atlantis høyskole tror jeg du må lenger ut på landsbygda med.

 • Morten Svendal Hatlen 28.07.2017 12.33.43

  Med bakgrunn i den særdeles lange saksbehandlingstiden for spesialistgodkjenning hadde det vært fint å vite om saksbehandlingstiden også gjelder innenriks. Maks fire måneders saksbehandlingstid for utenlandsk, men grenseløs for innenlands?

 • Fredrik 28.07.2017 12.10.28

  Norge skulle være hoppende glad for at norske kvinner og menn reiser ut i verden for og jobbe og studere og ta med seg impulser og ideer derfra hjem i steden blir dei straffa av norske byråkrater som knapt har vært utenfor kommunegrensa .

 • Lege 28.07.2017 11.56.50

  Norge har et svært stort helsebyråkrati. Da har vi også mange som ikke tør å ta avgjørelser, og mange uten faglig kompetanse. Dermed blir saker liggende, sendt videre, liggende, sendt videre osv. Dette tar selvfølgelig mye tid, og er lite å,gjøre med med dagens forvaltningsregime.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!