Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ØNSKER SVAR: EFTAs overvåkningsorgan ønsker svar på flere punkter fra norske myndigheter om håndteringen av den tidligere ELTE-studenten. Skjermdump av brevet.

ØNSKER SVAR: EFTAs overvåkningsorgan ønsker svar på flere punkter fra norske myndigheter om håndteringen av den tidligere ELTE-studenten. Skjermdump av brevet.

Det europeiske overvåkningsorganet krever svar fra HOD om lisens-nei

Den europeiske overvåkningsmyndigheten (ESA) ber norske myndigheter svare på hvorfor de nekter tidligere psykologistudenter fra ELTE arbeidslisens i Norge.

Annons:

Det går frem av et brev fra den europeiske overvåkningsmyndigheten adressert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

KLAGER: – Vi håper at ESA kommer frem til konklusjonen om at Helsedirektoratet har brutt med artikkel 13 og at de dermed finner ut at de må omgjøre vedtaket, sier Alexander Flottorp, som klaget inn saken til ESA.
Foto: Privat

Brevet sendes som følge av at Alexander Flottorp, en tidligere norsk psykologi-student ved det ungarske universitetet Eötvös Loránd University (ELTE), har klaget inn Helsedirektoratets nye praksis.

Direktoratet endret i fjor sin praksis, slik at psykologutdannede med en master fra universitetet ikke får psykologlisens i Norge.

Det trenger de for å jobbe veiledet som psykolog i Norge, slik at de deretter kan få autorisasjon.

Klaget på anerkjennelse
EFTA surveillance authority (ESA) skriver i brevet til HOD at klageren har bedt overvåkningsmyndighetene om å undersøke om Norge bryter med yrkeskvalifikasjonsdirektivets artikkel 13, fordi klageren ikke fikk anerkjenning for diplomet i psykologi fra universitetet.

Overvåkningsmyndigheten viser i brevet til at en løsning med en kvalifiseringsperiode eller en test er vanlig å kreve, dersom utdanningen er over ett år kortere enn den utdanningen som den sammenlignes med, i et EØS-land.


Håper på lisens
– Vi håper at ESA kommer frem til konklusjonen om at Helsedirektoratet har brutt med artikkel 13 og at de dermed finner ut at de må omgjøre vedtaket, sier Alexander Flottorp, en av de tidligere ELTE-studentene som har søkt om lisens. 

Han venter på å få begynne kvalifiseringsperioden sin for å forhåpentligvis kunne bli psykolog.

Dersom han ikke får utstedt arbeidslisens innen starten av april, vil jobben han har fått som psykolog under veiledning stå i fare, forteller den tidligere ELTE-studenten.

Flottorp står bak klagen til ESA og har håp om at klagen hans til overvåkningsmyndigheten vil føre til at de løser problemene til dem som tidligere har studert psykologi ved ELTE.

– Jeg håper vi får mulighet til å gjennomføre lisensperiode, i og med at utdanningen vår er et år kortere, sier han og viser til det som står i ESAs svar om artikkel 14.


Spør om EU-direktivet gjelder
Overvåkningsmyndigheten ber også Helse- og omsorgsdepartementet svare på flere spørsmål vedrørende hvordan de behandler tidligere ELTE-studenter, med svarfrist første mars.

Blant annet ber de om svar på om norske myndigheter mener at EU-direktivet er relevant i innklagerens sak.

ESA ber også om en utgreiing på hvorfor ikke Norge lenger ser klagers ungarske diplom som ekvivalent til kvalifikasjonene som kreves for å jobbe som psykolog, etter norsk lov.

VENTER PÅ RÅD: – I forbindelse med klagene på våre vedtak i denne saken har vi bedt om faglige råd fra våre rådgivere, men har ennå ikke mottatt disse, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Foto: Privat

Hele brevet fra ESA leser du her.Dette sier HOD
Helse- og omsorgsdepartementet kommenterer brevet de har mottatt slik: – Brevet fra ESA er mottatt av departementet og vil bli besvart innen oppgitt frist. Vi kan derfor ikke kommentere denne klagesaken nå, uttaler departementets kommunikasjonsavdeling.


Har klaget på avgjørelse


Flere av de tidligere ELTE-studentene har hyret advokat som klager på Helsedirektoratets avgjørelse.


Flottorp forteller at han er en av flere tidligere studenter som har sendt inn en klage til Helsedirektoratet på avgjørelsen, og viser til at klagesaken føres av Advokatfirma Melø.

Han opplyser at alle som klaget inn avgjørelsen har fått beskjed om at det er fire måneders saksbehandlingsfrist.

Det vil si at studentene først forventet et svar fra Helsedirektoratet i slutten av februar. Flottorp opplyser til Dagens Medisin at svaret på klagen har blitt utsatt til mars.

Helsedirektoratet: – Venter på fagråd
Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anne Farseth, sier til Dagens Medisin at de ikke har noen kommentar til henvendelsen fra overvåkningsmyndigheten.

– I forbindelse med klagene på våre vedtak i denne saken har vi bedt om faglige råd fra våre rådgivere, men har ennå ikke mottatt disse. De som har klaget vil derfor motta et varsel fra oss om at behandlingstiden blir forlenget, men vi regner med at sakene blir ferdigbehandlet innen utgangen av mars, melder Farseth i en e-post.

Før jul i 2016 presiserte Helsedirektoratet at direktoratet for øyeblikket ikke har en løsning for hvordan de tidligere psykologistudentene som har gått ved ELTE, og begynt veiledet jobb med lisens skal få utstedet autorisasjon. Helsedirektoratet sa da at de jobber med å finne en løsning på saken.

Hvorvidt ELTE-studentene bør få lisens, er det uenighet om. Les om striden mellom Psykologiforeningen og Psykologiforbundet.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Kjell O.Skavdal 13.02.2017 13.44.19

  Har en sterk mistanke om at Helsedirektoratet går NPFs ærend som S.K sier. Derfor er ESAs engasjement i saken høyst legitimt. Alexander Flottorp, du er på rett spor her.

 • S.K. 10.02.2017 14.18.17

  Veldig bra! Det Helsedirektoratet driver med her er definitivt i gråsonen for hva som kan regnes som legitimt. Det kan vel også tenkes at NPF har hatt en innblanding i det hele, med tanke på at hovedbudskapet i det de har formidlet til studentene er at de skal kjempe for at vi beholder høye lønninger, noe som ikke blir like lett med flere nyutdannede psykologer. Kan det kanskje tenkes at NPF egentlig er mer opptatt av at psykologer skal forbli en elite, til tross for at det er et skrikende behov for oss blant pasienter?

 • Kjell O.Skavdal 10.02.2017 13.18.40

  Veldig bra at ESA er koblet inn og at Helsedirektoratets maktmisbruk blir satt under lupen i et internasjonalt organ.

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!