Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Slik dette står nå, vil de få avslag

– Dette er virkelig sløsing med ressurser. Dette er ille for et likeverdig tilbud til pasientene, sier Marianne Weltzien, seksjonsleder ved BUP i Molde.

Annons:
FORELØPIG NEI: – Slik dette står nå, vil de få avslag på en autorisasjonssøknad når den veiledete praksisen er fullført, sier Anne Farseth i Helsedirektoratet.
Foto: Privat

Nylig ble det kjent at psykologer med utdanning fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest ikke får innvilget midlertidig lisens. En lisens som er nødvendig for at de skal få praksisen de trenger for å få autorisasjon som psykolog i Norge.

Deretter ble det kjent at også de som har utdanning fra samme universitet og allerede har fått innvilget midlertidig lisens, ikke ville få autorisasjon. Artikkelforfatterne av et debattinnlegg fortalte at de nå har «fått beskjed om at de ikke får autorisasjon etter endt lisensperiode.» 

 

Uavklart for dem som er i praksis
Helsedirektoratet bekrefter til Dagens Medisin at sitasjonen foreløpig er uavklart for psykologene som har fått lisens – men venter på autorisasjon.

– Det er om lag 20-25 personer med utdanning fra ELTE-universitetet, som nå har lisens for å gjennomføre veiledet praksis som psykolog i Norge. Vi vil ikke trekke tilbake noen av lisensene som er gitt, og vi vil oppfordre disse til å fullføre den veiledete praksisen i lisensperioden. Vi jobber med å finne løsninger for de som søker autorisasjon med utdanning fra ELTE-universitetet i Ungarn, men slik dette står nå, vil de få avslag på en autorisasjonssøknad når den veiledete praksisen er fullført, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet.


– Sløsing med ressurser
– Dette er virkelig sløsing med ressurser, sier Marianne Weltzien,  psykologspesialist og seksjonsleder for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) i Molde.

Ved poliklinikken i Molde har Weltzien en fra ELTE som er underveis i praksisåret sitt, og en annen som nettopp er ferdig med veiledning. Hun vurderer dem som har studert ved ELTE som «faglig, svært godt kvalifisert».

SLØS: – Dette er virkelig sløsing med ressurser, sier Marianne Weltzien, psykologspesialist og seksjonsleder for psykisk helsevern for barn og unge i Molde.
Foto: Privat


– Dette er ille for oss i distriktene. Vi har hatt store rekrutteringsvansker. Og vi er  godt fornøyd med disse to vi har hatt fra Ungarn. De får sin praksis i lisensperioden. Tilstrekkelig opplæring i norsk helselovgivning får alle nyansatte, påpeker hun.

– Dette er ille for et likeverdig tilbud til pasientene. Dersom vi ikke har nok personell blir det fristbrudd og ventetider.


– Feil
Førøvrig synes hun at saken fremstilt feil:
– Det er så mange kontrollrutiner og prosedyrer som sikrer pasientsikkerheten , som vi spesialister sjekker for å ettergå psykologer med lisens. Å tenke at en nyutdannet, fra Norge eller Ungarn, får ansvar alene gir et feil bilde. Vi har en veileder om poliklinikkdrift fra Helsedirektoratet som sikrer driften.

Oppgitte interessekonflikter: Marianne Weltzien opplyser at datteren hennes har studert ett år psykologi ved ELTE-universitetet. 

Kommentarer

 • Helsepersonell 03.01.2017 21.26.23

  Det er blitt utdannet psykologer i Ungarn i lang tid, og av det jeg har sett så fungerer de svært godt i jobben sin. Hvem forsvarer, står opp for og taler disse lisens-psykologene fra Ungarn sin sak? Det må være ganske forferdelig å stå i en slik situasjon, og samtidig være "en svak part" som ikke kan forsvare seg offentlig grunnet pasienthensyn. Nå bør det komme en løsning -( og en beklagelse) snarest, slik det gjorde med de norske medisinstudentene i Polen!

 • Kjell O.Skavdal 11.11.2016 18.30.13

  Er det noen bevegelse i saken om godkjenning av de norske psykologkandidatene fra ELKE universitetet i Ungarn? Helsedirektoratet arbeidet med saken fikk vi høre, men nå har det gått en måned og vel så det. På tide å minne om dette og hva Høie & har kommet til. Hva sier du avd. dir.Anne Farstad?

 • Olelege 28.10.2016 22.07.13

  Studenter fra Elte har mer klinisk teori i sitt studie enn de danske har. Sjekker man læreplanen til Elte er den svært lik den norske. I følge en annen artikkel her hviler vurderingen fra hdir om jevngodhet på en enkeltvurdering av en persons utdanning fra 2014(!!) Studenter fra Elte mangler tilstrekkelig praksis - det er riktig. Dette får de i lisensperioden. ETTER fullført lisensperiode skal kandidaten ha likt kunnskapsnivå som en norskutdannet nyutdannet heter det.

 • A.kj 27.10.2016 20.30.00

  Så psykologer er den eneste yrkesgruppen i helsevesenet som ikke kan godta andre enn "sine egne"?!? Latterlig!

 • Maria 17.10.2016 17.21.08

  Enig med Analytisk.. Dette lukter kampanjejournalistikk. De burde ikke få godkjent lisens i norge.

 • M.h 15.10.2016 21.47.18

  Dette er ikke en utdannelse begrenset til helsepsykologi, nei. Se på fagplanen, så ser du at det er 2 fag rettet mot helsepsykologi (som for øvrig er god kompetanse å ha for dagens psykologer som jo gjerne vil jobbe tettest mulig opp mot medisin) . Resten av fagene er basalt og klinisk rettet. Så se på fagplanen, du - før du uttaler deg.

 • Imot 14.10.2016 23.40.43

  @Analytisk: Når arbeidsgiver blir fornøyd med arbeidstakere som i dine øyne har suboptimal utdannelse, da blir spørsmålet - hvem er egentlig best egnet til å bestemme hva en utdannelse skal inneholde? I Norge har vi tradisjon for at alt bestemmes kommunistisk, i et strengt hierarki hvor et mindre knippe mennesker med makt og innflytelse skalter og valter. Denne artikkelen illustrerer en diskrepans mellom de som jobber klinisk og deres vurdering av hva arbeidstakere må ha av kompetanse, og hva de som er ansatt i skalte-og-valte sektoren mener. Etter mitt skjønn kan jeg ikke fatte at vi fortsatt aksepterer sentralstyring for å kompensere for vår manglende kompetanse til å velge ekspertise, nå som internettalderen og teknologien gir oss løpende innovasjon som kan hjelpe oss å velge, f.eks private helsetilsyn med betalt medlemsskap og andre muligheter som innebærer mer individuell tilpasning.

 • Analytisk 14.10.2016 22.43.11

  Såvidt jeg forstår så er ikke dette en vanlig psykologutdannelse, men en begrenset utdannelse innen helsepsykologi. Helsepsykologi handler om hvordan mennesket forholder seg til kronisk somatisk sykdom. Dette er noe ganske annet enn vanlig psykologi i Norge Og studentene har hele tiden visst at ikke studiet var godkjent når de reiste ned, de spekulerte i at de skulle bli godkjent i etterkant. Minner om kampanjejournalistikk!

 • A.amot 14.10.2016 22.36.59

  Så vidt jeg har skjønt er det Norsk psykologforening som står bak denne fryktelig ugreie behandlingen av kompetente psykologer med utdannelse fra Ungarn. Et tankekors at noen (NPF) velger å kjøre en maktkamp på egen prestige fremfor å tenke på felleskapet /hva samfunnet trenger!

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!