Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Strid mellom Psykologforeningen og Psykologiforbundet om lisens-nei til Ungarn-studenter

– Det er en grunn til at det stilles strenge krav til å kunne praktisere som psykolog i Norge, skriver Tor Levin Hofgaard i et blogginnlegg.

Publisert: 2016-10-07 — 13.05 (Oppdatert: 2016-10-07 — 13.39)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

«Det er selvsagt dypt beklagelig for studentene som har brukt tid og krefter i den tro at de var underveis mot å realisere yrkesdrømmer som nå likevel ikke går i oppfyllelse» skriver Hofgaard, leder i Norsk psykologforening, som organiserer psykologer med autorisasjon, i sin blogg.

Hofgaard viser til at Helsedirektoratet ikke lenger gir lisens til psykologistudenter som har gått ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest.

STØTTER AVGJØRELSE: Tor Levin Hofgaard som er leder i Norsk psykologiforening støtter Helsedirektoratet i sin avgjørelse om å ikke gi autorisasjon til psykologer som har studert i Budapest, ved ELTE. Foto: Rune Torstein

Det meldte NRK nylig.

Hofgaard mener en må akseptere at Helsedirektoratet med sin avgjørelse setter hensynet til pasientene først.

– Det er Helsedirektoratets oppgave å avgjøre hvem som er kvalifisert til å behandle mennesker som søker hjelp i helsetjenestene, skriver han.


– Suveren vurdering
I innlegget fremholder Hofgaard at profesjonsutdanningen i Norge skiller seg vesentlig fra et bachelor-master-løp i psykologi. Han mener direktoratet er suverene i sin vurdering av hva som matcher den norske psykologutdanningen – og advarer mot å inngå kompromisser på hvilken kompetanse det kreves for å bli psykolog i Norge.


– Må matche norsk utdanning
– Hvorfor er det så viktig for dere at Ungarn-studentene ikke får autorisasjon slik direktoratet har bestemt?

– Det er fordi direktoratet har funnet ut at utdanningen ikke matcher den norske utdanningen, som setter psykologene i stand til å løse oppgaver som kreves av psykologer i Norge, sier Hofgaard til Dagens Medisin.

– De som har studert i Ungarn får ikke autorisasjon som psykologer med tilsvarende oppgaver som en har i Norge, dersom de skal jobbe i Ungarn. Det er nettopp dette direktoratet har funnet ut, sier Hofgaard.

SPESIALISTUTDANNING: – Godkjenning av psykologer i Ungarn har langt høyere krav enn i Norge, sier Arne Holte, visepresident i Psykologiforbundet, og viser til at det er en spesialistudanning i Ungarn. Foto: Arkiv


– Vil hjelpe tidligere studenter å navigere
– Dere organiserer vel flere studenter som tidligere har gått på ELTE. Hva må dere gjøre for dem nå?

– Vi hjelper de til å navigere i det nye landskapet som har oppstått. Det er synd de ble forledet til å tro at de kan bli psykologer. Å hjelpe de med å finne ut hva de nå kan gjør, det er det eneste vi kan tilby.

– Ikke proteksjonisme
– Dere tar en klar stilling i saken – er dette proteksjonisme av psykologi-profesjonen?

– Nei det er det ikke, det er et forsvar av pasientenes sikkerhet – slik at vi sikrer at de får likeverdig hjelp. Når de går til en psykolog må de vite at de kan det de skal kunne. Det er det autorisasjon er.

– Vi har ingenting mot at folk studerer i utlandet, men utdanningen må matche en norsk utdanning for at de skal kunne bli psykologer.


Uenig med Psykologiforbundet
Psykologforeningen er altså uenig med Psykologiforbundet. Til NRK uttalte visepresidenten i forbundet, Arne Holte, at de synes det er «sløsing med ressurser» å ikke gi Ungarn-studentene lisens.

Norsk psykologforening er fagorganisasjonen som organiserer autoriserte psykologer, under Akademikerne.

Psykologiforbundet er en faglig forening som organiserer dem med utdanning innen faget psykologi. Et av mantraene til forbundet er at alle de som har en psykologifaglig bakgrunn skal få likeverdig behandling.


– Spesialisten avgjør
– Det er ingen av Ungarn-studentene på ELTE som ønsker en direkte autorisasjon. Når du er i lisensperiode så jobber du under veiledning fra en spesialist. Som en slags etterlikning av turnusordningen. Du må gjennomføre ett års praksis innenfor en toårs-periode. Når du har gjennomført praksisen vil spesialisten vurdere om du innfrir kravene til å få autorisasjon, forklarer Vibeke Jensen Sending, daglig leder i Psykologiforbundet.

– Vi har altså et system på plass for å sikre pasientsikkerheten i denne perioden. Dette er altså snakk om å sikre tilgang på psykologer, sier Sending, som selv har master i pedagogisk / kognitiv psykologi fra Universitetet i Tromsø.


Psykologiforbundet: Ingen norsk modell
– Det er stor variasjon i fag mellom de ulike norske lærestedene. Det er altså ikke en norsk fastsatt modell. Det ville vært vesentlig om vi hadde en norsk modell, men det har vi altså ikke. Etter gjennomført lisens vil studentene stå med like lang utdannelse som de norske studentene, sier Sending.

– ELTE-universitetet er et av Ungarns flotteste universiteter. Det er hit ambisiøse studenter søker, sier Arne Holte, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Han sitter som visepresident i psykologiforbundet og har jobbet med den europeiske standarden for psykologutdanning i Europa, siden år 2000.


– Ungarn har høyere krav
Helsedirektoratet skriver på sine nettsider, at den ungarske utdanningen ikke gir rett til autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn og at utdanningen har «større mangler i klinisk teori og praksis», sammenlignet med norsk utdanning.   

Holte mener den Ungarske utdanningen følger kravene til en psykologutdanning, såfremt den inneholder ett års veiledet praksis i rollen som psykolog.

– Den femårige teoretiske utdanningen, fører ikke frem til akkreditering i Ungarn. Det henger sammen med at en ikke har akkreditering av psykologer i Ungarn. En har bare spesialist i klinisk psykologi. Som er fire år på toppen av masterutdanningen, presiserer han.

– Godkjenning av psykologer i Ungarn har altså langt høyere krav enn i Norge, sier han.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • LiS indremed 16.11.2016 19.52.02

  Jeg jobber som lege, og jeg har mistet tillit til helsedirektoratet. Hvordan skal man på den ene siden være empatisk og serviceperson, og så på den andre siden se at man er del i et kynisk og proteksjonistisk spill, for å forsvare en posisjon i et system som har store mangler, men først og fremst eksisterer for å fremme andres interesser enn pasientenes? Jeg er skremt over en psykologforening som jobber aktivt proteksjonistisk og selger det inn som kvalitetskontroll, samtidig som lederen deres ljuger, manipulerer, og viser egenskaper som kvalitetskontrollen skulle sortert vekk.

 • Jajaja 29.10.2016 17.12.16

  NPF liker å iscenesette det som at psykologer har en særstilling hva gjelder ansvar for pasientsikkerhet.. dette bunner i profesjonskamp og psykologers ønske om å bli "mer som leger".. Dette har vi alle sett ved at fagforeningen ikke har tilstrebet å få flere psykologer og større tilbud til pasienter , men derimot kampen for å få skrive ut sykemeldinger (!) , kunne vedta tvang etc. Kort sagt later d viktigste for fagforeningen til psykologer å være høyrer lønn, status og makt. Dere får ikke mer støtte fra andre yrkesgrupper i helsevesenet nå, når dere på feil og urettsmessig grunnlag pusher på for å ikke få andre enn psykologer utdannet i Norge (til nød Skandinavia godkjent) Skal man tro en motsvarartikkel fra dagens medisin publisert tidligere , så er jevngodheten til de ungarske studentene revurdert av hdir på feil grunnlag. Grunnlaget for at NPF skråler på sine nettsider om at denne utdannelsen ikke er jevngod baserer seg på en vurdering av en enkelt student i 2014!!

 • Jegharvaktjuhuu 14.10.2016 09.21.51

  Legg ned denne proteksjonismen. Det er morsomt at jeg kan drive med basehopping i Norge uten at jeg må kjøpe fallskjerm av noen med statlig lisens, men jeg kan ikke få lov til å føre en samtale med noen om bitterhet, bagasje, sinne og framtidsvalg uten at de risikerer bøter og fengsel dersom de ikke har et offentlig stempel i panna om at de kan få prate med meg. Jeg er ikke redd for å komme til en inkompetent psykolog. Tvert imot er jeg redd for at jeg skal få mindre valg av behandlingsmodaliteter, fordi det statlige systemet medfører at folk ikke tør å gjøre ting annerledes av frykt for represalier.

 • Olaf S 08.10.2016 10.20.38

  Det høres veldig fint og flott ut som NPF sier, men følge fagplan ser studiet i Budapest ut til å være svært likt det norske. Da er det mer avstand fra det danske og norske psykologistudiet. Det er vel heller ingen standard oppbygging på det norske profesjonsstudiet , så her vil det også være forskjeller. I tillegg har stundentene fra Budapest etter det jeg har skjønt lisensåret, hvor de skal sikre seg den praksisen de måtte mangle. Det er all grunn til å stille spørsmål ved denne saken. Fagforening later til å være det aller viktigste for NPF.

 • Jkl 07.10.2016 21.59.32

  Forferdelig! Dette må stoppes. Offentlig ydmykelse av psykologer med en - helt sikkert - minst jevngod grad.

 • FM 07.10.2016 20.58.39

  Gubbeveldet i psykologforeningen ønsker vel ikke å bli utfordret av nytenkende og smitter effektivt de nye, unge, "kritisk" tenkende psykologene som etterhvert har sluttet seg til. De var imot medlemsskap for bachelor og masterutdannede med psykologutdanning, "pasientens beste" er et stråmannsargument da ikke alle psykologer eller psykologutdannede nødvendigvis ender opp med å jobbe med pasienter. Hvordan kan oppbyggingen av den norske psykologutdanningen være så unik og praktfull at hverken danske, britiske eller andre utenlandske psykologutdannelser når opp til sammenligning? Det er ofte mye mer klinisk rettet innhold i psykologutdanningene fra utlandet, man kan se innholdet i den norske her: http://www.uio.no/studier/program/psykologi-profesjon/oppbygging/ Psykologiforeningen har altfor lenge sittet og ruget på innhold og tittel på utøvelsen av psykoloigfaglige yrket, som selvfølgelig er vel og bra på den ene siden av hensyn til brukere, men har klart en hemmende effekt fremover

 • Elin Forsth Ravlo 07.10.2016 16.14.41

  Hvor stor er muligheten til å få en praksisperiode under veiledning, i Norge, med mål om lisens/autorisasjon, etter følgende løp, ett år i Tromsø, tre år på uni. i Pécs og nå igang med første år mot master på Elte? A-bachelor i lomma.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!